Schoolnieuws 17

 • Gemaakt op: 22-6-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Diana Bakker
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

THEMA 5: EROP UIT!

20160621_100426.jpg  img_0568.jpg

20160620_133813.jpg 

  img_0551.jpgimg_0564.jpg

 Maandag en dinsdag 20 en 21 juni hebben alle groepen met boten van het Landschap Noord-Holland gevaren in het Ilperveld. Het was regenachtig ​zeker, maar wel leerzaam! Dankzij uw themabijdrage hebben wij deze excursie kunnen doen.

Enkele indrukken van leerlingen:
Op maandag 20 juni gingen de groepen 1 tm 4 varen met Landschap Noord Holland.
We voeren richting het prachtige Ilperveld. We maakten een tussenstop bij een eiland. Op dit eiland bewoog de grond, we leerden dat dit trilveen heet. Ook groeit daar Zonnedauw, dit zijn vleesetende planten.
Op een ander gedeelte mochten we met schepnetten vissen. We vingen allerlei waterdiertjes.
Het was een spannende en leuke tocht.

Groep 7 en 8: We zijn dinsdag middag gaan varen, het was prima weer.  De gidsen hebben ons rondgeleid in het Ilperveld, waar we allerlei eetbare planten en bloemen hebben geproefd. Fee ging zelfs een larf eten. Ook hebben we onze eigen gemaakte plaggenhut bezocht. Als laatste konden we vissen met netjes en werd er verteld wat we gevangen hadden. Grote torren, salamanders en stekelbaarjes.

ADMINISTRATIEVE ZAKEN:
 Verhuizen/ emigreren?
Indien u volgend schooljaar gaat verhuizen of emigreren zouden we dat graag ver van tevoren weten. Dit in verband met een grote wachtlijst voor onze school.

 @mail adres gewijzigd?
Zou u dit dan door willen geven aan de administratie ( per mail). We krijgen  per uitgestuurde mail zo een 40 mailtjes retour (adres onbekend). Voor de communicatie wel zo handig als we de juiste lijnen kunnen bereiken. 

   Afbeeldingsresultaat voor telefoon  
In dien uw telefoon gegevens wijzigen idem. Ook van een ooit opgegeven noodnummer. 

KORT VESLAG STUDIEWEEK TEAM:
Vorige week waren de leerlingen vrij, maar het personeel niet. Wij hebben dankbaar gebruik kunnen maken om een aantal zaken goed door te spreken en af te stemmen, alsmede een aantal beslissingen te nemen met elkaar.
Nieuw:
Voor het vak Engels gaan we met spoed op zoek naar een nieuwe methode. De huidige is te oud en niet interactief genoeg. Wij hopen voor de vakantie een keuze  te hebben gemaakt.

Voor het vak schrijven gaat er ook iets veranderen. De huidige methode voor schrijven sluit niet aan op het aanvankelijke lezen ( andere letters) en in de bovenbouw laat het ontwikkelde handschrift van de leerlingen te wensen over. We zullen  met ingang van het komend jaar gaan werken met een methode die het blokschrift aanleert en wel aansluit op de aanvankelijk lees methode. Deze methode is er voor alle groepen.

Evaluaties:
We zijn erg tevreden over Snappet als verwerkingsmethode en instrument. Wel zullen we overstappen naar de 3.0 versie die nog meer mogelijkheden biedt voor individuele leerlingen en leerdoelen.

We hebben ook de toets resultaten bestudeerd van de groepen en van de school. We hebben geconstateerd dat alle groepen een meer dan gemiddelde score heeft behaald. Alle vakken staan op groen ( voldoen tenminste aan de inspectienorm). Daar is ook hard voor en aan gewerkt. ​​

Ouders 3.0:
Ook hebben we het gehad over de samenwerking met ouders. We hebben natuurlijke een gezamenlijk belang om het kind zo goed mogelijk te ontwikkelen. Waarbij verantwoordelijkheid voor de waarden en normen ( gedrag) voor een groot deel bij de ouders ligt en het educatieve deel voor een groot deel bij de school. We zijn gezegend met een grote ouderparticipatie. Neem als voorbeeld de OR en MR waar ouders actief zijn en meedenken. Ouderbetrokkenheid ligt op een ander niveau. Als wij de ouders betrokken willen laten zijn, dienen wij ze ook te betrekken. De inloop in de ochtend in de groepen is een kleine aanzet. We hebben een tweetal initiatieven besproken en willen we in gaan zetten. Te weten:

10-minutengesprekken /het omgekeerde 10-minuten gesprek
Drie keer per jaar wordt in een tienminutengesprek de ontwikkeling van het individuele kind besproken met de ouders. Het eerste gesprek is het omgekeerde 10 minuten gesprek waarbij de ouder de leerkracht informeert over diverse van belang zijnde zaken over het kind. Informatie die handig kan zijn voor een leerkracht dat jaar. De andere gesprekken volgen na een toets periode (februari/juni)en vertelt de leerkracht over de indrukken die zij heeft over de ontwikkeling van het kind. Het derde gesprek is gepland na de junivakantie, waarin naar aanleiding van de ontwikkeling van het kind gesproken wordt over het volgende schooljaar. Dit gesprek is voor de meeste ouders facultatief.

Nieuwschooljaarsreceptie donderdag 1 september
Zoals u van ons gewend bent, organiseren wij aan het begin van elk schooljaar een informatieavond waar u door de leerkracht geïnformeerd wordt over praktische en inhoudelijke zaken in de klas en op school. Voor een goede communicatie tussen u, de school en de leerkracht is deze bijeenkomst eigenlijk een 'must'. Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten zal ter sprake komen op deze avond. Dit is tevens een moment om andere ouders te ontmoeten van leerlingen in de groep van uw kind(eren). Nieuw is dat wij aansluitend 'een nieuw(school)jaarsreceptie' houden. Even gezellig met elkaar bijpraten of kennismaken!  

Programma:
19:15 inloop (hoofdgebouw centrale hal)
19:30 schoolontwikkelingen, actiepunten OR en MR
20:00 informatie in de groepen
20:45 borrel (tot uiterlijk 22:00)

BELANGRIJKE DATA:
Woensdag 29 juni: sportdag groep 3 t/m7. Groep 8 assisteert.
Maandag 4 juli: 10 minuten gesprekken gr. 1 t/m 7, rapporten mee
Dinsdag 5 juli: 10 minuten gesprekken gr. 1 t/m 7, rapporten mee
Woensdag 6 juli: Schoolnieuws 18

MEDEDELINGEN

 • Chauffeurs van leerlingen opgelet 
  Eigenlijk overbodig, maar als u in de auto zit en zeker met onze leerlingen, is het niet de bedoeling  te  appen tijdens het rijden. Veiligheid boven alles!!
 • Vanaf maandag 27 juni zullen de intekenlijsten voor de 10-minuten gesprekken op de wand van de speelzaal hangen.

 

 

Foto's

Video's

Meer informatie