Schoolnieuws 18 2017-2018

  • Gemaakt op: 31-5-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Paul Andree
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
THEMA DUURZAAMHEID
Opening thema 5.JPG
Op vrijdag 18 mei is het thema op bijzondere wijze geopend. Helaas lag er op het schoolplein allemaal afval en dit hebben de leerkrachten samen opgeruimd. Nu roept dit  natuurlijk de vraag op: hoe scheiden we dit afval? 
In de hal staan verschillende kliko's waar de kinderen leren hoe ze afval moeten scheiden. De kinderen hebben de afgelopen weken zelf afval getekend en geknutseld, zodat de klassen kunnen oefenen in welke bak dit afval hoort. Glas hoort in de glasbak, papier bij papier en plastic hoort in de bak voor plastic.

'Beker in plaats van pakje'-wedstrijd.
Om de kinderen bewust te maken van het afval dat we per dag produceren en we met elkaar graag minder afval zouden willen maken, hebben we een wedstrijd bedacht: de grote 'Augustinus beker in plaats van pakje' wedstrijd! In de week van 11 juni tellen we elke dag in alle groepen wie een beker of fles (geen wegwerp) mee heeft in plaats van een pakje. De groep die gedurende deze week het meest duurzaam is, verdient de gouden beker!
We zijn enorm blij als jullie hieraan mee willen werken en uiteraard mogen de duurzame bekers en flessen ook in andere weken worden meegegeven! #stop met plastic 

Hier nog een interessante link: https://www.nationalgeographic.nl/stopmetplastic 

Opruimwandeling

Afgelopen zaterdag was er in Landsmeer een opruimwandeling. Toen wij hier op de  openingsdag van ons thema van een ouder over hoorden, waren we natuurlijk meteen enthousiast. De opruimwandeling sluit perfect aan bij ons thema over Duurzaamheid en afval scheiden! We beseften dat het aan de late kant was dat we van het opruiminitiatief hoorden, maar we wilden u het initiatief niet onthouden. Geholpen door het mooie weer hebben enkele teamleden, ouders en kinderen gewapend met vuilniszakken en grijpstokken gewandeld en zwerfvuil opgeruimd. Bedankt daarvoor!

Mocht u ook een keer willen aansluiten. Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur wordt er een opruimwandeling georganiseerd. De eerst volgende is op 30 juni. Daarna nog op 28 juli, 25 augustus, 29 september en de laatste vindt waarschijnlijk plaats op 27 oktober. Houd het Kompas in de gaten, hierin wordt de opruimactie altijd aangekondigd. Of via Facebook: 'Landsmeer schoon' en 'Je bent Landsmeerder als...'


http://www.rodi.nl/widgets/1698-landsmeer/nieuws/1462244-wijk-na-wijk-opruimwandeling

DE VREEDZAME SCHOOL
Deze maand wordt er in alle groepen in de school gestart met blok 6 van de Vreedzame School: We zijn allemaal anders. In dit thema staan onderlinge verschillen centraal. We benoemen waarin we anders zijn en hoe mooi we elkaar aanvullen. Er is aandacht voor ieders talent!
In de groepen 1/2 wordt besproken waar de kinderen goed in zijn en dat je daar trots op mag zijn. In groep middenbouw gaat het om overeenkomsten en verschillen. Welke overeenkomsten en verschillen kun je zien en welke kun je niet meteen zien? Wanneer mag je trots zijn en wanneer ben je een opschepper?
In de bovenbouw wordt door middel van een interview onderzoek gedaan naar de overeenkomsten en verschillen tussen de kinderen. De kinderen bekijken de verschillen tussen de wereldgodsdiensten.
Op deze manier is er in elke groep aandacht voor anders zijn. We zijn niet allemaal hetzelfde, maar als klas horen we bij elkaar en waarderen we elkaar om de verschillen.


LAIKA-TRAINING
IMG_7601 (1).JPG 
Dit schooljaar is  een uitdagender aanbod een speerpunt van onze teamscholing en zijn we gestart met scholing door LAIKA. Wij zijn in de groepen 4 t/m 8  bezig  met het bedenken en het stellen van verschillende hogere orde denkvragen. Het stellen van verdiepingsvragen is voor alle leerlingen zinvol, maar zo leren wij ook beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Voor rekenen, taal en spelling is het werken op het eigen niveau door Snappet gemakkelijk te organiseren, maar voor sommige andere vakken is dit lastiger. De leerkrachten spreken nu regelmatig af om op deze manier samen vragen en opdrachten voor lessen wereldoriëntatie of begrijpend lezen voor te bereiden.

DODE HOEK LES 
Als voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school komt Veilig Verkeer Nederland in groep 8 om de Dode hoek les te geven. De Dode hoek les is een interactieve, eigentijdse les die wordt gegeven door een gastdocent van Veilig Verkeer Nederland en door een chauffeur van een transportbedrijf. Tijdens het praktijkdeel van de les ervaren de kinderen – bijvoorbeeld door zelf plaats te nemen in de cabine van de vrachtauto – wat de dode hoek inhoudt. 

KUNST PROJECTDAG GROEP 5
Lukida onderwijs verzorgt kunsdagen als de meester of juf een dag geen les kan geven. Juf Noortje heeft dindag 29 mei ingroep 5 les gegeven. Zij heeft de kinderen geleerd hoe je een film maakt door het maken van een storyboard, het schrijven van teksten en door te tekenen. Ook heeft ze uitgelegd hoe je scènes opneemt en verteld hoe je een film in elkaar zet. 

SLOOTJESDAG

Op vrijdag 8 juni is het nationale Slootjesdag. Op ruim 120 plekken in het land gaan kinderen en volwassenen de kwaliteit van het slootwater onderzoeken. Door het onderzoek op zoveel plekken in het land tegelijk te doen, krijgen wetenschappers antwoord op de vraag: Hoe gezond zijn de Nederlandse slootjes? 

Groep 6 en 7 neem die  dag kaplaarzen mee!  Want het allereerste slootjesonderzoek vindt plaats op vrijdagochtend 8 juni tijdens de vijfde editie van de IVN Slootjesdagen bij ons op de Augustinus. Groep 6 en 7 zullen na een gastles van medewerkers van HHNK zelf buiten de waterkwaliteit in kaart brengen. Hierbij worden ze begeleid door vrijwilligers van de lokale IVN afdeling Twiske die gewapend met bakken en schepnetten op onderzoek gaan. Bestuurder Ruud Maarschall steekt zelf ook de handen uit de mouwen en verricht samen met de leerlingen de eerste metingen.

Dus naast een theorie  óók meteen uitvoeren in de praktijk..... en dat op onze eigen Gouwe Plek! Hoe bijzonder is dat!?


We zijn trots dat ons natuuronderwijs o.l.v. van onze enthousiaste 'natuurouders' op een mooie manier vorm krijgt. De Gouwe Plek is weer de bijzondere plek waar we op een mooie manier gebruik van kunnen maken voor ons onderwijs en de plannen voor volgend schooljaar zijn al weer geschreven!

CLUBPROMOTIEDAG
Dinsdag 29 mei heeft de Clubpromotiedag voor groep 7 en 8 plaats gevonden. Tijdens deze dag konden de leerlingen kennis maken met verschillende sporten zoals duiken, klimmen, maar bijvoorbeeld ook trefbal. Sommige kinderen hebben er een nieuwe hobby bij! Dat is natuurlijke extra leuk! Het weer was prachtig en de kinderen hebben genoten.

Bedankt ouders die op het laatste moment nog konden helpen met de begeleiding!

OUDERTEVREDENHEIDSENQUÊTE
De enquête is inmiddels afgerond. De respons was redelijk goed. We hebben 103 reacties van 139  gezinnen (238 leerlingen)ontvangen. Dat is een aardig resultaat, maar voldoet niet helemaal aan de door ons gewenste  70-75% procent. De conclusies en het vervolg worden verwerkt, meegenomen in onze nieuwe plannen en op een later moment met u gedeeld.

BELANGRIJKE DATA:

Maandag 4 juni t/m donderdag 7 juni: Groep 8 op kamp
Vrijdag 8 juni: Slootjesdag voor groep 6 en 7 (kaplaarzen meenemen!)
Maandag 11 juni: Dode hoekles groep 8
Woensdag 13 en donderdag 14 juni: lessen filosoferen (over duurzaamheid en het afvalprobleem) 


BIJZONDERHEDEN:
- Privacywet: Helaas hebben wij nog niet van ieder kind een AVG formulier retour mogen ontvangen.
  Wij willen u vragen dit zo snel mogelijk bij de leerkracht af te geven. 

- Nieuwe leekracht: Meester Court komt na de vakantie onze bovenbouw versterken. Court werkt nu in de bovenbouw op een school in Zaandam en start m.i.v. 1-8-2018 bij ons op de Augustinus.

-Bij dit schoolnieuws ontvangt hevakantieoverzicht van 2018-2019

Het volgende schoolnieuws verschijnt op 14 juni.

​Thema duurzaamheid, de Vreedzame School, Laika-training, Kunstprojectdag, Dodehoekles,  Clubpromotiedag, Oudertevredenheidsenquete, belangrijke data, bijzonderheden.

Foto's

Video's

Meer informatie