Schoolnieuws 2 2017-2018

  • Gemaakt op: 20-9-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Lydia Goris
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

THEMA 1: 'Gruwelijk eng'
20170920_083725.jpg
bekers.JPG

Thema 1: Kinderboekenweken-Griezelen in het thema Gruwelijk eng

Maandag 18 september zijn we gestart met ons eerste thema. Dit jaar beginnen we iets eerder: geen Kinderboekenweek, maar weken! De deuren van de klassen zijn griezelig versierd, in de hal zijn vele boeken over het thema te vinden en de ouders en kinderen werden maandag getrakteerd op een groen toverdrankje! 
De komende weken werkt de hele school aan het thema. In de groepen 1/2 gaat het over emoties als griezelen en bang zijn, maar ook over andere emoties zoals verliefd, blij en verdrietig. In de midden- en bovenbouw wordt nagedacht over het einde van een griezelig boek en aan de hand hiervan worden tekeningen gemaakt. De midden- en bovenbouw werkt aan een spookachtige kijkdoos (vandaar de oproepjes bij de klassen voor schoenendozen) en in de groepen 6, 7 en 8 is een voorleeswedstrijd. 
We zijn benieuwd wie er wint! De winnaars zullen in de middenbouw hun voorleeskunsten vertonen.
In de week voor de herfstvakantie wordt het werk in de hal beneden gepresenteerd. U bent van harte welkom om deze week het werk van de kinderen te komen bezichtigen! 
En dan nog dit: De laatste dag voor de vakantie, 20 oktober, mogen de kinderen verkleed naar school komen.


ALGEMENE OUDERAVOND
DSC_8939.JPG

De opkomst op de algemene ouderavond van donderdag 14 september jl.  was groot. Naast de presentatie van de directie over de speerpunten van de school voor het komende schooljaar, heeft de OR de begroting gepresenteerd en was de oproep voor natuurouders succesvol. Er hebben zich naast de groep ouders die al was geformeerd nog meer belangstellenden aangemeld. In de klassen hebben we u in een uurtje  laten weten waar het onderwijs  in de nieuwe groep van uw kind dit jaar over zal gaan. 

Misschien heeft u na deze informatieavond alsnog vragen? Dan kunt u natuurlijk ook na deze avond bij ons terecht.

STARTGESPREKKEN

U heeft in een begeleidende brief kunnen lezen dat we u verzoeken een paar vragen te beantwoorden  ter voorbereiding  van deze gesprekken. De vragen zijn door de leerkrachten opgesteld en belangrijk gevonden als uitgangspunt voor de gesprekken. Op woensdag en donderdag vinden de startgesprekken plaats. De leerkrachten ontvangen de vragenlijsten graag tijdig terug van u. Dus niet op de avond zelf. Vanaf vandaag kunt u uw naam bij een tijd invullen op de lijsten in de hal.

NATUUR(GROOT)OUDERS

Onze school heeft natuureducatie hoog in het vaandel.  Sinds deze zomer is er in onze school een groep Natuurouders. Deze ouders vinden het belangrijk dat kinderen spelenderwijs de natuur ontdekken en gaan de school hiermee helpen. De natuurouders zetten zich in om de unieke locatie van onze school, met het Ilperveld als achtertuin, weer meer te gaan benutten. Dit gaat gebeuren via drie werkdagen per jaar (in september, januari en juli) op De Gouwe Plek. Daarnaast komen er vier extra ontdekmomenten, bij de wisseling van de seizoenen. De natuurouders worden hier het komend jaar in begeleid door het IVN (Instituut voor Natuureducatie). Tijdens iedere werkdag en ontdekmoment zal dit schooljaar begeleiding van het IVN aanwezig zijn. Omdat het de bedoeling is dat de ouders na dit schooljaar zelfstandig de kinderen kunnen begeleiden, gaan zij een natuurcursus volgen bij het IVN. De groep bestaat momenteel uit 14 (groot)ouders. Wie interesse heeft om zich aan te sluiten bij dit initiatief kan een bericht sturen aan Marloes de Graaf (06-46801306).

Natuurouders maken De Gouwe Plek klaar voor de werkdagen

Tijdens de zomervakantie hebben de natuurouders hard gewerkt om De Gouwe Plek klaar te maken voor de werkdagen. Daarvoor moest een flinke hoeveelheid reuzenberenklauw worden verwijderd, die de afgelopen paar jaar het landje behoorlijk heeft overwoekerd. Reuzenberenklauw is gevaarlijk: het kan brandwonden veroorzaken. Daarom is het heel belangrijk dat er geen berenklauw meer aanwezig is als de kinderen aan de slag gaan op De Gouwe Plek. Met hulp van de gemeente en de buurman van de school zijn de ouders aan de slag geweest. Gehuld in regenlaarzen, regenpakken en rubber handschoenen ter bescherming tegen het gevaarlijke sap, gingen ze de berenklauw met steekschoppen te lijf (zie foto’s).
IMG_3469.JPG IMG_3464.JPG

WE WERKEN OP DE GOUWE PLEK
IMG_5402.JPG 

De kinderen hebben woensdag 20 en vrijdag 22 september o.l.v. Landschap Noord-Holland en de natuurouders op de Gouwe Plek gewerkt . Woensdag heeft de bovenbouw  gezaagd en de poel schoon gemaakt(uithalen). 

KINDERGEMEENTERAAD
20170919_111507.jpg

In groep 7 is de aftrap geweest van het Kindergemeenteraad project. Dinsdag 19 september heeft de burgemeester mw. Astrid Nienhuis, samen met twee raadsleden Arnold Elfferich en Maja van Campen, informatie aan de groep 7 gegeven betreffende de verkiezing Kinder Gemeentraad en het bijbehorende lesboekje gepresenteerd.

BOUW
vloerplaten.JPG
De bouw van het derde kleuterlokaal vordert. Deze week zijn de vloerplaten op de fundering gelegd. Tijdens de ouderavond is verteld dat na de bouw we het schoolplein opnieuw willen gaan inrichten. Dat zal stapsgewijs gaan. Prioriteit heeft het "grasveld" aan het eind van het plein.  In de hal van de school staat de maquette plaat met onze ambitieueze plannen.  Deze kunnen we niet allemaal vervullen met het bestaande budget. We hebben de sponsorloop daarom in het teken gezet van de grote speeltoren voor de  bovenbouw.  Het geld dat met de sponsorloop wordt opgehaald komt ten goede aan deze speeltoren.

SPONSORLOOP
20170921_080912.jpg

De opbrengst zal in zijn geheel worden gereserveerd voor het  nieuwe schoolplein. In de hal kunt u het ontwerpidee bekijken.

STAKING
Het team van de Augustinus staakt op donderdag 5 oktober. Alle leerkrachten nemen deel aan de staking. 

De school zal op deze dag gesloten zijn.

BELANGRIJKE DATA:

Woensdag 27 startgesprekken:     Startgesprekken (middag)

Donderdag 28 spetember:             Startgesprekken (middag-avond)

Vrijdag 29 september:                      11.45 uur start sponsorloop

Dinsdag 3 oktober:                            Schoolfotograaf

Woensdag 4 oktober:                        Start kinderboekenweek

Donderdag 5 oktober:                       Landelijke stakingsdag onderwijs

Andere mededelingen en data:

KindertheaterEigenWijsjes presenteert zondag 24 september tijdens het Cultureel Weekend in Dorpshuis Landsmeer: theatervoorstelling voor kinderen (3-6 jaar) ‘de Sprookjesboerderij’.

Het volgende schoolnieuws verschijnt op 4 oktober.

Foto's

Video's

Meer informatie