Schoolnieuws 2 2018-2019

 • Gemaakt op: 9-10-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op: 12-6-2018 00:00
 • |
 • Geplaatst door: Lydia Goris
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

BELANGRIJKE DATA:

 • Zaterdag 29 september: 9.45-11.15 uur: Schoonmaakochtend Jumbo 
 • Dinsdag 2 oktober: Start Kinderboekenweek t/m 12 oktober
 • Dinsdag 2 en woensdag 3 oktober: Schoolfotograaf
 • Vrijdag 5 oktober: Dag van de Leerkracht en Meesters- en Juffendag
 • Vrijdag 5 oktober: Open dag
 • Woensdag 10 oktober: Ontdekdag De Gouwe Plek  onderbouw
 • Woensdag 10 oktober: 11.15 uur: Snappetbijeenkomst groep 6 en 7 
 • Vrijdag 12 oktober: Ontdekdagen De Gouwe Plek voor groep 3,5,7
 • Vrijdag 12 oktober: 12.40 - 13.30 uur: Kinderboekenmarkt


DE SCHOOLFOTOGRAAF

Op dinsdag en woensdag 2 en 3 oktober komt bij ons op school de schoolfotograaf.  Let op: de indeling is als volgt: 

Op dinsdag 2 oktober zijn de groepen 3 tot en met 8 aan de beurt. Op woensdag 3 oktober de groepen 1/2

Alle schoolgaande broertjes en zusjes mogen met elkaar op de foto, er worden alleen schoolgaande broertjes en zusjes gefotografeerd. Het kan dus zijn dat uw kind beide dagen, dinsdag en woensdag, op de foto komt, de ene dag voor het portret en groepsfoto en de andere dag met broertjes of zusjes. 

KINDERBOEKENWEEK THEMA VRIENDSCHAP

Thema afsluting: de boekenmarkt

Thema 1 staat zoals elk jaar in het teken van de Kinderboekenweek, met dit jaar het onderwerp Vriendschap. We willen dit thema graag afsluiten met een kinderboekenmarkt. Op vrijdag 12 oktober kunnen alle kinderen hun gebruikte kinderboeken verkopen en rondsnuffelen op zoek naar andere leuke en interessante kinderboeken. We hanteren vaste prijzen, zodat het voor de kinderen makkelijk rekenen is en er niet al te grote verschillen ontstaan.

In het kort:
Wanneer? Op vrijdag 12 oktober van 12.40 tot 13.30 uur. Misschien is het handig om een boterham mee te nemen.
Waar? Op zelf meegebrachte kleedjes, in de hal en het speellokaal. Bij mooi weer ook op het plein van de school.
Wie? Alle kinderen van st. Augustinus.
Prijs? Boeken met harde kaft: €2,- en met zachte kaft: €1,-Dus neem wisselgeld mee!
Hoe? Wilt uw zoon of dochter graag boeken verkopen, geef dit dan door aan de leerkracht van zijn/haar groep. Dan weten we op hoeveel kleedjes we kunnen rekenen. Broertjes en zusjes delen samen een kleedje, dus doorgeven aan één van de leerkrachten is voldoende.
Toezicht? We vragen de ouders van kinderen uit de groepen 1 t/m 6 mee te komen naar de Boekenmarkt en hen te begeleiden bij het kopen en verkopen van de boeken. De kinderen van groep 7 en 8 mogen alleen komen, al vinden we het heel gezellig als u ook meekomt. 

DE SCHOOLBIBLIOTHEEK
Juf Monique is samen met juf Hanna (leescoördinator) bezig om de bibliotheek van de school op te knappen. Wij kunnen leuke boeken gebruiken. Mocht u na de boekenmarkt nog gebruikte boeken over hebben, dan stellen we het op prijs als u deze doneert aan onze schoolbibliotheek. Bij de ingang van de school zal een doos staan waar u deze boeken in kunt doen. Scheelt misschien een hoop gesjouw met boeken terug naar huis!

We hopen u allen te mogen verwelkomen met boeken, kleedjes en wisselgeld op vrijdag 12 oktober!

Sparen  voor de schoolbieb

Elk jaar heeft de Bruna tijdens de Kinderboekenweek een actie om te sparen voor de schoolbieb. Koopt u tussen 3 en 14 oktober bij de Bruna een kinderboek? Wilt u de bon dan inleveren bij de leerkracht van uw kind? Wij leveren de bonnen in, en van 20% van het totaalbedrag kunnen wij als school nieuwe kinderboeken kopen. We hopen op veel bonnetjes!


PARRO

Bijna alle ouders zijn gekoppeld aan onze nieuwe communicatie app PARRO.  U krijgt gedurende het jaar steeds nieuwe updates. Binnenkort informeren we u hoe u de privacy voorkeuren via deze app kunt aangeven.

Op dit moment hebben we voor PARRO op  de St. Augustinus de volgende afspraken gemaakt:

 • We starten vanaf deze week met delen van  onze informatie via Parro.
 • Regelmatig wordt er een bericht verstuurd door de groepsleerkracht over wat er in de groep gebeurt.
 • Leerkrachten kunnen afspraken voor de komende dagen doorgeven, oudergesprekken, uitjes, spullen meenemen, vraag om hulp, leuke mededelingen of foto's.
 • Er wordt geen huiswerk door de leerkracht via de app doorgegeven als het door het kind wordt vergeten of is kwijtgeraakt.
 • De voortgang van de leerling wat betreft persoonlijke zaken, gedrag en resultaten wordt niet via de app gecommuniceerd. Bij bijzonderheden neemt de ouder of leerkracht zelf contact met de leerkracht.
 • We verwachten van ouders, dat de informatie via de Parro-app gelezen wordt. Voorlopig mailen we onze belangrijkste berichten ook nog zoals u dat gewend bent. Na deze proefperiode zullen we overstappen op Parro als enige communicatiemiddel.

OUDERAVOND 25 SEPTEMBER

Op de ouderavond van 25 september hebben we een grote groep ouders mogen verwelkomen. De enorme betrokkenheid van onze ouders is een van de dingen waar de school trots op is. De actieve betrokkenheid van onze ouders krijgt vorm in onze ouderraad, klassenouders, hulpouders, medenzeggenschapsraad en ouderdenktank.Maar zeker  ook door de actieve inbreng die ouders geven bij de startgesprekken en de belangstelling voor onze inhoudelijke bijeenkomsten, zoals de informatieochtend over werken met Snappet (zie ook 10 oktober!) en de afsluiting van Rots en Water.

De informatie die de directie verder gaf ging over het versterken van de schoolpijlers, zoals de Vreedzame School, het thematisch werken en  de  natuur rondom de school.  Over de inhoudelijke speerpunten van het schooljaar  is verteld dat  spelend leren in de onderbouw en technisch lezen, naast het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, veel aandacht heeft. Over het algemeen is de school bezig op allerlei vlakken een doorgaande lijn  te verstevigen. Ook onze nieuwe intern begeleider, Nadia Kommers, heeft hier kort iets over verteld.

Het Augustinus team is het schooljaar goed gestart de Augustinus en we besteden veel tijd om elkaar goed te leren kennen en samen te werken. 

SPONSORLOOP 28 SEPTEMBER

Zoals gebruikelijk is de helft van de opbrengst van de Sponsorloop op 28 september voor een goed doel, deze keer is gekozen voor Stichting Hulphond. Erna en haar hulphond Kaiko bedanken iedereen voor hun enthousiasme.

Bijzonderheden:

JSP (JEUGD)SPORTPAS

De (Jeugd)SportPas (JSP) inschrijving sluit bijna!
Wil je nog mee doen met de (Jeugd)SportPas? Schrijf je dan snel in, want de inschrijving sluit bijna! 
Aanmelden en deelname
Inschrijven is mogelijk tussen 11 september en 15 oktober. De kennismakingslessen worden gegeven tussen herfstvakantie en de kerstvakantie. Kijk voor alle data en tijden op de website. Staat de sport niet meer op de website? Dan betekent het dat de les vol zit. Houd de website, in dat geval, in de gaten want mogelijk komt er een nieuw aanbod. Er zijn ook JSP lessen die uit meer of minder dan vier lessen bestaan.
Let op: Bij te veel/weinig aanmeldingen kunnen data/tijden gewijzigd of geannuleerd worden. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Sportservice West-Friesland, Peter Bakker, tel. 0229-28 77 00 of mail naar pbakker@teamsportservice.nl.
 

Het volgende Schoolnieuws is op vrijdag 12 oktober​In dit schoolnieuws: Belangrijke data, Thema, Boekenmarkt, Schoolbibliotheek, Parro, Ouderavond, sponsorloop, Jeugd Sportpas

Foto's

Video's

Meer informatie