Schoolnieuws 2 2020 - 2021

  • Gemaakt op: 8-10-2020 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 8-10-2020 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Selma Westerhof
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

BELANGRIJKE DATA

Vrijdag 9 oktober- Studiedag (kinderen vrij)
Maandag 19 oktober - Start thema 2
Maandag 26 oktober - Oudergesprekken groep 3 t/m 8
Vrijdag 6 november - Rapporten mee groep 1 - 2
Maandag 9 november - Oudergesprekken groep 1 - 2 (deze week)
Woensdag 11 november - Sint Maarten
Dinsdag 1 december- VO informatieavond groep 8
Vrijdag 4 december - Sinterklaas op school (zonder ouders)
Donderdag 17 december - Kerst op school (zonder ouders)
Vrijdag 18 december - Studiedag  (kinderen vrij)
21 december t/m 3 januari - Kerstvakantie

Let op! Op de sportdag gepland op 22 april zijn de kinderen 's middags vrij in verband met een studiemiddag! Dit staat niet goed vermeld in de activiteitenkalender die ouders voor de zomervakantie hebben meegekregen.

EVEN VOORSTELLEN

Onze stagiaires

Thomas.pngThomas Belder
Mijn naam is Thomas Belder. Ik ben 26 jaar jong en woon in Amsterdam-Noord. 
Ik ben eerstejaars Pabostudent aan de HvA. Hiervoor heb ik gewerkt als schilder. Ik houd van sporten; voetbal, tennis en honkbal. Daarnaast houd ik mij bezig met muziek maken (amateur DJ). Ik loop stage op de dinsdag en blijf tot de kerstvakantie in groep 8. 

Melle PinxtenMelle.png
Mijn naam is Melle Pinxten ik ben 23 jaar. Ik ben geboren en getogen in de Jordaan in Amsterdam. Ik woon nu in Amsterdam West. Mijn ouders en jongere broer wonen daar nog steeds. Ik heb een goede band met ze. Ik zat op de 'speelse' Theo Thijssenschool om de hoek en speel nog steeds bij dezelfde voetbalclub als waar ik ben begonnen bij de f-jes. Het komende half jaar loop ik stage in groep 7 bij meester Court. Het lijkt me een gezellige klas met enthousiaste leerlingen, die elkaar helpen en leergierig zijn. Ik zie met veel plezier uit naar de komende maanden.

Tamara.jpg


Tamara Sela
Hallo, ik ben Tamara Sela, 26 jaar oud en een eerstejaars student aan de PABO van de HvA. Momenteel loop ik stage bij groep 1 en 2 van juf Dunja, een hele leuke klas. Na het maken van vele reizen en het afronden van mijn studie antropologie ben ik nu geland in de wereld van kleuters, een bijzondere en uitdagende wereld.


Pedagogisch adviseur GGD
Mijn naam is Femke Boon, pedagogisch adviseur van de GGD in de gemeente Landsmeer. 

Femke Boon.jpg

Vanuit de gemeente Landsmeer is er voor ouders de mogelijkheid voor ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden van hun kind. Je kunt denken aan een telefonisch consult, een afspraak op het opvoedspreekuur, een huisbezoek of een  observatie van je kind(eren). Je kan vragen stellen over alle mogelijke onderwerpen, zoals:
‘Hoe kan ik mijn kind leren om door te slapen?’
‘Mijn peuter lust niets! Hoe ga ik hiermee om?’
‘Hoe zorg ik dat mijn kind luistert?’
‘Mijn kind is bang voor... Wat kan ik doen?’
‘Mijn kind wordt gepest! Hoe kan ik mijn kind helpen?’
‘Mijn puber is dwars en zoekt voortdurend ruzie. Hoe pak ik dit aan?’
Wil je een afspraak bij het opvoedspreekuur? Kijk dan op: www.opvoedspreekuur.nl of bel 0299 – 748 004. Voor het inplannen van een telefonisch consult, kunt u een mailtje sturen naar: fboon@ggdzw.nl of een berichtje te sturen aan: 06 - 83 969 393. Aan dit aanbod zijn geen kosten verbonden.

Tevens kunt u bijgaande flyer ook bekijken over de Week van de Opvoeding: Flyer Week van de Opvoeding 2020 oudere kinderen.pdf


ALGEMEEN

Oproep ouderbijdrage
Deze week heeft u een in uw mail een bericht ontvangen van de Ouderraad met het verzoek de ouderbijdrage voor dit schooljaar over te maken. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u mailen naar staugustinus.or@askoscholen.nl. 

Brusjes
Broertjes en zusjes van uw schoolgaande kinderen moeten ook worden ingeschreven. Dat moet tijdig en in ieder geval vóór de derde verjaardag. Daarna kan het namelijk voorkomen dat we vol zitten en is het mogelijk dat de voorrangsregeling niet meer toegepast kan worden. 
U kunt hiervoor een inschrijfformulier aanvragen bij Selma Westerhof van de administratie via emailadres:
staugustinus.adminstratie@askoscholen.nl. 
Zijn er om dat u de broertjes/zusjes, van uw schoolgaande kind, die drie jaar worden in de periode van december 2020 t/m maart 2021, dan moeten zij voor 1 december zijn ingeschreven bij ons op school. 

Veiligheid en OPROEP!
Onlangs is in gesprek met de ouders van de ouderdenktank nagedacht over hoe we de verkeersveiligheid bij het halen en brengen zouden kunnen verbeteren zolang ouders niet op ons schoolplein kunnen. Omdat onze oproep om auto's verderop te parkeren nog niet voor voldoende veiligheid zorgt, is er gesproken over andere tijdelijke oplossingen.
Het belangrijkste idee is om ouders als klaar-overs in te zetten die op de hoeken van de straat helpen bij het veilig en autovrij houden van het stukje Gouwe voor de school. Voor dit ouderinitiatief doen we een oproep aan ouders die  tijdens schooldagen
op maandag, dinsdag en donderdag  van 14.50 uur tot 15.15 uur en/of 
op woensdag en vrijdag van 12.20 tot 13.15 uur 
zin en tijd hebben zich hiervoor in te zetten. We denken vooral aan de middagen, maar kunt u 's ochtends laat het ons ook weten. Stuur een mail met uw naam en wanneer u beschikbaar bent (welke dagen) naar
staugustinus.info@askoscholen.nl.

Tevens doen we hierbij ook weer de oproep om de onderlinge afstand tussen volwassenen beter in de gaten te houden bij het halen en brengen van uw kinderen. 

Onze leeropbrengsten
Zoals u wellicht nog weet hebben we, na 11 mei, toen de periode de afstandsonderwijs ten einde was en de kinderen weer naar school kwamen, besloten niet alle toetsen aan het einde van het schooljaar 2019-2020 af te nemen. We hebben toen onze aandacht ook op het sociaal emotionele en het plezier elkaar weer te zien gericht. De toetsen voor rekenen en spelling zijn wel in juni afgenomen. En de afgelopen weken hebben we de eind (E) toetsen begrijpend lezen en DMT (drie-minutentoets voor het woordlezen) alsnog afgenomen. Al onze opbrengsten geven het beeld dat we het goed gedaan hebben. Hoe we er we er als school voor staan bespreken we in het team op de studiedag van 9 oktober.

Kijkend naar de resultaten op alle vakgebieden zijn we bijzonder tevreden en ondanks dat het zoeken is naar de juiste aansluiting, spreken we op de Augustinus niet over achterstanden. We zien namelijk dat ondanks een roerige tijd, waarbij we genoodzaakt waren om het afstandsonderwijs in te zetten, goede resultaten op schoolniveau. Resultaten die aansluiten in de lijn met voorgaande meetmomenten. Hier zijn we blij mee! De inzet en de samenwerking van school en ouders heeft hier natuurlijk aan bijgedragen. 
Dat is een  compliment voor jullie ouders en andere betrokkenen waard. We hebben het al eerder gezegd we zijn trots op onze gezamenlijke inzet, ondersteuning en jullie bijdrage hieraan. En bovenal zijn we natuurlijk ook hartstikke trots op onze leerlingen die hebben laten zien hoe flexibel ze zijn en hoe hard en serieus ze (nog steeds) werken.

Studiedag 9 oktober
Morgen hebben we een studiedag waarin we in de ochtend de leeropbrengsten van de afgelopen periode en de daaruit volgende conclusies onder de loep nemen. We besteden ook weer enige tijd aan de Corona- maatregelen. De middag is gereserveerd voor de start met de zelfevaluatie Klasse! Dan bespreken we de onderzoeksvraag met de  commissie en met elkaar.

Schoolmelk
Onze school is geselecteerd voor deelname aan Schoolmelk in schooljaar 2020/2021!
Gedurende 20 weken (tussen 2 november en 9 april) zal er 3 dagen in de week Schoolmelk uitgeschonken kunnen worden uit grootverpakkingen voor de gehele school. De kinderen dienen hiervoor zelf een beker mee te nemen, het handigst is een afsluitbare beker, de beker wordt niet op school afgewassen. Er wordt telkens drie weken melk en karnemelk geleverd, afgewisseld met één week yoghurt.

Mocht u hier géén prijs op stellen laat het dan aan de leerkracht van uw kind weten.

Schoolmelk.jpg
Voortgezet Onderwijs keuze
Voor onze groep 8 ouders en kinderen is het dit jaar zover. De keuze voor het VO moet worden gemaakt. Onder voorbehoud, organiseren we de informatieavond dit schooljaar wel live op school. Dit doen we in aangepaste vorm, in kleine groepen en in 2 shifts. En er is per bijeenkomst maximaal maar voor één ouder ruimte. De datum voor de bijeenkomst  is dinsdag 1 december. U wordt hier persoonlijk nog voor uitgenodigd.

We zijn heel blij dat het Amsterdamse plan om Amsterdamse leerlingen voorrang te geven bij de keuze van hun middelbare school inmiddels van de baan is. Landsmeer en de omliggende gemeenten hebben, middels brieven en de petitie die u met velen heeft ondertekend, van zich hebben laten horen! De bijna 4.200 handtekeningen die hiermee werden verzameld zijn aan het Osvo aangeboden en toonden de grote verontwaardiging over dit idee wel aan. 
Het Osvo buigt zich nu over een andere oplossing om het tekort aan plek op bepaalde VO scholen te benaderen. Voorlopig blijft alles zoals het was.

Sponsorloop
Wat was het een leuke sponsorloop! Er is op het plein gelopen en dat was erg leuk. Fijn dat de enveloppen al binnenstromen. U kunt de enveloppen nog inleveren in de week na de herfstvakantie. Hierna zullen wij de opbrengst bekend maken. Alvast bedankt!Groep 4 met de stempelkaarten


THEMA

KinderboekenweekIn de Kinderboekenweek waren er twee kinderboekenschrijvers in de klassen. Hier zien jullie Gideon Samson. Hij was in de bovenbouw.

Deze Kinderboekenweek zijn we ook gestart met de dag van je lievelingsboek. In groep 1/2A waren de kinderen trots op hun eigen boek en ze hebben er de hele dag over kunnen vertellen aan elkaar. 

Lievelingsboek 1-2A.jpg


VREEDZAME SCHOOL

We lossen conflicten op
In blok 2 leren de leerlingen het begrip ‘conflict’. Minimaal één keer in de week geven we hier een les over. Dit kan ook een andere bijpassende activiteit zijn die aansluit bij het onderwerp. We lossen conflicten op.  

We komen achter het verschil tussen een ruzie en een conflict door samen voorbeelden te bedenken en hier dieper op in te gaan. De drie petjes komen aan bod en krijgen een plek binnen de klas. Aan de hand hiervan zien de kinderen de rollen die je kan hebben binnen conflict. De kleuren zijn rood, blauw en geel. De oorzaak van een conflict hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. De kinderen zullen inzien dat alle kinderen anders zullen reageren op een bepaalde situatie. Soms kan je heel boos worden van een bepaald geluid of verdrietig omdat je niet meer mag spelen. 

Vraag thuis eens aan de kinderen welke pet zij vaak opzetten tijdens een conflict. De pet die wij op school het liefst zien is de gele pet. Dan hebben beide partijen hun zin. Dit heet een win-win-oplossing. 

Na dit blok zullen de kinderen het stappenplan van PRAAT HET UIT goed kunnen toepassen in de praktijk. Ze benoemen hun gevoelens en proberen zich in te leven in het tandpunt van de ander. Wij als leerkrachten zullen de kinderen stimuleren om de gele pet op te zetten tijdens een conflict. 

Mediatoren
De mediatorentraining zit erop! De kinderen hebben veel geleerd. De eerste keer ging het vooral over de kernkwaliteiten waar een mediator aan moet voldoen. Dit zijn bijvoorbeeld onpartijdig zijn, parafraseren, naar gevoelens luisteren serieus zijn. De twee lessen erna stonden in het teken van oefenen. Als eerst een strip lezen en de slechte dingen eruit halen. Hierna een casus uitspelen, met tips en tops aan elkaar geven. 

Mediatoren.jpg

Er is een diploma-uitreiking geweest en dit zijn de geslaagden.
Groep 7: Jonah, Frédérique, Carmen, Aelin, Lars en Douwe.  
Groep 8: Dimitrije, Dina, Emma, Briek, Kasper en Frédérique. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd. Na de herfstvakantie zullen de mediatoren starten.


NATUUR

Werkdagen op de Gouwe Plek
Op vrijdag 25 september was er een werkdag op de Gouwe Plek. Het, door de buurman gemaaide riet, moest door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 worden opgeruimd. Onder leiding van een aantal ouders zijn de kinderen aan de slag gegaan. Aan het eind van de ochtend lag al het gemaaide riet op een ‘hoge berg’ in het midden van de Gouwe Plek. Ook werd er gesnoeid! Het was een perfecte afsluiting van onze buitenlesweek. En we hadden geluk, want het bleef de hele ochtend droog!

Werkdag 1.JPG

Buitenlesweek
de buitenlesweek was een succes. Bijna elke dag zijn er buitenlesjes gegeven. Denk aan speurtocht-dictee, buiten tekenles, klokkijken, cijfers leren-estafette en buiten winkeltje spelen... Dat leverde naast veel leerplezier ook een paar prachtige foto's op.IN DE BUURT

Herfstvakantie Boerderij Zorgvrij
De herfstvakantie komt er weer aan op informatie boerderij Zorgvrij en in deze periode valt ook de Dutch Food Week 2020. Rond dit thema is er weer van alles te doen op boerderij Zorgvrij. Meer informatie vindt u in de bijlage. Dutch food week 2020.pdfTeam Augustinus wenst u een hele fijne herfstvakantie!


Foto's

Video's

Meer informatie