Schoolnieuws 3 2016-2017

  • Gemaakt op: 5-10-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Lydia Goris
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​SPONSORLOOP
20160923_114101_1475061137527_resized.jpgIMG_1315.JPG
Vrijdag  23 september heeft de jaarlijkse sponsorloop weer plaats gevonden. Het was prachtig weer. De kinderen werden door veel ouders en belangstellenden aangemoedigd. Er is al veel geld opgehaald voor de stichting Jarige Job.
De tussenstand is al 3.483,55 euro!

AFSLUITING VAN HET THEMA 'VOOR ALTIJD JONG'
IMG_3431 fotowand.jpg ​
De afgelopen weken hebben de kinderen een aantal activiteiten gedaan die in het thema "voor altijd jong", zoals de voorstelling opa's en oma's , de mooie familie-stambomen en tekeningen die de kinderen gemaakt hebben. 

Als afsluiting van het thema zullen de kinderen op donderdagmiddag 13 oktober oud-Hollandse spellen spelen zoals koek happen, spijker poepen, ezeltje prik-je, zak lopen, aardappel lopen etc. Deze spellen worden door de kinderen van groep 8 begeleid. 
Aan het eind van de spellen dag kunnen de kinderen de  babyfoto's van de juffen en meesters bekijken en raden welke foto bij welke juf/meester hoort. 
Op vrijdag maken we eindelijk de namen bekend  van de babyfoto's die al een hele tijd op de wand van de speelzaal hangen. 

​Nieuwsgierig? Kijk ook op de wand of u weet wie wie is!

OPROEP

Voor de afsluiting van het thema hebben wij voor de oud Hollandse spelmiddag twee grote sjoelbakken met stenen nodig. Van wie kunnen wij dit lenen? Meldt u zich even bij juf Dewi of juf Monique.

MUZIEK
Als gezamenlijke afsluiting van het thema gaan we vrijdag ochtend  om half 9 op het schoolplein oud Hollandse liedjes zingen en voor u optreden. Meezingen mag!


SPEELGOED VOOR DE VOEDSELBANK
voedselbank.jpg

Help je mee speelgoed inzamelen voor een onvergetelijke pakjesavond?
Lionsclub Amsterdam Gijs organiseert in 2016 voor de tiende keer de actie waarbij wij (met hulp van familie, vrienden, collega`s en andere clubs) cadeautjes inzamelen en vervolgens verspreiden onder kinderen die het echt verdiend hebben. 
Wat vragen wij van jou?
Leuke/ mooie spulletjes zoals speelgoed/ knuffels/ spellen/ boeken/ games/baby- peuter spulletjes die schoon zijn en in goede staat verkeren en die je graag cadeau zou willen geven.
Ook zamelen we Douwe Egberts punten in voor gratis pakken koffie, die aan de voedselbank worden gedoneerd.  
De Voedselbank
De voedselbank zet zich in voor huishoudens die niet meer in staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. Zij functioneert als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze maatschappij. De Voedselbank biedt voedsel dat goed eetbaar is maar niet meer verkocht wordt, zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants aan. Hulp van de Voedselbank kan niet plaatsvinden zonder de financiële steun van bedrijven, fondsen, overheden en particulieren. 
Wat gaat de Voedselbank doen met Sinterklaas?
Zeker met Sinterklaas zou de Voedselbank graag een cadeautje aanbieden aan de kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar van de gezinnen die gebruik maken van de voedselpakketten. Deze gezinnen en kinderen leven vaak onder de armoedegrens. Zo kan pakjesavond ook voor deze kinderen feestelijk en bijzonder worden.  
In de periode van 31 oktober tot en met vrijdag de 11de november zamelen wij op school alles in wat u en uw kinderen kunnen missen voor dit goede doel. Laat de december maand voor iedereen een feest zijn!!
Bij voorbaat veel dank voor je donatie! Namens Lions Club Gijs, Hans en Nicole Berger, ouders van Thomas (gr4) 

SCHOOLESTAFETTE
Na het succes van de afgelopen jaren organiseert Atletiekclub Waterland (ACW) opnieuw de atletiekmiddag en schoolestafette.
Als je wilt kan ook jij daaraan meedoen!

Wat is het plan?
- Iedereen uit groep 3 t/m 8 kan meedoen aan de atletiekmiddag en selectiewedstrijd op 
  woensdag 26 oktober.
- De wedstrijd tussen de snelste lopers van iedere school is op zondag 30 oktober.
Inschrijfformulieren kunnen in de doos in de hal ingeleverd worden.
Voor verdere informatie zie bijgevoegde brief.

DIGITALE POST 
door: Alice Jorigas en Vincent ​Rutgers (OR)
Het is steeds gebruikelijker dat u informatie via de e-mail van ons ontvangt in plaats van via papieren post.
Dit vinden wij duurzamer en ook efficiënter.
Met ingang van dit nieuwe schooljaar zal ook de Ouderraad (OR) de brieven en facturen voor de ouderbijdrage niet meer per post versturen. De ouderraad zal dit jaar de facturen voor de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de thema's ook via de mail verzenden. ​

We merken echter dat niet alle mailadressen kloppend zijn. Dan kunt u belangrijke informatie missen. 
Mogelijk bent u vergeten onze administratie te informeren bij een wijziging of is er een andere reden dat de informatie niet meer 'up to date' is. Het is belangrijk dat uw juiste emailadres bij ons bekend is.
Wilt u voor de herfstvakantie bij de groepsleerkracht van uw kind controleren of uw e-mailadres nog kloppend is. Vraag  bij de groepsleerkracht van uw kind uw mailadres te controleren en geef eventueel uw juiste emailadres door. 

OUDERGESPREKKEN

Een aantal weken geleden hebben wij voor het eerst omgekeerde oudergesprekken gevoerd dat was een goed moment om over en hebben de leerkrachten informatie van u gekregen. Het jaar is goed gestart en we hebben deze gesprekken als positief ervaren.

De 10 minutengesprekken van 7 en 8 november zullen  dit jaar anders georganiseerd worden dan u gewend bent.

U krijgt begin november van de leerkracht een uitnodiging voor een afspraak, als de leerkracht dat wenselijk vindt. U kunt natuurlijk ook zelf aangeven als u  een onderwerp heeft dat u wilt bespreken. Voor sommige kinderen zal er  geen afspraak nodig zijn omdat er van beide kanten geen vragen zijn. Dan is het volgende oudergesprek halverwege het schooljaar weer het moment voor een 10 minuten gesprek. 

Mochten er in de tussentijd vragen of zorgen zijn is het altijd mogelijk een afspraak te maken.

MEDEDELINGEN
- Juf Manon heeft een zoon, hij heet Mees. Mees is 5 september geboren. Wij feliciteren haar en haar gezin en wensen haar een fijne kraamtijd toe.
- Vrijdag 7 oktober is er van 9.00-10.00 uur een open dag voor geïnteresseerde mensen die nog onbekend zijn met onze school.

BELANGRIJKE DATA
Woensdag 5 oktober: Start Kinderboekenweek (t/m 16 okt)
Vrijdag 7 oktober: 9.00-10.00 uur open inloop voor geïnteresseerde mensen.
Donderdag 13 oktober: vanaf 13.00 uur oud Hollandse spelmiddag voor de  kinderen.
Vrijdag 14 oktober: 8.30 uur afsluiting van het thema oud Hollandse liedjes, ook voor opa's en oma's
Zaterdag 15 oktober t/m 23 oktober: Herfstvakantie, 1 week
Maandag 24 oktober: Start thema 2: feesten door de eeuwen heen
Maandag 7 november: 10-minuten gesprekken
Dinsdag 8 november: 10-minuten gesprekken
Woensdag 9 november: Schoolnieuws 4

Foto's

Video's

Meer informatie