Schoolnieuws 4 2017-2018

  • Gemaakt op: 19-10-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Lydia Goris
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​ THEMA 1: KINDERBOEKENWEKEN-GRUWELIJK ENG!

Griezel workshops, voorstelling, knutselen en verkleed naar school! Het Griezelthema is bijna voorbij...alvast een kleine terugblik:voorstelling.jpg

voorstelling 1.jpg

De afgelopen weken stonden in het teken van lezen en griezelen. Afgelopen vrijdag hebben de kinderen tijdens het project De Griezeldroom een dramaworkshop gevolgd over spanning en enge dingen. Deze dag werd met een dans spetterend afgesloten door optredens van alle groepen.

In de groepen is veel aandacht besteed aan handvaardigheid en tekenen. Zo zijn er in de bovenbouw schoenendozen omgetoverd tot spookachtige kijkdozen. De kleuters hebben gezongen over mini monsters en hebben hier tekeningen van gemaakt. In de groepen 3 t/m 8 is het begin van een spannend boek voorgelezen. De kinderen hebben het einde verzonnen en hebben hier tekeningen van gemaakt.

De resultaten van het harde werken kunt u deze week in de hal beneden bezichtigen. Hier ziet u vanaf woensdag 18 oktober van elke klas werk tentoongesteld worden. U bent van harte welkom om het werk van de kinderen bij het brengen en ophalen te bezichtigen. In de klassen wordt het thema vrijdag 20 oktober afgesloten. De kinderen mogen dan verkleed naar school komen. We kijken ernaar uit!

STUDIEMIDDAG
Op de algemene ouderavond heeft u kunnen horen waar wij als team ons dit jaar op gaan richten met onze scholing. Woensdagmiddag 18 oktober hebben we de eerste training van LAIKA gehad. LAIKA is een traject waarmee we ons willen verbeteren in het uitdagendere aanbod in de klassen. We gaan hiermee starten omdat we willen leren hoe we ons aanbod voor slimmere kinderen kunnen verbeteren tijdens onze gewone lessen. Naast de studiemomenten zullen de trainers ook mee komen kijken in de klassen om de leerkrachten tips te geven hiervoor.

OUDERGESPREKKEN
Afgelopen periode zijn we met de algemene ouderavond  en de startgesprekken van eind september het schooljaar goed gestart . We sluiten hiermee deze eerste startperiode van het schooljaar af.  Na de herfstvakantie bereiden we ons voor op de volgende gesprekken. Deze zijn 8 en 9 november. Deze gesprekken zijn niet bedoeld als algemene voortgangsgesprekken maar facultatief. Ouders die we willen spreken worden uitgenodigd voor een gesprek. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat er specifiek aanbod is voor uw kind dat besproken moet worden. Het kan ook zijn dat de leerkracht nog vragen heeft na de eerste periode of u wil informeren over specifieke nieuwe ontwikkelingen m.b.t. uw kind. In de eerste week na de herfstvakantie wordt u hiervoor uigenodigd. Als de leerkracht geen reden voor een gesprek ziet dan krijgt u geen uitnodiging. Natuurlijk kunt u ook aangeven als u wel een gespreksonderwerp heeft en toch een gesprek wilt. Hiervoor vragen we u dan wel vooraf aan te geven wat u wil bespreken zodat de leerkracht zich ook kan voorbereiden.

VVN VEILIGE SCHOOLOMGEVING
Doe mee met de enquête en werk aan de verkeersveiligheid in de buurt!

De St. Augustinus werkt samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) om de verkeerssituatie rond de school te onderzoeken. De eerste stap is om de verkeerssituatie, het haal- en brenggedrag en eventuele andere knelpunten in de buurt te inventariseren. Hierbij kunt u ook denken aan de route naar de gymzaal. Daarbij kunnen wij uw hulp als ouder goed gebruiken!

Een verkeersonveilige situatie rondom een schoolingang kan soms ontstaan tijdens het halen en brengen van de kinderen. Naast de inrichting van de schoolomgeving, kan ook het verkeersgedrag van de ouders hierbij een rol spelen. Ouders, de gemeente en het schoolteam kunnen samen zorgen voor een verkeersveilige schoolomgeving. Hiervoor moet eerst in kaart worden gebracht wat de eventuele knelpunten zijn.

Dit doet Veilig Verkeer Nederland door middel van een enquête. We willen u verzoeken de enquête via onderstaande link in te vullen:
https://nl.surveymonkey.com/r/StAugustinus

De resultaten zullen t.z.t. uiteraard met u gedeeld worden. Alvast bedankt voor het invullen!

SCHOOLESTAFETTE
Woensdag 1 november vindt de jaarlijkse schoolestafette op het terrein van AC Waterland plaats. Zondag 5 november is dan de finale. De teams zijn deze week samengesteld! Zet hem op allemaal!

SPEELGOED VOOR DE VOEDSELBANK
Help je mee speelgoed inzamelen voor een onvergetelijke pakjesavond?
Lionsclub Amsterdam Gijs organiseert in 2017 voor de elfde keer de actie waarbij wij (met hulp van familie, vrienden, collega`s en andere clubs) cadeautjes inzamelen en vervolgens verspreiden onder kinderen die het echt verdiend hebben, kijk ook op facebook: https://www.facebook.com/events/1629008147411348/.
 
Wat vragen wij van jou?
Leuke/ mooie spulletjes zoals speelgoed/ knuffels/ spellen/ boeken/ games/baby- peuter spulletjes die schoon zijn en in goede staat verkeren en die je graag cadeau zou willen geven.
Ook zamelen we Douwe Egberts punten in voor gratis pakken koffie, die aan de voedselbank worden gedoneerd.
 
De Voedselbank
De voedselbank zet zich in voor huishoudens die niet meer in staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. Zij functioneert als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze maatschappij. De Voedselbank biedt voedsel dat goed eetbaar is maar niet meer verkocht wordt, zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants aan. Hulp van de Voedselbank kan niet plaatsvinden zonder de financiële steun van bedrijven, fondsen, overheden en particulieren.
 
Wat gaat de Voedselbank doen met Sinterklaas?
Zeker met Sinterklaas zou de Voedselbank graag een cadeautje aanbieden aan de kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar van de gezinnen die gebruik maken van de voedselpakketten. Deze gezinnen en kinderen leven vaak onder de armoedegrens. Zo kan pakjesavond ook voor deze kinderen feestelijk en bijzonder worden.
 
In de periode van 30 oktober tot en met vrijdag  3 november zamelen wij op school alles in wat u en uw kinderen kunnen missen voor dit goede doel. Zorg dat spullen compleet en goed verpakt zijn in zakken of dozen. Laat de december maand voor iedereen een feest zijn!!
Alvast bedankt, Hans Berger
 

NATUUROUDERS
1e cursusavond.JPG1e cursusavond1.jpg
Afgelopen maandag, 9 oktober heeft de eerste cursusavond plaatsgevonden op school. Ruim 15 ouders waren aanwezig om meer te leren over de natuur. Lidy, van  het IVN Noord Holland (zie ook    https://www.ivn.nl/provincie/noord-holland) had allerlei ‘spannende’ spullen mee en via een microscoop werd er naar de schedel van de spitsmuis gekeken. 

Op 18 oktober zijn een aantal van deze natuurouders met groep 1/2 de Gouwe Plek opgegaan. Het is leuk om te merken hoe enthousiast Lidy en de ouders zijn! deze week zijn ook meteen de eerste lesjes door ouders op De Gouwe plek!

LEREN OP DE GOUWE PLEK
IMG_3093 18 okt.JPG18 okt.JPG
Op woensdag 18 oktober gingen de kinderen van de onderbouw onder leiding van de natuurouders De Gouwe Plek op om bodemdiertjes te bekijken. Ook werd er bij ‘de poel’ gespeurd naar waterdiertjes.
De natuurouders brachten hun ‘eerste kennis’ over op de kinderen.

FIETSEN 

Wij zijn reuze blij dat kinderen op de fiets naar school komen. Zowel ouders als leerkrachten willen graag dat  het schoolplein voor de school vrij wordt houden.We willen u daarom vragen of u er samen met uw kind voor wil zorgen dat de fietsen in de rekken geplaatst worden . Als deze vol staan mag het ook achter het zwarte hek in het rek. De afspraak die we gemaakt hebben is dat groep 8 leerlingen dit altijd doe.  Plaats  dus geen fietsen meer tegen gevel  alstublieft.

SPONSORLOOP
De opbrengst van de sponsorloop tot nu toe is €  6.206,90! Wij denken zelfs dat dit een een record bedrag is!
Echt een prachtig bedrag. Hier kunnen we  bijna de toren van het speeltoestel  mee aanschaffen voor ons nieuwe schoolplein. 

Mocht u nog sponsorenveloppen thuis hebben, deze kunt u natuurlijk nog inleveren.

BELANGRIJKE DATA

Afsluiting thema: 18 t/m 20 oktober tentoonstelling gemaakt werk in de hal
vrijdag 20 oktober :verkleed naar school

21 t/m 29 oktober: Herfstvakantie

Maandag 30 oktober: Start Thema 2
                                            start inzamelactie speelgoed
                                            Luizencontrole

U ontvangt de uitnodidiging voor de ouderavond

Woensdag 1 november: Schoolestafette bij AC Waterland

Zondag 5 november: Finale Schoolestafette

BIJZONDERHEDEN
- De fietsen van de leerlingen groep 8 moeten voortaan in de fietsenstalling achter het zwarte hek geplaatst worden. Andere groepen kunnen ook hun fiets kwijt als de rekken op het plein allemaal bezet zijn.
- Juf Monique is de komende tijd nog  afwezig.                                                                                                                          Meester Sverre staat op donderdag voor groep 8. Voor groep 3 en 4  is juf Iris als vaste invaller gestart.

- Juf Lydia zal na de herfstvakantie wegens omstandigheden niet aanwezig zijn. Zij wordt tot de kerstavakantie vervangen  door  mw. Barbara Ordelman.
- Onze nieuwe interim IB is ook voor de vakantie begonnen. Sandrine Dekker is er iedere vrijdag.

Het volgende schoolnieuws verschijnt op donderdag 2 november

Foto's

Video's

Meer informatie