Schoolnieuws 4 2018-2019

  • Gemaakt op: 15-10-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 15-10-2018 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Lydia Goris
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

BELANGRIJKE DATA:

Vrijdag 19 oktober: Studiedag, kinderen vrij

Donderdag 1 november : Inloop schoolmaatschappelijk werk

PARRO

Na de herfstvakantie gebruiken wij PARRO als hoofd-communicatiemiddel om informatie met u te delen. U zult in uw mail voorlopig wel nog de link voor het Schoolnieuws ontvangen. Het Schoolnieuws wordt ook altijd gepubliceerd op de website.  U kunt dus ook altijd  zonder de door ons gestuurde link het Schoolnieuws op onze website  bekijken.

In PARRO is ook onze agenda  zichtbaar. Hier kunt u de komende school activiteiten bekijken.

Als ouders kunt nu via PARRO  uw privacy voorkeuren aangeven. Onder het kopje Instellingen-->Profiel-->Mijn kinderen kunt u aangeven waar u wel en waar u geen toestemming voor wil geven.

De meesten van u hebben het al aangegeven. Dank daarvoor.

BOEKENMARKT

De boekenmarkt van vrijdag was een groot succes! Er waren wel 35 verkoopplekken en het was prachtig weer. Van de boeken die over waren, zijn de mooiste nu opgenomen in onze schoolbibliotheek. 

OPBRENGST SPONSORLOOP

Een groot deel van de enveloppen vande sponsorloop is binnen en de opbrengst (tot nu toe) is €4684,41.  Van het opgehaalde bedrag komt  de helft ten goede aan stichting hulphond. 

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

De schoolmaatschappelijk werker bij ons op school is Judith Pelgrom. Zij is sinds een aantal jaar verbonden aan een aantal basisscholen in Landsmeer als schoolmaatschappelijk werker. Als ouder kunt u met vragen of zorgen over uw kind bij haar terecht. De hulp van schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.
Een keer in de maand heeft Judith inloop op de Augustinus. U kunt dan langskomen voor een vraag of om kennis te maken.
Zij is op de volgende dagen aanwezig van 14:00 tot 16:00:
Donderdag 1 nov
Dinsdag 20 nov
Dinsdag 11 dec
U kunt ook rechtstreeks contact met haar opnemen: j.pelgrom@altra.nl

Meer informatie over Judith Pelgrom is te vinden op het Wie Zijn Wij-bord in de gang van school.

DIVERSE MEDEDELINGEN

VACATURE GMR

Wil jij meedenken over het beleid van de ASKO?
Meld je dan aan als kandidaat voor de oudergeleding van de GMR
De termijn van één van de ouders is verstreken per 1 december 2018. Wij nodigen je van harte uit om je als ouder kandidaat te stellen.
Wat is de GMR en wat doet de GMR
De GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit is de overkoepelende medezeggenschapsraad van alle scholen van de ASKO. De ASKO is één stichting en veel beslissingen die de scholen aangaan worden op ASKO niveau genomen. De GMR houdt zich bezig met medezeggenschap op diverse bovenschoolse onderwerpen, ofwel onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen binnen de ASKO. De GMR is een wettelijk orgaan. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn de bevoegdheden van MR en GMR vastgelegd. De GMR van de ASKO bestaat uit 4 leden van het personeel en 4 ouders van de scholen.
Wat ga je meemaken?
De GMR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Dit is vaak op de dinsdag vanaf 18.00 uur.
In het eerste gedeelte van de vergadering worden onderling punten besproken als voorbereiding op het tweede deel van de vergadering met de bestuurder. Er heerst binnen de GMR een prettige en informele sfeer. Je toekomstige collegae van de GMR zijn zeer betrokken medewerkers en ouders die medezeggenschap hoog in het vaandel hebben staan en zeer serieus hun taak vervullen. De relatie met de bestuurder is open, prettig, informeel, maar zakelijk als dat nodig is. Er zijn korte lijnen. Voor nieuwe GMR-leden is het mogelijk een basis cursus Medezeggenschap van 2 avonden te volgen. Voor elke vergadering is er een onkostenvergoeding van € 50, -. Als je ons GMR-team wil versterken, stuur dan snel een e-mail naar gmr.asko@askoscholen.nl 
Proces:
De sluitingsdatum kandidaatstelling is 16 nov 2018. 
De verkiezing vindt in de week daarna plaats. 
De MR'en van de scholen kiezen uit de kandidatenlijst één persoon
We zouden het prettig vinden als je in een paar regels kunt aangeven waarom en hoe je ons team wilt versterken. 
Als je eerst vragen hebt, laat het weten. De vragen kun je via de mail stellen maar je hebt het snelst antwoord als je mij even belt op 06 31 36 77 25. Wij hopen snel kennis met je te kunnen maken.
Namens de GMR, Arnold Klamer voorzitter GMR


SPEELGOED VOOR DE VOEDSELBANK

Het is ondertussen een lange traditie dat we op school speelgoed verzamelen. 

Hieronder de jaarlijkse oproep voor het inzamelen na de vakantie.

van Hans, vader van Thomas uit groep 7.

Help je mee speelgoed inzamelen voor een onvergetelijke pakjesavond? 

Onze school doet al jaren mee met de speelgoedinzamelingsactie die Lionsclub Gijs jaarlijks organiseert. De bedoeling is dat iedereen door kasten en zolders gaat om speelgoed/cadeautjes te verzamelen die niet meer gebruikt worden. Deze kunnen op school worden ingeleverd en worden dan afgegeven aan de Voedselbank, die zorgt dat alles onder hun doelgroep verdeeld wordt.

Wat vragen wij van jou? 

Leuke/mooie spulletjes zoals speelgoed/ knuffels/ spellen/ boeken/ games/baby- peuter spulletjes die schoon zijn en in goede staat verkeren en die je graag cadeau zou willen geven. 

De Voedselbank

De voedselbank zet zich in voor huishoudens die niet meer in staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. Zij functioneert als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze maatschappij. De Voedselbank biedt voedsel dat goed eetbaar is maar niet meer verkocht wordt, zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants aan. Hulp van de Voedselbank kan niet plaatsvinden zonder de financiële steun van bedrijven, fondsen, overheden en particulieren. 

Wat gaat de Voedselbank doen met Sinterklaas? 

Zeker met Sinterklaas zou de Voedselbank graag een cadeautje aanbieden aan de kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar van de gezinnen die gebruik maken van de voedselpakketten. Deze gezinnen en kinderen leven vaak onder de armoedegrens. Zo kan pakjesavond ook voor deze kinderen feestelijk en bijzonder worden. 


In de week na de herfstvakantie, van maandag 29 oktober tot en met donderdag de 1e november zamelen wij op school alles in wat u en uw kinderen kunnen missen voor dit goede doel. Laat de december maand voor iedereen een feest zijn!! 


Het volgende schoolnieuws verschijnt op 5 november

Foto's

Video's

Meer informatie