Schoolnieuws 4 2019-2020

  • Gemaakt op: 10-2-2020 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 10-2-2020 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Lydia Goris
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​BELANGRIJKE DATA

vrijdag 14 februari: Studiedag, de kinderen zijn vrij
maandag 24 februari: Start Thema 4
vrijdag 28 februari: Schaatsen groep  5-8
9 t/m 13 maart: Basketbaltoernooi (buiten school) voor groep 5/6 en 7/8
23 maart: Start Voetbaltoernooi (buiten school)
vrijdag 3 april: Palmpasen gr. 1-2
6 t/m 9 april: Buitenlesweek
donderdag 9 april: Paasontbijt
10 t/m 13 april: Goede Vrijdag / Pasen, de kinderen zijn vrij
woensdag en donderdag 15 en 16 april: Centrale Eindtoets groep 8
vrijdag 24 april: Koningsspelen/Sportdag

ALGEMEEN

Studiedag
Aanstaande vrijdag 14 februari hebben we een studiedag. Op deze dag krijgen de leerkrachten in de ochtend scholing in onze Begrijpend Lezen aanpak. De nadruk lag tot nu toe op het geven van een goede instructie. De leerkrachten leren vaardigheden die nodig zijn voor het geven van goede begrijpend leesles. Dat betekent dat leerkrachten zelf een les ontwerpen vanuit een boek of zelfgekozen tekst die past bij de interesse en het niveau van de groep. Dat vraagt veel oefening, want dat is dus niet een kant en klare les uit de methode. In de middag zullen we met elkaar de resultaten van de afgelopen toetsperiode bespreken (M-toetsen) en van daaruit plannen maken voor de komende periode, tot de zomer.

Kleuterrapport groep 2
​Vanaf dit schooljaar ziet het rapport van groep 2 er anders uit. Het ouderrapport uit ons leerlingvolgsysteem KIJK! wordt als rapportage gebruikt naar ouders toe. KIJK! is sinds jaren ons observatie- en registratiesysteem dat we gebruiken voor het volgen van de ontwikkeling van het jonge kind. Door KIJK! ook als rapportage te gaan gebruiken maken we de ontwikkelingslijnen en stappen inzichtelijker. Inhoudelijk is KIJK! al sinds lange tijd de basis van het kleuterrapport van groep 2 en de basis voor de rapportgesprekken in groep 1 en 2.  

​Op woensdag 5 februari was er een ouderbijeenkomst over de nieuwe vorm van het kleuterrapport. Het rapport spreekt in principe voor zich en er is enige uitleg toegevoegd. Tijdens de ouderbijeenkomst heeft Nathalie laten zien welke rol observaties en registraties hebben bij het invullen van de rapportage en hebben we de vragen die aanwezige ouders hadden besproken.

Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid
Dit schooljaar zijn we gestart met Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH). 
(DHH) is een compleet systeem voor de identificatie en begeleiding van begaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Dit handelingsprotocol helpt de leerkrachten om begaafde leerlingen te herkennen. Een extra toevoeging is dat DHH ook suggesties en tips geeft voor de begeleiding door leerkrachten en ouders. DHH gaat uit van een samenwerking tussen ouders en school. Informatie van thuis en school zijn beide belangrijk en we betrekken ouders bij het signaleren en diagnosticeren middels vragenlijsten. Daarnaast is DHH ook gericht op de inbreng van de leerling zelf. Dit helpt een succesvolle begeleiding in gang te zetten.

Vreedzame school: Hart voor Elkaar
We zijn aangekomen bij blok 4 van de Vreedzame School. Dit blok staat in het teken van emoties en gevoelens. Het blok heet dan ook: We hebben hart voor elkaar. De eerste les stond in het teken van gevoelens benoemen. Welke gevoelens zijn er eigenlijk allemaal. Je hebt de 4 basisgevoelens boos, blij, verdrietig en bang, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. We vertellen elkaar dat je aan iemand kan zien hoe hij of zij zich voelt. Je kijkt goed naar de gezichtsuitdrukking van de ander. Het gevoel dat je hebt kan je ook beargumenteren. 

In de hogere groepen vragen we elkaar wat te doen bij een bepaald gevoel. Er zijn hier verschillende mogelijkheden. Als iemand boos is, vind de een het fijn om met rust gelaten te worden terwijl de ander het misschien wel meteen wil uitpraten. Hier moet je samen een weg in zien te vinden. We proberen elkaars keuze te accepteren en voelen met elkaar mee. 

OR mail
De OR heeft een eigen mailadres. Hierdoor weten alle leden meteen wat de vraag is en ouders op deze manier te woord staan. De OR is te bereiken via: staugustinus.or@askoscholen.nl.

Nieuws vanuit de MR
 In de stakingsweek riep de MR uw hulp in door de Onderwijs-petitie te ondertekenen om zo onze leerkrachten en medewerkers van o.a. de Augustinus te steunen in de strijd vóór beter onderwijs en tégen het lerarentekort. Indien u gehoor heeft gegeven aan deze oproep bent u vast benieuwd wat er is gedaan met deze petitie. De teller staat inmiddels op 50.000 mensen die hebben ondertekend, maar donderdag 30 januari is de petitie met 44.557 ondertekeningen in Den Haag aangeboden. Om dit op een ludieke manier kracht bij te zetten en de relevantie van het probleem te onderstrepen stond er bij het Binnenhof een één-dag-pop-up klas (inclusief kinderen). In dit filmpje kunt u zien hoe dat er aan toe ging: https://www.youtube.com/watch?v=Qfz1aTL1qec
Hartelijke groet,
De MR


EVEN VOORSTELLEN...

Marjori 
Juf Marjori.jpg
Ik ben Marjori de Clercq en ik woon Amsterdam. Door mijn pedagogische achtergrond vanuit het Pedagogisch Instituut in Suriname, was mijn interesse sinds de eerste kennismaking met St. Augustinus weer gewekt, om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Ik vind het belangrijk, dat talent wordt ontdekt en wordt gestimuleerd en zet mij daar ook voor in. Hiervoor heb ik gewerkt als Cabin Crew lid bij een Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Mijn interesses; zingen, reizen en exotisch koken.

Vorige week was juf Marjori 2 dagen in groep 1-2 A om kennis te maken. Marjori de Clercq vervangt straks juf Brit als ze na de voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof gaat. Marjori is er 4 dagen, maandag t/m donderdag. Op vrijdag(ochtend) is juf  Nadia van de ASKO-talentenpool in de klas.

Remke
Juf Remke re-integreert bij ons op school. Zij is op dinsdag en woensdag een paar uurtjes per week extra in groep 1-2 C.

Mechteld
Mechteld.png
Juf Mechteld doet sinds enkele weken de extra ondersteuning in de bovenbouw groepen voor de kinderen die niet naar de buitenschoolse plusklas (Vostok) gaan, maar naast de plusboeken in de klas meer uitdaging nodig hebben. Mechteld geeft instructie en er is werk voor in de klas. Ze is er iedere woensdag.

Cathelijn (schoolmaatschappelijk werk)
Foto Cathelijn Korteweg.jpg 
Veel ouders kennen mij al wel. Mijn naam is Cathelijn Korteweg en sinds januari 2019 ben ik als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan basisschool st. Augustinus. Dat houdt in dat jullie als ouder(s), verzorger(s) en leerkrachten vragen kunnen stellen over de opvoeding, over het gedrag/ontwikkeling van het kind of over situaties waar je tegen aanloopt thuis of in de klas. Samen kunnen we kijken naar wat er nodig is zodat het thuis/ op school of op andere terreinen weer beter gaat.  
Naast het feit dat ik voor jullie als ouder(s)/ verzorger(s) en leerkrachten een adviserende rol kan spelen bied ik als schoolmaatschappelijk werker ook kortdurende individuele hulp aan het kind. Denk hierbij aan het coachen in sociale weerbaarheid, sociale vaardigheden, (h)erkennen van verschillende emoties, emotieregulatie, hoe om te gaan met faalangst, laag zelfbeeld, somberheid, pestproblematiek, scheiding, verlies en rouwverwerking ed. 
De gesprekken zijn vertrouwelijk en ik deel geen informatie met school zonder overleg met jullie als ouder(s)/verzorger(s). Het kan zijn dat één of een aantal gesprekken voldoende zijn om weer op weg te kunnen. Mocht dit niet zo zijn ondersteun ik graag om de juiste hulp te verkrijgen. 
Voor vragen of het maken van een afspraak, kunt u binnen lopen bij het inloopspreekuur. De eerstvolgende is op: woensdag 26 februari 11.30 – 13.00uur 
de volgende data zijn:
25 maart  08.00 – 09.30uur
15 april 11.30 – 13.00uur
20 mei  08.00 – 09.30uur
16 juni 14.00 – 15.00uur 
Ook buiten het inloopspreekuur kunt u contact met mij opnemen via mijn mailadres: c.korteweg@spirit.nl of telefonisch op nummer 06-28515890. Mijn werkdagen zijn dinsdag en woensdag. 
Graag tot ziens. 

Lezen
Hierbij willen wij ouders en verzorgers van kinderen met een leesbeperking (d.w.z. dyslexie, ADHD, problemen met zicht of TOS) wijzen op de mogelijkheid om GRATIS boeken te kunnen lenen via Superboek. Zie voor informatie www.superboek.nl . Uw kind kan boeken lezen of beluisteren. Er zijn ook boeken met grotere letters. Dit om het leesplezier voor deze doelgroep te vergroten, zodat er meer gelezen wordt.
Stap 1
Ga naar www.superboek.nl en schrijf je in bij het kopje "lid worden". Vink ook aan dat je verklaart dat je een leesbeperking hebt en akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden. 
Stap 2
Na het inschrijven ontvang je een e-mail met een activatielink. Klik op de link en maak vervolgens een wachtwoord aan.
Stap 3
Het account is nu aangemaakt. Je kunt nu gelijk gaan zoeken in de collectie en bestellen. Een gesproken titel kun je direct beluisteren via de website of via de app "Daisyspeler". Gedrukte boeken of cd's worden binnen 14 werkdagen toegestuurd. Meer info: www.superboek.nl of klik hier/info@superboek.nl/tel: 070 3381500.

NATUUR

Ontdekdagen op de Gouwe Plek
Op woensdag 5 en vrijdag 7 februari waren er (winter-) ontdekdagen voor de groepen 3 t/m 8 georganiseerd. De natuurouders hadden leuke en leerzame opdrachten bedacht en tot mooie en leuke lessen uitgewerkt. Bij deze dan ook een opsteker voor alle natuurouders voor deze ontdekdagen. Super!

Tip: Een bijzonder uitje...Familieconcert Vreemde Vogels 
Van 8 t/m 17 mei organiseert Het Concertgebouw het Mahler Festival, een eerbetoon aan een van de beroemdste componisten ooit: Gustav Mahler. Speciaal voor kinderen van 6-11 jaar heeft Het Concertgebouw daarom een aantal projecten ontwikkeld, zoals de familieconcerten in de natuur. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende site https://www.concertgebouw.nl of klik hier.

THEMA

Wat doen we in de klas? 

Groep 3
Werken in groep 3.png


IN DE BUURT

Verkeersveiligheid 
Onlangs hebben we een compliment gekregen van de BOA (bij een verkeersveiligheidscontrole van de gemeente) voor de veiligheid bij school tijdens het brengen in de ochtend. Het was rustig en de meeste ouders parkeerden auto's waar het hoort. Jammer genoeg was het toch bij een enkele ouder nodig te wijzen op onveilig gedrag voor anderen bij het brengen van hun kind. Het was mooi weer tijdens de controle, bij regenachtig weer is het natuurlijk drukker met auto's maar ook dan hopen we in het belang van de veiligheid van alle kinderen, op ieders medewerking. Wat bij de controle nog opviel is dat bakfietsen op straat geparkeerd worden, wat het voor auto's lastig maakt om door te rijden. Het verzoek is daarom om bakfietsen zo te parkeren dat het de doorstroming van verkeer niet hindert. We vragen u de bakfiets desnoods iets verder weg te zetten en het laatste stukje te lopen. Samen kunnen we zorgen voor een veilige schoolomgeving bij het halen en brengen en parkeren in de ochtendEr zullen de komende tijd nog enkele controles worden uitgevoerd.

JouwSportPas (JSP) is weer begonnen! 
Vanaf de voorjaarsvakantie kunnen kinderen weer ingeschreven worden voor de JSP lessen.  Met de JSP krijgen kinderen de kans om 3 tot 4 kennismakingslessen in een sport te volgen zonder direct lid te worden. De JSP wordt georganiseerd door Team Sportservice in samenwerking met basisscholen en lokale sportaanbieders in opdracht van de gemeente Landsmeer.
In Parro heeft u op 28 januari  een bericht over het aanmelden en informatie over de sporten ontvangen. 
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Sportservice Zaanstreek Waterland, tel. 0229-28 77 00 of mail naar jspwf@teamsportservice.nl.  

Tip: Kinderlezingen in NEMO
Het Nemo organiseert samen met de UvA kinderlezingen voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Tijdens iedere lezing staat een echte kindervraag centraal. Samen met een wetenschapper van de UvA gaan de kinderen met proefjes en opdrachten op zoek naar het antwoord.  Meer informatie over kinderlezingen kunt u vinden op:  www.nemosciencemuseum.nl/kinderlezing of klik hier

Het team Augustinus wenst u een fijne voorjaarsvakantie!

Foto's

Video's

Meer informatie