Schoolnieuws 5 2017-2018

  • Gemaakt op: 2-11-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Lydia Goris
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

THEMA MUZIEK

Het is u vast afgelopen maandag niet ontgaan dat een nieuw thema  zijn gestart. Als startactiviteit van ons  tweede schoolthema Muziek llieten twee professionele muzikanten op de trombone zien wat ze in huis hebben. Iedereen werd na de vakantie muzikaal verwelkomd in de hal. De twee trombonespelende vaders kregen applaus van andere ouders en ze zijn daarna ook in alle klassen in geweest om iets meer te vertellen over de instrumenten. Ook konden kinderen zelf proberen hoe het is om op een trombone te spelen.  De kinderen kwamen er al snel achter dat met alleen blazen je er nog niet bent! Komende weken zal er iedere maandag weer een muzikaal welkom zijn. Al benieuwd welk instrument er volgende week komt spelen? 

Talent gezocht!

We hebben hiervoor hulp gekregen van ouders die betrokken zijn bij muziekvereniging Amicitia. Heel fijn! Zij verzorgen ook volgende week op maandag nog een muzikale start. Elke maandag van nu tot aan de kerstvakantie kan er tijdens de inloop worden opgetreden. Maak je zelf muziek of maakt je kind muziek? Dan bieden wij een podium voor jullie talent!  Bespeel je een instrument, kun je mooi zingen? Geef je dan nu op bij juf Kris. Zij is op maandag en dinsdag in de hal te vinden bij de deur en op woensdag t/m vrijdag in groep 5. 

 

Save the date!
Gisteren hebben de leerkrachten een muzikale brainstorm gehouden om het thema verdere invulling te geven. We willen nog niet te veel verklappen, maar lichten vast een tipje van de sluier... Houdt u van muziek? Ziet u uw kind graag optreden? Houd vrijdagochtend 22 december dan vast vrij in uw agenda! Meer informatie volgt!


Thema 1 is griezelig afgesloten..

GRIEZELKIJKDOZEN 

Een aantal weken hebben jullie schoenendozen voor ons verzameld. Voor het thema griezelig/eng zijn wij creatief aan de slag gegaan. Van schoenendozen heeft groep 7 griezelige kijkdozen gemaakt! Er zijn bijvoorbeeld spannende spookhuizen gemaakt. u heeft een aantal van deze griezelige kunstwerken kunnen bewonderen in de vitrinekast in de hal. Hiernaast op de foto een prachtig voorbeeld gemaakt door....

VOORLEESWEDSTRIJD

In de bovenbouw hebben kinderen griezelige en spannende teksten geschreven. De spannendste teksten zijn  geschreven door Tamara (8) Senna (7) Lara(7) Nanna(6) Paul (8) en Dewi (6). Hiernaast staan alle zes de winnaars trots op de foto.  Deze  winnaars hebben daarna hun eigen teksten aan alle bovenbouw leerlingen voorgelezen. Nanna is door de jury als beste voorlezer gekozen. Zij las het spannendste voor,  ze  las duidelijk en had een goede voordracht .

NATUUR

Voor de vakantie zijn de eerste workshops door de natuurouders gestart in groep 1-2. Een paar groep 3 kinderen hebben toen een kleine  'stage'gelopen. Zo konden ze daarna aan Diane Middelkoop, de bestuursvoorzitter van het ASKO-schoolbestuur, vertellen over pissebedden en kevertjes en spinnen. Dat was erg leuk en leerzaam.

PUBERS

We willen u attenderen op een mooi initiatief vanuit de gemeente. Op 16 november a.s. organiseert de gemeente een lezing over het jeugdbrein. Het is een lezing in theatervorm; naast informatie komen er tal van dagelijkse voorbeelden voorbij, waar een ieder zich in zal herkennen en ook hartelijk om zal kunnen lachen.De lezing wordt verzorgd door Marina van der Wal. Zij is al verschillende keren te gast geweest bij De Wereld Draait Door en schrijft zij ook over dit thema.  In Purmerend staat zij binnenkort voor de derde keer in een vol P3! 

Deze lezing is voor ouders uit Landsmeer en vindt plaats in het Dorpshuis (inloop van 19.30 uur). Ouders dienen zichzelf aan te melden via de website www.landsmeer.nl , u  krijgt dan ook een E-ticket gemaild als toegangsbewijs. De informatie over Marina van der Wal kunt u vinden op www.marinavanderwal.nl

SPORT EN CULTUUR
Alle kinderen moeten kunnen sporten of een culturele hobby kunnen uitoefenen, want sporten en creativiteit zijn gezond en dragen bij tot een brede ontwikkeling. 
Vaak zijn hier (hoge) kosten aan verbonden, zeker als er meerdere kinderen in een gezin zijn.
Het jeugdsport & cultuurfonds bekostigt, tot een maximum inkomen, deelname aan sportclubs en/of culturele activiteiten van uw kind(eren).

Bij onze administratie kunt u informatie (brieven) over het jeugdsport- & cultuurfonds vragen.  

Voor verdere vragen kunt u ook terecht bij Judith Pelgrom. email: j.pelgrom@altra.nl

VVN VEILIGE SCHOOLOMGEVING
Doe mee met de enquête en werk aan de verkeersveiligheid in de buurt!

Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld werkt de St. Augustinus samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) om de verkeerssituatie rond de school te onderzoeken. De eerste stap is om de verkeerssituatie, het haal- en brenggedrag en eventuele andere knelpunten in de buurt te inventariseren. Hierbij kunt u ook denken aan de route naar de gymzaal. Daarbij kunnen wij uw hulp als ouder goed gebruiken!

Dit doet Veilig Verkeer Nederland door middel van een enquête. We willen u verzoeken de enquête via onderstaande link in te vullen:
https://nl.surveymonkey.com/r/StAugustinus  

BELANGRIJKE DATA:

8 en 9 november:   Facultatieve oudergesprekken

9 november : Muziekproject Windkracht 6 voor groep 5 en 6

10 november: onderbouw gaat de klasssenlangs liedjes zingen  voor Sint Maarten

30 november:  VO informatieavond groep 8

BIJZONDERHEDEN:

Juf Gerlieke is weer terug van zwangerschapsverlof en geeft weer muzieklessen op dinsdag

Als gevolg van rioolwerkzaamheden en daarmee samenhangende wegopbrekingen is de school de komende 3 weken slechter bereikbaar.

Oproep!  Het gaat al beter maar het kan nóg beter... we willen u er daarom nogmaals op wijzen dat de fietsrekken bedoeld zijn voor de fietsen van de kinderen. Wilt u er met elkaar voor zorgen dat fietsen van de kinderen dus niet tegen de gevel van de school  of midden op het plein geplaatst worden. De ruimte op het plein wordt zo wel erg beperkt. Dat is niet alleen onhandig maar ook onveilig. We hopen op ieders meedewerking!

Het volgende schoolnieuws verschijnt op 16 november

Foto's

Video's

Meer informatie