Schoolnieuws 5 2018-2019

 • Gemaakt op: 15-11-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op: 15-11-2018 00:00
 • |
 • Geplaatst door: Lydia Goris
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​BELANGRIJKE DATA 
17 november - Landelijke intocht Sinterklaas
28 november - VO voorlichtingsavond groep 8
5 december - Sinterklaasfeest

PRIVACY
Op de Augustinus gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement (link) van onze stichting (ASKO).

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze scholen de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

Voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto's omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto's en video's kunt u terecht bij de directie.

De Augustinus doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier gevonden om dit heel makkelijk, veilig én met een vermindering van administratiedruk op te lossen. Alles staat in 1x op de juiste plek in ons administratiesysteem, ParnasSys.

PARRO
Het is prettig dat we met Parro makkelijk, veilig én met vermindering van adminstratiedruk, met ieders specifieke privacyvoorkeuren rekening kunnen houden. Alles staat meteen in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys op de juiste plek. 

Het is zeker ook fijn dat op onze school alle ouders al snel gekoppeld zijn aan het Parro systeem. Vanaf deze week kunnen de leerkrachten ook een 1 op 1 gesprek via Parro met u opstarten. We streven naar een vlotte communicatie en beantwoorden berichten op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur.  U begrijpt dat leerkrachten het grootste deel van de dag voor de klas staan, zij zijn vanzelfsprekend niet verplicht om onder lestijd te reageren op uw bericht.  

Wat zijn de afspraken?
Parro heeft veel mogelijkheden, wij hebben op de Augustinus de volgende afspraken gemaakt. 

 • Regelmatig wordt er een bericht verstuurd door de groepsleerkracht over wat er in de groep gebeurt.
 • Tevens kunnen leerkrachten afspraken voor de komende dagen doorgeven, nieuws over uitjes, verzoeken voor het meenemen van spullen, vragen om hulp en leuke mededelingen doen of foto’s plaatsen.
 • Door de leerkracht wordt geen huiswerk via de app doorgegeven als het door uw kind is vergeten of kwijtgeraakt.
 • Op de dagen waarop een leerkracht niet werkt; wordt contact gelegd met de andere leerkracht.
 • Over de voortgang van de leerling, wat betreft persoonlijke zaken, gedrag en resultaten wordt niet via de app gecommuniceerd. Bij bijzonderheden neemt de ouder zelf contact op met de leerkracht.
 • We verwachten van ouders, dat de informatie via de Parro-app gelezen wordt. 
 • Na deze proefperiode zullen we overstappen op Parro als enige communicatiemiddel. De leerkrachten zullen geen Whatsappberichten gebruiken en via de mail zult u steeds minder informatie ontvangen.
Wat is het voordeel voor u als ouder?
Ouders kunnen met een paar klikken doorgeven waar ze wel en juist geen toestemming voor geven. Ook tijdens het schooljaar kunt u zien waar u wel of geen toestemming voor hebt gegegeven. Welk beeldmateriaal u in Parro wilt delen kunt  via de volgende stappen aan ons doorgeven

 • Ga naar het vierde tabbladje 'Instellingen'.
 • Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
 • Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
Ieder schooljaar heeft de school uw toestemming nodig om beeldmateriaal te delen.

STUDIEDAG 19 OKTOBER
We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de Augustinus. Op vrijdag 19 oktober startte de herfstvakantie. Op deze dag hebben we de tijd genomen om te investeren in de verdere professionalisering van het team op het gebied van uitdagend onderwijs. We hebben vooral aandacht besteed aan hoe we beter in de specifieke onderwijsbehoeften kunnen voorzien van (hoog)begaafde leerlingen. Er is al wel veel kennis en ervaring hierover in het team. Op deze studiedag hebben we veel kennis en ervaring met elkaar gedeeld en ons verder verdiept in de cyclus signaleren, diagnostiseren, en in het doen van aanpassingen in het onderwijsaanbod en de begeleiding van de  verschillende niveaus in de klas.

ONTBIJTEN MET DE BURGEMEESTER

Op donderdag 8 november was groep 5 door burgemeester Anne Lize van der Stoel en wethouder Mandy Elfferich uitgenodigd voor het Nationale Schoolontbijt. Dit in het kader van het gezondheidsbeleid, een gezonde leefomgeving en een gezonde leefstijl. Zie foto. 

OPBRENGST SPONSORLOOP
De opbrengst van de Sponsorloop op 28 september is  5.666,22, wat een prachtig resultaat!
De helft van de opbrengst is voor Stichting Hulphond, de andere helft wordt toegevoegd aan het bedrag dat we hebben verzameld voor ons schoolplein.
De schoolpleinwerkgroep komt binnenkort bij elkaar om te bespreken wat het vorig jaar en dit jaar verzamelde bedrag, dat nu meer dan 12.000,- euro is, samen met het begrote bedrag dat school zelf bijdraagt, aan mogelijkheden biedt .
Alle kinderen super bedankt voor jullie inzet en alle sponsors heel erg bedankt voor de gulle bijdrage. Ook namens Stichting Hulphond.
En mocht er thuis toch nog een verdwaalde envelop rondslingeren dan mag u die natuurlijk nog steeds inleveren bij Selma van de administratie.

THEMA 2: MIJN LIJF
Maandag 5 november zijn we gestart met het tweede thema van dit jaar: Mijn lijf.  De onderbouw houdt zich bezig met de dokter en de dierenarts en alles wat daarbij komt kijken. Op 11 december komt iemand van het consultatiebureau langs om de kinderen meer te vertellen over wat ze daar doen.

De middenbouw focust zich op de anatomie van het lichaam, gezonde voeding en zintuigen. Zij brengen op een woensdag in november of december een bezoek aan een huisarts. De bovenbouw richt zich op de anatomie van het lichaam, gezonde voeding en op gevoelens. Zij brengen op 11 december een bezoek aan Corpus en maken daar een reis door het lichaam. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 blijven die dag allemaal over.


Nog vragen?
Mocht u naar aanleiding van dit Schoolnieuws nog vragen hebben of iets anders met ons willen bespreken dan bent u natuurlijk welkom om dat te doen. U kunt dan altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.

Alice Jorigas,

namens het Augustinus team 

Foto's

Video's

Meer informatie