Schoolnieuws 6 2018-2019

  • Gemaakt op: 22-11-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 22-11-2018 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Sverre Oelen
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
BELANGRIJKE DATA
5 december - Sinterklaas op school
14 december- We zingen kerstliedjes in de hal
20 december- Kerstdiner (inloop vanaf 17.30 uur )

ROTS EN WATER
Groep 6 heeft afgelopen week de 10 Rots en Water lessen afgerond met de demonstratie les voor de ouders. In deze les worden de bekende plankjes doormidden geslagen. De groep heeft veel geoefend en laten zien over sterk staan en andere sociale vaardigheden. De doelstelling van de lessen is training in weerbaarheid en de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.
Op de plankjes zagen we  prachtige uitdagingen en voornemens die de kinderen ook hardop uitspraken.
Op de Foto het voornemen van één van de kinderen: 'Eigen keuzes leren maken'. 

JUF MONIQUE
Juf Monique gaat met pensioen, ze werkt  op vrijdag 30 november  voor het laatst. Monique is al meer dan 25 jaar verbonden aan de Augustinusschool. Een juf die door de vele kinderen die bij haar in de klas zaten nooit vergeten zal worden. Om half 1 is Monique in de school en is er gelegenheid om Monique de hand te schudden en gedag te zeggen. 

SINTERKLAAS OP SCHOOL
Nadat de Pieten op school zijn geweest en in alle schoentjes een cadeautje hebben gestopt zal Sint ons ook zelf weer verblijden met een bezoek. Op woensdagochtend 5 december ontvangen we Sint. Samen met de muzikanten van Amicitia willen we Sint en zijn Pieten op het schoolplein warm onthalen. Na de ontvangst gaan de kinderen met de leekrachten naar binnen. Dan komt Sint in de loop van de ochtend in de groepen 1 t/m 5 ook nog in de klas op bezoek. De bovenbouw trekt lootjes en maakt surprises voor elkaar. De kinderen kunnen dinsdag 4 december na schooltijd de surprises inleveren  bij de leerkracht. 

We bedanken onze Ouderraad  voor de prachtige aankleding van de school.

KERST ZINGEN
Op vrijdag 14 december zingen we weer kerstliederen met onze eigen Augustinus kerstband. De muzikanten van de kerstband oefenen op dit moment wekelijks met juf Gerlieke en ze worden ieder jaar beter. 
Er is tussen 11 uur en half 1 een verdeling gemaakt van 3 'shifts' waarin steeds 3 groepen een half uurtje liedjes zullen zingen. In Parro wordt u op de hoogte gehouden van alle details rondom de Kerst viering.

PARRO
Onze excuses dat u donderdag een grote hoeveelheid PARRO APPJES van onze adminstratie ontving.
De jaarkalender werd ingevoerd maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
In de instellingen (rechtsonder) kunt u alle berichtjes tegelijkertijd als gelezen aanvinken

De leerkrachten delen regelmatig foto's van activieiten in de klas via PARRO. We vinden het waardevol met u te delen wat er in de klas aan activiteiten gedaan wordt. Dit specifieke onderdeel zijn sommige  ouders echter vergeten aan te vinken .
De  leerkracht kan natuurlijk geen foto's meer met u delen als u hier geen toestemming voor geeft.
Wilt u daarom alstublieft controleren of u inderdaad expliciet toestemming heeft gegeven voor het delen van beeldmateriaal in PARRO.

Het delen van beeldmateriaal via PARRO is AVG proof en alleen te zien door de  ouders van de eigen groep en de school.

TE LAAT
De laatste weken valt het ons op dat het regelmatig voorkomt dat kinderen te laat op school zijn. Kunt u er als ouder alstublieft voor zorgen dat kinderen op tijd in de klas zijn? We willen graag om 8.30 uur ongestoord met de lessen kunnen beginnen. Te laat komen is storend bij instructie- en werkmomenten, zowel voor de leerkrachten en de andere kinderen in de groep. 
Soms heeft u iets dat u wilt bespreken met de leerkracht, dat kan  natuurlijk. We vragen u in dat geval om met de leerkracht een afspraak na schooltijd te maken.


Foto's

Video's

Meer informatie