Schoolnieuws 7 2016-2017

 • Gemaakt op: 18-1-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Lydia Goris
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​DE KINDERGEMEENTERAAD

De kinderen van groep  7 hebben de afgelopen weken enthousiast gewerkt aan het uitwerken van de plannen voor de kindergemeenteraad. Iedereen wil natuurlijk graag dat zijn/haar plan echt uitgevoerd gaat worden. Omdat te bereiken zijn de plannen gepresenteerd aan groep 6 en 8 en de ouders van groep 7 waarna iedereen mocht stemmen op het beste plan.

presentatie kgr.JPG

hierboven ziet u de presentatie van één van de plannen aan de ouders en geïnteresseerden.

tellen van de stemmen.JPG 

De uitgebrachte stemmen worden geteld onder toezicht van de 'notaris'.

Nadat alle stemmen waren uitgebracht zijn ze geteld en is de uitkomst bekend gemaakt. Van de 117 uitgebrachte stemmen zijn verreweg de meeste stemmen(beiden 41)uitgebracht op plan 3 en 5. Dat betekent dat de teams met "Het zwembad idee" en "De gesponsorde kooien" vanaf volgende week hun plannen mogen verdedigen op het gemeentehuis. Joost en Jip gaan deze teams vertegenwoordigen in de Raad. Gefeliciteerd en succes !

KERSTBAND EN KOOR

Dat onze schoolband stormproof is hebben we bij hun eerste optreden met de kerstviering kunnen zien. Wat een kanjers om in die omstandigheden voor iedereen op te treden. Ook het schoolkoor heeft haar muzikale talenten laten horen.  Nadat de kinderen in de klassen heerlijk aan het kerstdiner zaten hebben ouders gezellig met elkaar kunnen bijkletsen tijdens de ouderborrel. Dat was een succes en voor herhaling vatbaar! Met dank aan de ouderraad die dit fantastisch georganiseerd heeft.

kerstzang 2 2016.JPG

De open muziekles op donderdagmiddag was drukbezocht. Het was leuk om  samen met ouders kerstliederen  te zingen, waarna  de kertvakantie van start kon gaan! 

NIEUWJAARSRECEPTIE

Op maandag 9 januari,  de eerste ochtend van het schooljaar, zijn alle ouders welkom geheten door de ouderraad en directie.  Met een kop koffie of thee, en een fortune cookie, zijn de nieuwjaarswensen en de vakantieverhalen uitgewisseld. 

OPENING THEMA 'UITVINDERS ' en een bijzondere jaaropening.

sterretjes in de ochtend.JPG

Voor het thema "uitvinders, wij vinden uit" hebben de leerkrachten het schooljaar geopend met het aansteken van sterretjes. Dat stond symbool voor een belangrijke uitvinding namelijk het buskruit. Een bijzondere uitvinding dat buskruit! 
In de loop van dag werden aan de hand van hints en aanwijzingen nog meer uitvindingen uitgebeeld. De kinderen konden raden welke uitvindingen bedoeld werden. De uitvinding van het wiel, de boekdrukkunst én electriciteit werden uitgebeeld. Veel kinderen vonden het best moeilijk te bedenken dat het wiel een uitvindig is geweest.
Ook hebben de groepen 1 t/m 6 informatie over "Het beste idee van de Sint Augustinus"  ontvangen. Iedereen kan meedoen en de  beste uitvindingen en ideeën worden aan het eind van het thema aan elkaar gepresenteerd.
Natuurlijk gaan we er ook op uit in dit thema!
Dinsdag 31 januari: Groep 7/8 bezoekt het Eneco Windlab.
Dinsdag 7 februari: Een voorstelling voor  groep 1, 2 en 3 op school.
Vrijdag 10 februari: Groep 4, 5 en 6 gaan naar Nemo.
TUTOR LEZEN
Vanaf 16 januari wordt er twee keer per week tutor gelezen. De kinderen van groep 6 helpen de kinderen van groep 3 met lezen. Eerder hebben de tutoren kennis gemaakt met hun tutees. 
Tutor lezen is op meerdere gebieden zinvol, zo krijgen de kinderen uit groep 3 één-op-één  leeshulp en het is ook goed voor het zelfvertrouwen van de leerlingen van groep 6. En daarbij is het ook gezellig !​​
tutor lezen 2.JPG
HOOFDLUIS

Zoals na elke vakantie zijn ook nu weer alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Omdat we zijn  overgestapt op controle van de eigen klas is deze taak bij de ouders van de groep komen  te liggen. 

Mocht​ er bij uw kind hoofdluis ontdekt zijn dan zal de leerkracht u als ouder vragen uw  kind te behandelen.  In een brief verwijzen we u dan tevens  naar het Landelijk Steunpunt  www.landelijksteunpunthoofdluis.nl  waarop de meest recente tips te vinden zijn voor behandeling

Er bestaan nog wel eens wat misverstanden over hoofdluis, en de vraag die vaak gesteld wordt is of je met hoofdluis naar school, sportclub of kinderopvang kan?

​Ja dat kan, er is geen reden om thuis te blijven nadat de persoon met hoofdluis behandeld is. Wel is het belangrijk om het te melden op school, sportclub of kinderopvangcentrum, zodat ouders de klas- of groepsgenoten ook kunnen controleren.​​ Verder verwijzen wij u naar de site van het​ Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) voor uitgebreide informatie omtrent dit onderwerp.​

​​BELANGRIJKE DATA

 • Dinsdag 31 januari: groep 7 en 8 naar Eneco Windlab
 • Woensdag 1 februari:​ schoolnieuws 8
 • Maandag 6 februari: kinderen vrij ivm studiedag
 • 7 en 8 februari: eindadviesgesprekken groep 8

​MEDEDELINGEN​

 • Vanaf maandag 9 janauari is juffrouw Manon weer terug op onze school. Maaandag, woensdag en vrijdag werkt zijn in de groepen 1/2.​
 • Donderdag 12 januari was juf Daniëlle voor het eerst op school. Zij is elke donderdag in groep 3.


Foto's

Video's

Meer informatie