Schoolnieuws 9 2017-2018

  • Gemaakt op: 10-1-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Paul Andree
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

GELUKKIG 2018

2018 is van start gegaan met een vakantie week maar op 8 januari was het dan zover. We mochten weer naar school, waar iedereen blij was elkaar weer te zien. De OR ouders verwelkomden alle ouders met een kopje thee of koffie en een fortune cookie,  waarbij nieuwjaarswensen en vakantieverhalen zijn uitgewisseld. In de klassen hebben de leerkrachten en kinderen  dat ook gedaan, soms met een tekening, soms met een geschreven verhaal.  Deze tweede helft van het schooljaar starten we op school ook met  met een nieuw schoolthema en de jaarlijks terugkerende toetsperiode van januari. Over beide onderwerpen kunt u verderop meer lezen. We kijken in 2018 natuurlijk ook weer uit naar een nieuw voorjaar, als we weer op de Gouwe Plek kunnen gaan werken, en we in de aarde gaan wroeten tijdens workshops met de natuurouders.  Een nieuw jaar ook waarin de kinderen kunnen gaan spelen op een nieuw stuk schoolplein en in onze tuintjes kunnen werken. Een jaar waarin we  weer gaan basketballen en voetballen met onze schoolteams  en we vertegenwoordigd worden in de kindergemeenteraad door leerlingen van groep 7.  

Veel leuks te doen in 2018!  We wensen bij deze dan ook alle kinderen en ouders een goed jaar toe, waarin we met elkaar weer veel leuks meemaken en waarin we veel nieuwe dingen leren. 

THEMA

Het derde schoolthema is van start gegaan. Het onderwerp is deze keer ' Landen' . De landen die we hebben gekozen voor het thema zijn Nederland en Marokko. Bij de nieuwjaarsreceptie zijn dadels uitgedeeld en is iedereen begroet met: sunat jadidat saeida. Dit is Arabisch voor gelukkig nieuwjaar!  In de kleuterklassen starten we eerst met Nederland. De groepen 3 t/m 8 gaan in dit  Marokko thema  een uitstapje naar het Tropenmuseum maken. Hier gaan we op onderzoek uit tijdens de tentoonstelling ZieZo Marokko!

Op de foto hierboven kijken kinderen van groep 3 naar foto's van Nederland en Marokko.


 TOETSEN

 Begrijpend Luisteren

De toetsperiode staat weer voor de deur. Dit schooljaar doen we een pilot rondom de toets Begrijpend Lezen voor de groepen 5, 6 en 7. In deze groepen zitten leerlingen met dyslexie. De toets Begrijpend Lezen hebben we in voorgaande jaren altijd voorgelezen aan deze leerlingen. Dit jaar hebben we gekozen voor een extra toets, de toets Begrijpend Luisteren. Door de uitslag van deze toets naast de score van de toets Begrijpend Lezen te leggen, denken wij een passender beeld te krijgen van de vaardigheden van deze groep leerlingen. Om een goede afweging te kunnen maken of we deze nieuwe toets willen opnemen in onze toetskalender, laten we alle kinderen van de groepen 5, 6 en 7 de toets Begijpend Luisteren maken, niet alleen de leerlingen met dyslexie. Groep 8 doet niet mee aan deze pilot. Deze kinderen bereiden zich voor op de volgende stap in hun schoolcarrière, de centrale eindtoets en het Voortgezet Onderwijs.

Toetsen 3.0
Ook in groep 3 en 4 is er toetsnieuws. Vorig schooljaar zijn we gestart met de invoering van een nieuwe toetsversie, de 3.0 toetsen. Dit schooljaar maken de groepen 3 en 4 de 3.0 toetsen van Rekenen, Spelling en Begrijpend Lezen. De CITO groep onderzoekt regelmatig of de bestaande toetsen nog passend zijn bij de populatie. Wanneer dit niet het geval meer is, worden nieuwe toetsversies ontwikkeld. Over het algemeen hebben deze toetsen nieuwe normen en een andere vraagstelling. Door deze veranderingen kan uw zoon of dochter een ander toetsresultaat hebben dan dat u mogelijk gewend bent. Tot op heden hebben wij dit niet waargenomen bij onze leerlingen, maar we houden er rekening mee.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de intern begeleider, Marloes Hartman.

KERST

Dan nog even een terugblik het kerstfeest.. 

We zijn erg trots op de kerstvoorstelling "Het mooiste geschenk". Waarin we ons school-kerstorkest samen met de klassen hebben zien zingen en spelen.

Op de foto hiernaast ziet u ook een impressie van het kerstdiner met een mooie kleren modeshow in groep 3. 


KINDERGEMEENTERAAD
In groep 7 zijn de kinderen druk bezig met de plannen en het maken van presentaties voor de Kindergemeenteraad. De plannen varieren van klim- en klauterspeeltoestellen tot een zebrapad of stoplichten in het dorp voor een veilige oversteekplek. Eerst zijn de plannen gepresenteert aan de andere bovenbouwgroepen en op vrijdag 12 januari zijn de ouders uitgenodigd. 
Dan wordt bekend welk plan doorgaat en hopelijk uiteindelijk door  de Kindergemeenteraad echt gekozen en dan uitgevoerd gaat worden.

BELANGRIJKE DATA:
vrijdag 12-1 : Presentatie van de plannen voor de Kindergemeenteraad aan de ouders.

week3 en 4 : Toetsperiode 

donderdag 25-1 : Logopedie controle voor kleuters

BIJZONDERHEDEN:

BLIJDE VERWACHTING:  Juf Kelly van groep 1/2 B is zwanger.  De verwachting is dat de baby eind juni geboren wordt. Kelly zal rond de meivakantie met verlof gaan. De exacte datum hoort u nog van ons.

ADMINISTRATIE: Ann vervangt voorlopig Lydia voor het administratieve en facilitaire werk op school. Zij werkt in de ochtende op di t/m vr .


Het volgende schoolnieuws verschijnt op 25 januari 2018


​In dit Schoolnieuws :  Gelukkig nieuwjaar, Thema 3 ,  Toetsen, Kerst, KGR, belangrijke data en bijzondere mededelingen.

Foto's

Video's

Meer informatie