Schoolnieuws 1 2020-2021

  • Gemaakt op: 27-8-2020 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 27-8-2020 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Selma Westerhof
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​BELANGRIJKE DATA

3 en 7 september - Schoolfotograaf
8 september - Schoolreisje groep 1 t/m 8
22 september - Nationale Buitenlesweek (start op dinsdag)
24 september - Algemene ouderavond (online!!)
2 oktober - Sponsorloop (ovb)
5 oktober - Meesters- en Juffendag
7 oktober - Boekenmarkt, start 12.30 uur
9 oktober - Studiedag, alle kinderen vrij!
12 t/m 17 oktober - Herfstvakantie

ALGEMEEN

Corona
Ondanks alle Coronaperikelen zijn we  op 17 augustus in alle klassen heel goed gestart. Alle leerkrachten waren gezond, en in niet oranje gebieden op vakantie geweest, dus we konden compleet starten. Nu de herfst er aan komt wordt het spannender. Want net als kinderen die ouder dan 6 jaar zijn moeten ook leerkrachten thuis blijven als ze verkoudheidsklachten hebben. Klachten waarmee iedereen normaalgesproken zou komen werken, helaas is dat nu niet mogelijk. De leerkracht zal zich bij klachten ziek moeten melden, we hebben afgesproken dat ze zich meteen laten testen en zodra het kan, hij/zij vanuit huis instructie  gaat geven aan de groep. Omdat het zal voorkomen dat klachten pas 's nachts of 's ochtends ontstaan, moeten we er allemaal rekening mee houden dat er onverwacht geen leerkracht beschikbaar zal zijn en we kinderen naar huis moeten sturen. De kleutergroepen zijn nog klein dus die kunnen we makkelijk opdelen.
Voor de groepen 3 t/m 8 is dat een stuk lastiger en zullen we andere haalbare oplossingen zoeken. Verdelen proberen we in deze groepen te beperken. 

Maar nu het herfstweer is begonnen willen u erop attenderen dat de mogelijkheid bestaat dat we u vragen uw kind thuis te houden ....maar We keep our fingers crossed!

We mogen met elkaar wel trots zijn op de toetsresultaten van afgelopen juni. We hebben de resultaten van rekenen en spelling goed geanalyseerd en kunnen wel stellen dat het supergoed is gegaan.

Even voorstellen..
Onze nieuwe meester en juf zijn meester David van gym en Juf Lisa Wit  in groep 4. Juf Lisa Wit is onze nieuwe juf in groep 4 dit jaar, zij heeft zich in de vorige nieuwsbrief aan u voorgesteld. We hebben ook een nieuwe gymmeester, David. Hij stelt zich hier ook graag even voor:


                David Persoon.jpg                                    David op de berg.jpg

Hallo lieve mensen en kinderen,

Ik ben David Persoon, een 25-jarige bevlogen gymdocent die staat te springen om bij de St. Augustinus en De Botteloef te mogen beginnen. Ik ben opgegroeid in Utrecht waar voetballen mijn grote passie was. Dit deed ik de hele dag met vrienden en op de club. Na het behalen van mijn HAVO ben ik naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam gegaan waar ik de kunsten en kneepjes van het vak mocht leren. Dat was een geweldige tijd waar ik vol enthousiasme mijn stages liep in Amsterdam. In 2018 was het dan eindelijk zover, na de inspiratie van mijn vroegere meester ben ik nu eindelijk zelf meester geworden. Toch bleef het hier niet bij, naast mijn werk van één á twee dagen in de week als gymdocent op verschillende scholen ben ik meteen verder gaan studeren binnen fysiotherapie. Dit doe ik nu één dag per week met veel plezier. Verder woon ik nu sinds kort in Castricum en heb ik het voetbal na 15 jaar omgeruild voor klimmen. Hier heb ik voor gekozen omdat de bergsport mijn nieuwe passie is en ik in de vakanties dus ook altijd wel ergens op de top van een berg te vinden ben.

Ik hoop jullie allemaal komend schooljaar te mogen ontmoeten.

Groet, David Persoon


Startgesprekken en ouderavond
De startgesprekken doen we weer online. Net als de rapportgesprekken van voor de zomer zullen de leerkrachten u uitnodigen via Teams/Zoom. De leerkrachten kunnen u een beeld te geven van de eerste weken, bijvoorbeeld wat de aandachtpunten uit de overdracht zijn geweest. Soms is het ook fijn om gewoon even met elkaar kennis  te maken. U weet, we vragen altijd of u zich ook kunt voorbereiden op het gesprek. Voor ons is het namelijk belangrijk te horen hoe een kind thuis is. Daarom  ontvangt u naast een uitnodiging voor dit gesprek ook een vragenlijstje. Kunt u die uiterlijk vrijdag 4 september weer aan uw zoon/dochter meegeven? Dan kan de leerkracht ze vooraf doorlezen. De gesprekken zijn op dinsdag, woensdag of donderdag. 

Voor twee groepen hebben we en uitzondering gemaakt. Voor groep 4 en groep 8 voeren de leerkrachten wel LIVE startgesprekken. Voor groep 8 zijn de gesprekken met het kind samen. Daarnaast willen we alle nieuwe ouders graag de keuze geven om op school  te komen.

Aan deze ouders zal de leerkracht vragen de 1,5 meter te waarborgen, bij binnenkomst de handen te wassen, de triage vragen te beatwoorden en het bezoekersfomulier in te vullen. Vanzelfsprekend vragen we u niet te komen als u hoest of andere Corona gerelateerde klachten heeft.

Op 24 september staat de algemene informatieavond gepland.

Het is de bedoeling dat we dit online gaan uitvoeren. We gaan u een filmpje/Powerpoint sturen, we gaan dus niet live streamen en u hoeft 24 september dus niet vrij te houden. Als het ons lukt hopen we met een filmpje iets kunnen laten zien/vertellen over onze lessen begrijpend lezen/luisteren of Vreedzame school, en misschien al iets over onze nieuwe methode voor de thema's (Blink).

Schoolreis 
We laten de "inhaal" schoolreis op 8 september doorgaan! 

Helaas hebben we nog steeds met de Coronamaatregelen te maken, die betrekking hebben op het organiseren van de schoolreisjes. We hebben daarom een aantal aanpassingen moeten doen.

Groep 5 t/m 8 gaat naar SEC Almere. Ze gaan hier allerlei buitenactiviteiten doen die te maken hebben met teambuilding.  Vanuit SEC Almere zijn er mensen die de activiteiten begeleiden.

Groep 3 en 4 gaat naar het Muiderslot. Zij gaan allerlei activiteiten doen rondom ridders en kastelen en oude spelletjes. Naast de leerkracht zijn er per klas nog 1 of 2 ouders nodig. De leerkracht neemt zelf contact op met de ouders van de groep over hoe ze dat wil organiseren. Ouders die meegaan, mogen helaas niet mee in de bus en dienen voor eigen vervoer te zorgen.

De groepen 1/2 gaan naar speeltuinvereniging "Jonge Kracht". Vanwege organisatorische redenen hebben we voor de groepen 1/2 geen uitstapje met de bus. Elke klas heeft daarom één ouder nodig voor de begeleiding. De leerkracht neemt zelf contact op met de ouders van de groep over hoe ze dat wil organiseren.

Op een ander moment krijgt u meer informatie via Parro over de exacte tijden en wat de kinderen kunnen meenemen.

We willen u vragen de kinderen deze keer niet te komen uitzwaaien. Dat zal vast heel gek voelen, maar dat helpt ons wel om de schoolreis verantwoord te laten plaatsvinden. We willen voor de kinderen allemaal graag dat dit lukt.  Dus ook deze dag blijft ons verzoek dat u na het halen en brengen meteen naar huis gaat.

Sponsorloop
Het organiseren van de sponsorloop is dit jaar niet mogelijk. Er wordt nagedacht over een alternatief dat zonder hulp van de ouders in school uitvoerbaar is.

De schoolfotograaf 
Foto Koch komt donderdag 3 september en maandag 7 september (let op, dus niet vrijdag 4 september!). U ontvangt nog een overzicht wanneer welke groep op de foto gaat), dan kunnen de mooie kleren aan :-).

De fotograaf maakt geen foto's van niet-schoolgaande broertjes en zusjes. Ouders kunnen we hiervoor namelijk niet in school ontvangen.

Groep 6
In groep 6 zijn we goed gestart dit schooljaar. Tijdens de start van het schooljaar leren we elkaar beter kennen. We werken samen met (niet altijd voor-de-hand-liggende) klasgenootjes. We werken op Chromebooks! En dat kunnen we hartstikke goed.

Groep 6 - 1.jpg  Groep 6 - 2.jpg  Groep 6 - 3.jpg  Groep 6 - 4.jpg

Rots en Water groep 6
Maandag 24 augustus is in groep 6 de training Rots en Water gestart. We vinden het als school een waardevolle invulling om op deze wijze extra aandacht te geven aan de sociale vaardigheden van de kinderen in situaties waarin het wel eens lastig voor hen is. 

De training richt zich op de bewustwording van de eigen kracht en mogelijkheden van ieder kind en het vermogen om met andere kinderen samen te leren spelen, werken en leven.

In Rots en Water trainingen is er onder meer aandacht voor:
het maken van bewuste keuzes
het aangeven van grenzen
het accepteren/respecteren van andermans grenzen
het samenwerken
het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen
het stevig in de schoenen te staan
het bij zichzelf houden van de focus en aandacht
het leren omgaan met conflicten

De training wordt wekelijks gegeven door Marianne d'Fonseca en duurt 10 weken.

OR-vergadering 26 augustus 2020
Op 26 augustus 2020 is de Ouderraad digitaal samengekomen voor de eerste vergadering van dit nieuwe schooljaar. Uiteraard is er teruggeblikt op het afgelopen Corona jaar waarin heel wat activiteiten geannuleerd dan wel aangepast zijn. Verder is in dit overleg vergaderd over de begroting van aankomend jaar. Deze wordt een week voor de jaarlijkse oudervergadering, die in aangepaste vorm ‘plaatsvindt’ op 24 september, gedeeld met de ouders. Er is gesproken over het schoolreisje in september. Hierover worden de ouders door school geïnformeerd. Tot slot is de activiteitenkalender besproken waarvan de sponsorloop de eerste activiteit op de planning is. Het team werkt aan een mogelijk scenario om dit ook zonder publiek vorm te geven, gezien de Coronamaatregelen.

Vragen over en/ of aan de OR? Stuur een mail staugusinus.or@askoscholen.nl.

THEMA

Blok 1 'We horen bij elkaar'
De lessen staan in het teken van groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas. 

Zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid zijn belangrijke doelen waar we aan werken. De uitgangspunten van de Vreedzame school sluiten daar naadloos bij aan. Daarom zetten we dit in om het pedagogische en sociale klimaat op school nog meer te versterken. 

Bij de groepen 1/2 zullen de handpoppen aap en tijger uitleg krijgen van de kinderen over wat je allemaal kan doen in de klas en welke taakjes er zijn. Het wie-ben-ik koffertje gaat de klas rond. De kinderen stoppen hier spulletjes in waar ze iets over kunnen vertellen. 

In de groepen 3 t/m 8 zullen de kinderen hier meer over leren door een leuke binnenkomer en een afsluiter te doen. De lessen worden ook altijd gegeven in de kring om zo te zorgen voor een goede sfeer.  

Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden. De opstekers en afbrekers komen dit blok aan bod en we gaan in op de mening van anderen. 

In elke groep komt er een wand met informatie van de Vreedzame School en is er te zien wat we elk blok gaan doen! 

Vorig schooljaar hebben we de mediatoren gekozen op basis van de sollicitatiebrieven. De training voor de mediatoren is afgelopen week begonnen. De kinderen leren welk stappenplan ze moeten volgen om een conflict op te kunnen lossen. 
Hier oefenen ze ook mee door een casus te gebruiken. Er komen nog twee trainingen aan en dan kunnen de kinderen beginnen als mediator. Ze zijn al goed op weg 😉!

IN DE BUURT

Sport!
Van 18 t/m 27 september vindt de Nationale Sportweek plaats, met als thema ‘Sport doet iets met je’. Deze jaarlijks gehouden week heeft als doel iedereen te stimuleren om te sporten. Tijdens deze week organiseert Team Sportservice Zaanstreek-Waterland een beweegspeurtocht voor alle leeftijden. De speurtocht wordt gelopen in groepjes van minimaal 2 en maximaal 6 personen, die je zelf samenstelt. Iedereen kan meedoen. Ben je 10 jaar of jonger? Dan moet een volwassene met je meedoen. Onderweg worden sporten en spellen gedaan, waarbij op sommige plekken lokale sportverenigingen helpen. De exacte startlocaties, data en tijden staan op onze website. Wees er snel bij, want VOL=VOL!

Inschrijven kan van 31 augustus tot 10 september. Je schrijft in als groepje  Meld je aan via de website:
2. Klik op Evenementen en activiteiten
3. Klik op Beweegspeurtocht
4. Kies een locatie en vul je gegevens in

Sportpas
Houd je van sporten en/of wil je ook eens iets nieuws proberen? Doe dan mee met JouwSportPas (JSP) en maak kennis met een (nieuwe) sport! Door middel van de JouwSportPas (JSP) hoeven kinderen niet direct lid te worden van een club, maar maken op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met (een) sport.

Je kunt uit veel sportactiviteiten kiezen en mag zelf weten aan hoeveel activiteiten je mee wilt doen. De kosten voor deelname zijn in de meeste gevallen €6 voor 4 kennismakingslessen bij één vereniging. Misschien is het leuk om iets te doen wat je al kent, maar nog nooit hebt gedaan. Je kunt het alleen doen of samen met je vriendjes en vriendinnetjes. Lekker samen sporten! De lessen worden gegeven tussen de herfst- en kerstvakantie.

Aanmelden: Wil jij ook ontdekken wat je leuk vindt om te doen? Kijk dan snel in de folder of de website Team Sportservice voor al het aanbod. Het aanbod kun je vinden onder de button ‘JouwSportPas’. Inschrijven kan vanaf 31 augustus t/m 25 september, maar let op VOL = VOL. Meer info? Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Team Sportservice Zaanstreek-Waterland, tel. 0229-28 77 00 of mail naar zaanstreekwaterland@teamsportservice.nl.


Team Augustinus wenst u veel leesplezier!

Foto's

Video's

Meer informatie