schoolnieuws 7 2018-2019

  • Gemaakt op: 20-12-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 20-12-2018 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Sverre Oelen
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Belangrijke data:

Vrijdag 14 december - Kerstoptreden

Donderdag 20 december - Kerstdiner

Vrijdag 21 december - Kerstviering in de klas/afsluiting van het jaar

Zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019 - Kerstvakantie

Maandag 7 januari 2019 - Eerste schooldag 

KERST

Kerstoptreden
Op vrijdag 14 december waren heel veel ouders bij ons kerstoptreden. De kinderen van de kerstband waren een fantastische begeleidingsband, en het kerstgezang van de kinderen in samenzang, canon of solo (ja, er waren zelfs solisten) was mooi om te horen. Juf Gerlieke leert ons veel en we merken dat onze kinderen echt elk jaar weer beter en mooier zingen.

Kerstdiner

Op donderdag 20 december vindt het kerstdiner plaats. De deuren gaan open om 17.30 en om 17.45 begint het kerstdiner in de klassen. Dit duurt tot 19.00 uur.

Tijdens het kerstdiner in de klassen zijn alle ouders uitgenodigd om in de centrale hal gezellig een drankje te drinken en alvast kerstwensen uit te wisselen. De ouderraad verzorgt voor iedereen een lekker drankje en feestelijk kerstmuziekje.

THEMA: MIJN LIJF

Het tweede thema van het schooljaar was een succes.

Vooral het spectaculaire bovenbouw uitstapje naar Corpus viel in de smaak. Ook in de andere groepen zijn leuke en interessante activiteiten buiten de school ondernomen:

Groep 1-3: het consultatiebureau
Dinsdag 11 december hebben de groepen 1-2 en 3 bezoek gehad van een jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. Zij heeft aan ons verteld wat zij doet als kinderen bij haar langskomen. Veel kinderen herkenden een aantal oefeningen die er bij het consultatiebureau worden uitgevoerd. Het was een leuke en leerzame les voor de kinderen.

Groep 4-5: de huisartsenpraktijk
De groepen 4 en 5 hebben een bezoekje aan de huisarts gebracht of gaan dit de komende weken nog doen. 
Jip en Laili uit groep 4 vertellen het volgende: Eerst moesten we naar de receptie om te vertellen dat we er waren. Toen moesten we wachten in de wachtkamer. Laila, de doktersassistente, leidde ons rond. We gingen kijken in de kamer waar oogtestjes werden gedaan en ook hartfilmpjes werden gemaakt. Daarna gingen we naar de kamer van de dokter. Daar konden we vragen stellen over je lijf. Bijvoorbeeld hoeveel botten een mens heeft en of je tanden ook botten zijn. De dokter wist zelf ook niet hoeveel botten een mens heeft. Hij heeft het opgezocht. De dokter heeft een handige tas waarin allerlei medicijnen zitten en spullen om testen te doen. We vonden het erg interessant.

Groep 6-8: Corpus - een verslag van de leerlingen
In corpus kregen we een koptelefoon die was aangesloten met een klein rood apparaatje. We gingen met een roltrap naar boven, je kwam in een donkere kamer, door de koptelefoon kreeg je een stem te horen en we kregen een filmpje te zien. Toen we het filmpje kregen te zien zei de koptelefoon loop door naar de volgende kamer. Toen kregen we alles te zien over cellen er was een spleet en toen kwam er een stuk hout door heen dat was een splinter. Er werd verteld hoe het gemaakt werd. We gingen door alle kamers toen werd er een schuifdeur opengedaan we moesten zitten het was een 3d filmpje. Over de baarmoeder en hoe kinderen ontstaan. We gingen met een lift omhoog naar de volgende kamer het hart daar gingen we een filmpje in 4D kijken. Dat ging over de reis van de cellen van het hart naar alle plekken van het lichaam. Toen gingen we naar de longen en daar zag je de inhoud van de longen. We gingen nu naar de zintuigen en we begonnen met de mond daar waren de tanden en de tong en je keel laten zien .
Na deze rondleiding mochten we op de terugweg in groepjes een quiz maken. Je kon plaatjes vinden met daarop twee dingen en op de 5de verdieping kon je ook fietsen tegen elkaar door duingebied. Met iedere verdieping dat je naar beneden gaat stond er op een muur een leuk weetje. Zoals dat je in je hele leven zoveel gelopen hebt dat je aan het einde van je leven ongeveer 4 rondjes om de wereld hebt gelopen of dat een mens 5 liter bloed in zijn lichaam heeft. We hebben naast een leuke dag ook heel veel geleerd!
Groetjes, Groep 6, 7 en 8

SPONSORACTIE JUMBO PLEMP

De 2018 sponsoractie is ten einde gekomen en de balans is opgemaakt. 
De Augustinus heeft het mooie bedrag opgehaald van Euro 936,60! Allemaal bedankt dat jullie bij het doen van de boodschappen aan ons hebben gedacht. Ook dit bedrag komt bovenop het bedrag voor het schoolplein-speeltoestel.

SPONSORLOOP

De Augustinusschool heeft het uiteindelijke bedrag van € 2.765,56 aan Stichting Hulphond overgemaakt. 
We wensen Erna en Kaiko de hulphond en de stichting veel succes met het opleiden van de honden toe. We hopen Erna en haar Kaiko nog eens te mogen ontvangen voor een bezoek aan de school. 

VREEDZAME SCHOOL

Dit schooljaar zijn we begonnen met het aanpassen van de ‘grondwet’ van de Augustinus. Een grondwet staat in de Vreedzame school voor de basisregels in de school.

Pesten lijkt vaker voor te komen in een weinig gestructureerde omgeving en in een omgeving waar leerlingen onvoldoende voelen wat de sociale norm is. Duidelijke regels in de klas en in de school zijn dus van belang.
Bij ons op school hebben we nu dus een grondwet geformuleerd. Deze set basisregels wordt uitgewerkt in concrete verwachtingen ten aanzien van het gedrag.

Onze grondwet is:
* We zorgen er samen voor dat iedereen zichzelf kan zijn.
* We herkennen en respecteren verschillen tussen onszelf en anderen.
* We lossen conflicten samen op.
* We praten met vriendelijke taal en luisteren naar elkaar.
* We zijn samen verantwoordelijk voor onze omgeving en de daarbij behorende materialen.

Het programma de Vreedzame School is ook in ontwikkeling. Dit schooljaar komt er een nieuwe versie uit. De Augustinusschool gaat in het schooljaar 2019/2020 met deze nieuwste versie werken. Dit betekent dat de leerkrachten zich dan verder gaan verdiepen in de nieuwe opzet en lessen.

KERSTVAKANTIE

We zijn al weer een flink eind op weg in het schooljaar 2018-2019 en de kerstvakantie staat voor de deur.  
Een moment voor een korte terugblik op de vele mooie dingen die zijn gebeurd.

We zijn in september begonnen met de nieuwe Taalmethode Taal Actief en dat bevalt erg goed. 
Na de studiedag Vreedzame school staan de Vreedzame-schoollessen in iedere groep vast op de agenda en is er door het team een nieuwe grondwet geformuleerd
We hebben chromebooks aangeschaft en hebben Parro geïntroduceerd als AVG-proof communicatie middel. 
We zijn gestart met het leesprogramma Bouw! en connectlezen, en tegelijkertijd wordt de bieb aangepakt.
In de kinderboekenweek hebben we op de Augustinusboekenmarkt boeken verkocht en gekocht. 
We zijn natuurlijk ook al weer op de Gouwe plek geweest en de ontdekdagen met de natuurouders zijn een succes.
De sponsorloop, en recent het sinterklaasfeest, waren weer jaarlijkse hoogtepunten waarbij de ouderraad onmisbaar was. Ook is de school door de OR weer prachtig in kerstsfeer versierd.

De 2 thema's die zijn geweest hebben prachtige foto's opgeleverd bij het thema Vriendschapen en over het thema Mijn lijf heeft u hierboven meer kunnen lezen. Naast de uitstapjes zagen we ook we ook dat de kleuters kunnen spelen in een echte doktershoek met wachtkamers en een operatiebed, er skeletten worden geknutseld en er in groep 8  een EHBO workshop  door ouders werd gegeven.

Al dat moois belooft nog meer voor 2019!

Het Augustinusteam wenst alle kinderen en ouders van de Augustinus een heerlijke vakantie, fijne kerstdagen en een feestelijke jaarwisseling.

We zien elkaar weer op 7 januari 2019!

Alice Jorigas
directeur

Foto's

Video's

Meer informatie