Gymrooster

​​​De gymlessen worden op woensdagochtend gegeven voor groep 5 t/m 8 door Kim Haakman. De groepen 3 en 4 krijgen op donderdagmiddag gym. De kleuters krijgen gym van de  groepsleerkracht. Voor de kleuters worden de bewegingslessen gegeven in de speelzaal, voor 3 t/m 8 in het gebouw van ICL op Donderdag:


Groep 3           8:30- 9:20                   Groep 7       13:00-14.00
Groep 4           9:20-10:10                  Groep 8       14:00-15:00
Groep 5          10:10-11:00
Groep 6          11:00-12.00
 
De kinderen van groep 3 moeten 's ochtends rechtstreeks naar de sporthal van ICL gebracht worden. Om geen lestijd te verliezen worden de kinderen om 8:15 uur verwacht zodat zij zich tijdig kunnen omkleden.  Mocht u onverhoopt te laat zijn dan vragen wij u  de leekracht te informeren. Aan het eind van de ochtend gaat met  goedkeuring van de ouders gaat groep 8 vanuit ICL rechtstreeks naar huis.​​​​​​​​​​
 
Om het fietsen/wandelen naar ICL veilig te laten verlopen rekenen we op hulp van alle ouders. Ouders kunnen zich inschrijven op een lijst die naast het lokaal hangt.