Kalender

​​​​​​​​​​​​​​​​ Hieronder een overzicht van belangrijke gebeurtenissen bij ons op school. 

oktober
2-10-2020Sponsorloop (ovb)
5-10-2020Meesters- en Juffendag
7-10-2020Boekenmarkt
9-10-2020Studiedag, alle kinderen vrij
12-10-2020Herfstvakantie
19-10-2020Start thema 2 (tot kerstvakantie)
26-10-2020Oudergesprekken groep 3 t/m 8
november
6-11-2020Rapporten mee groep 1-2
9-11-2020Oudergesprekken groep 1-2 (deze week)
11-11-2020Sint Maarten
24-11-2020Studiemiddag, alle kinderen 's middags vrij!
december
4-12-2020Sinterklaas op school
17-12-2020Kerstdiner
18-12-2020Studiedag, alle kinderen vrij
21-12-2020Kerstvakantie
januari
4-1-2021Start thema 3 (tot voorjaarsvakantie)
11-1-2021Toetsweken groep 8
18-1-2021Toetsweken groep 2 t/m 7
18-1-2021Toetsweken groep 2 t/m 7
februari
1-2-2021Eindadviesgesprekken groep 8
15-2-2021Studiedag, alle kinderen vrij
19-2-2021Rapporten mee
22-2-2021Voorjaarsvakantie
maart
1-3-2021Start thema 4 (tot meivakantie)
1-3-2021Rapportgesprekken (deze week)
26-3-2021Palmpasen (groep 1-2)
31-3-2021Paasontbijt
april
1-4-2021Studiedag, alle kinderen vrij
2-4-2021Goede Vrijdag / Pasen, alle kinderen vrij
20-4-2021Centrale Eindtoets groep 8
22-4-2021Koningsspelen / Sportdag. 's Middags studiemiddag, alle kinderen vrij!
27-4-2021Koningsdag, alle kinderen vrij
mei
3-5-2021Meivakantie (2 weken)
17-5-2021Start thema 5 (tot zomer)
18-5-2021Toetsweken groep 2 t/m 7
24-5-2021Pinksteren
18-5-2021Toetsweken groep 2 t/m 7
juni
2-6-2021Kamp groep 8
3-6-2021Schoolreisje groep 1 t/m 7
11-6-2021Rapporten mee groep 1-2
14-6-2021Rapportgesprekken groep 1-2 (deze week)
23-6-2021Studiedag, alle kinderen vrij
25-6-2021Rapporten mee groep 3 t/m 8
28-6-2021Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 (deze week)
28-6-2021Adviesgesprekken groep 7
juli
7-7-2021Doorschuifochtend (wennen in de nieuwe klas)
8-7-2021Musical groep 8
9-7-2021Uitzwaaien groep 8
9-7-2021Zomerfeest
9-7-2021Start zomervakantie
12-7-2021Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus
12-7-2021Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus