Uitval leerkrachten

​​​Ook onze school heeft wel eens te maken met het probleem van leerkrachten die door ziekte of andere onvoorziene zaken hun werk op school tijdelijk niet kunnen verrichten. Als dit het geval is gaat de school op zoek naar vervangers. Meestal komen we tot een oplossing, ook al is het vinden van vervangers helaas steeds moeilijker in en rond de grote steden. Met ingang van 1 augustus 2015 heeft het ASKO- bestuur een grote invalpool waar alle ASKO- scholen gebruik van kunnen maken. Is er geen invaller beschikbaar dan probeert St.Augustinus een invaller in te huren via een onderwijs- uitzendbureau. In het geval er bij beiden geen vervangers beschikbaar zijn en het mogelijk is op dat moment, worden de kinderen verdeeld over de andere groepen.


In het uiterste geval waarin we geen vervanging kunnen vinden en verdelen van de kinderen geen optie is, hebben de scholen onder ons bestuur toestemming de kinderen naar huis te sturen. Het verleden leert dat dit slechts zelden gebeurt. We proberen dit zo beperkt mogelijk te houden. Voor de kinderen die niet thuis opgevangen kunnen worden, zoekt de school intern een oplossing.

In het geval van afwezigheid van de vakleerkracht gymnastiek zorgt de groepsleerkracht voor een alternatief aanbod.​​