Leren van en in de natuur bij ons in de achtertuin.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Welkom.... op de site van basisschool St. Augustinus. De school valt onder het bestuur van de ASKO, Amsterdamse Stichting Katholiek Onderwijs.

De Augustinus in een notendop:
  • Uitdagende leeromgeving die benut wordt als inspiratiebron voor het leren.
  • Natuurgebied 'Het Ilperveld' is onze achtertuin.
  • Kennisverwerving is essentieel.
  • Methodisch én thematisch werken.
  • Onderwijs op maat; ons streven is ieders potentieel naar boven te halen.
  • Katholieke identiteit.
  • Veilig schoolklimaat; wij zijn een "Vreedzame School".
  • Leergemeenschap waarin leerlingen, ouders en personeel zich zeer betrokken en verantwoordelijk voelen.
  • Veel persoonlijke aandacht.
  • Nieuwe multimedia.
  • Snel bereikbaar vanuit Amsterdam-Noord.
  • Professionele voor, tussen en - naschoolse opvang.​​​​​​

 Activiteiten

november
28-11-2019Schoen zetten
december
3-12-20198.45-10 Rondleiding nieuwe ouders
5-12-2019Sinterklaas op school
11-12-2019Inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk
19-12-201917.45 uur Kerstdiner

 Nieuws

 Aanmelden