Leren van en in de natuur bij ons in de achtertuin.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Welkom.... op de site van basisschool St. Augustinus. De school valt onder het bestuur van de ASKO, Amsterdamse Stichting Katholiek Onderwijs.

De Augustinus in een notendop:
  • Uitdagende leeromgeving die benut wordt als inspiratiebron voor het leren.
  • Natuurgebied 'Het Ilperveld' is onze achtertuin.
  • Kennisverwerving is essentieel.
  • Methodisch én thematisch werken.
  • Onderwijs op maat; ons streven is ieders potentieel naar boven te halen.
  • Katholieke identiteit.
  • Veilig schoolklimaat; wij zijn een "Vreedzame School".
  • Leergemeenschap waarin leerlingen, ouders en personeel zich zeer betrokken en verantwoordelijk voelen.
  • Veel persoonlijke aandacht.
  • Nieuwe multimedia.
  • Snel bereikbaar vanuit Amsterdam-Noord.
  • Professionele voor, tussen en - naschoolse opvang.​​​​​​

 Activiteiten

mei
3-5-2021Meivakantie (2 weken)
17-5-2021Start thema 5 (tot zomer)
18-5-2021Toetsweken groep 2 t/m 7
24-5-2021Pinksteren
juni
1-6-2021Informatieochtend nieuwe ouders

 Nieuws

 Aanmelden