Identiteit

St. Augustinus is een katholieke basisschool. Alle kinderen zijn welkom met hun diversiteit aan religie, cultuur, geaardheid status. De katholieke identiteit komt tot uiting op verschillende gebieden door de hele school heen.
 
Ieder schooljaar wordt een aantal christelijke feesten samen met de kinderen gevierd: St. Maarten, Sint-Nicolaas, Kerst, Driekoningen, Palmpasen, Pasen. Daarbij wordt stil gestaan bij het samen zijn en de christelijke achtergronden van de feesten.​
 
Voorts creëert St. Augustinus vanuit haar katholieke identiteit een veilige leeromgeving voor haar leerlingen zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, goed ontwikkelde en verantwoordelijke jonge mensen. Verantwoordelijk voor zichzelf, de ander en de omgeving. De essentiële voorwaarden voor een veilige leeromgeving zijn daarbij respectvol met elkaar omgaan en solidariteit.
 
Op St. Augustinus wordt niet met een vaste godsdienstmethode gewerkt. Wel legt het programma de Vreedzame School een veilige en geborgen basis om het levensbeschouwelijke gesprek in de klas aan te gaan.
 
Dit gesprek vindt o.a. plaats in het terugkerende interreligieuze thema, waarin meerdere religies uit onze multireligieuze samenleving centraal staan. Daarnaast benaderen we de schoolbrede thema’s ook vanuit een levensbeschouwelijk aspect.
 
Aan het eind van de acht jaar op St. Augustinus zijn de leerlingen daardoor in gesprek gekomen over hun eigen levensbeschouwing en over die van anderen.
 
De identiteitsbegeleider op school begeleidt en ondersteunt de werkgroep Identiteit en Levensbeschouwing bij de invulling van de feesten, het interreligieuze thema en de aansluiting van levensbeschouwelijke vorming bij de schoolbrede thema’s. Tevens worden filosofielessen gegeven. De kinderen stellen samen onderzoekende vragen, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om zijn/haar gedachten te delen. Ook worden kinderen gestimuleerd en/of uitgedaagd om vanuit meerdere perspectieven te denken. ​