De Boomgaard

​​​De eerste appelboom is geplant bij de opening van het nieuwe schoolgebouw in 2007. De boom staat symboliek voor de groei en ontwikkeling van onze school. Inmiddels hebben we een boomgaard aangelegd waarin een notenboom en verschillende appel- en perenbomen een plek hebben gekregen. Twee fruitbomen zijn geschonken door schoolverlaters van St. Augustinus.​

Met deze boomgaard willen we de kinderen de seizoenen laten ervaren en hen medeverantwoordelijk maken voor het onderhoud. Ook zullen de kinderen kennis nemen van de verschillende groeistadia en verwerkingsmogelijkheden van fruit. 

De in de natuur opgedane ervaringen worden in de school verwerkt binnen de verschillende vakgebieden, zoals rekenen, taal, vreedzame school, wereldoriëntatie en beeldende vorming. Door deze manier van leren is de betrokkenheid van de kinderen groot en krijgen kennis en vaardigheden meer verdieping.​​