Natuur

​​We benutten de kansen die de directe omgeving van de school biedt. De natuur is een belangrijke inspiratiebron binnen ons onderwijs. We trekken er op uit in het aangrenzende natuurgebied Ilperveld en werken in onze ecologische achtertuin (De Gouwe Plek) en de naastgelegen schooltuin. Ook de boomgaard vóór het schoolgebouw behoort tot de uitdagende, directe leeromgeving.​