Visie

  • ​​​​​​'Natuurlijk' leren is een knipoog naar het onderwijskundige concept ‘natuurlijk leren’ en betekent voor St. Augustinus vooral vanuit nieuwsgierigheid onderzoekend leren. Binnen het cultuur-educatieve onderwijs op onze school scheppen we een uitdagende leeromgeving. Vanuit het werken met thema's worden en blijven leerlingen gemotiveerd en uitgedaagd.
  • ’Natuurlijk’ leren is de natuur binnen halen en er op uit trekken.
  • Natuurlijk is de school ook een leergemeenschap waarin we vreedzaam met elkaar willen omgaan. Met het programma ‘Vreedzame School’ werken we op een bewuster niveau aan een veilige leeromgeving.
  • Vanuit onze identiteit geven wij invulling aan de natuurlijke cyclus van katholieke feesten en sluiten we aan bij interreligieuze thema’s.
  • Natuurlijk is kennisverwerving essentieel; ons streven is ieders potentieel naar boven te halen.​