Thematisch onderwijs

​​Het schooljaar wordt opgedeeld in vijf periodes waarbinnen een schoolbreed gedragen thema centraal staat. Naast de dagelijkse, gestructureerde lessen uit de methodes, worden thematische onderwerpen ingezet binnen de verschillende vakgebieden. Waar mogelijk worden de thematische onderwerpen op maat binnen de methodische lessen geïntegreerd. 

Rond mei worden voor het volgende schooljaar vijf thema’s gekozen door het team. Bij de keuzes wordt gelet op een breed aanbod door de jaren heen en een spreiding van de vakgebieden.
 
De thema’s zijn schoolbreed gedragen, maar binnen iedere groep worden door leerkrachten en kinderen persoonlijke accenten gelegd en worden toepasselijke excursies of activiteiten binnen de school georganiseerd. Voor het schooljaar 2016-2017 zijn de volgende onderwerpen gepland:
 ​

​Periode ​: Tot Herfstvakantie   
Aantal weken: 8
Titel: 'Gruwelijk eng'


 
​Periode ​: Tot Kerstvakantie  
Aantal weken: 7
Titel: Muziek
 
​Periode ​: Tot Voorjaarsvakantie    Afbeeldingsresultaat voor uitvinders
Aantal weken: 7
Titel: Landen

​Periode ​: Tot Meivakantie  
Aantal weken: 8
Titel: Sport en spel

​Periode ​: Tot Zomervakantie  
Aantal weken: 10
Titel: ​Duurzaam