Verantwoord ict-gebruik

​​ICT-ontwikkelingen gaan razendsnel. Zo snel dat het zeker voor kinderen steeds moeilijker wordt te overzien wat de mogelijke consequenties zijn van het gebruik van ICT-toepassingen. Op St. Augustinus wordt in de klas uitgebreid aandacht besteed aan de gevaren van internet, met name als het gaat om privacy-vraagstukken. We hebben duidelijke afspraken met de kinderen over het computergebruik.

FILMPJE?

Onderwijs 
Het technisch realiseren van een lipdub is uiteraard het werk van ervaren professionals, maar past goed in het streven van St. Augustinus kinderen uitgebreid kennis te laten maken met verschillende digitale media. Kinderen gaan ook vooral zélf, binnen de thema's aan de slag met onder andere fotografie, geluidsmogelijkheden en film. Bovenbouwleerlingen leren deze drie aspecten ook binnen powerpoint te gebruiken. Vanaf groep 1 wordt op St. Augustinus gebruikt gemaakt van educatieve software, bijvoorbeeld als het gaat om (elementair) rekenen, (begrijpend) lezen, spelling en topografie. Daarnaast zijn er steeds meer, vaak ook thuis toegankelijke sites die we inzetten bij vakken als spelling, natuuronderwijs en geschiedenis. Voor onderwijs rondom  de thema’s wordt het internet gebruikt als bron van informatie. Vanaf groep 3 leren kinderen enkele basisprincipes van Word.  In latere jaren worden de vaardigheden uitgebreid met behulp van bijvoorbeeld Powerpoint om zo ook werkstukken en presentaties te kunnen maken. Door het gebruik van digitale schoolborden is het scala aan onderwijsmogelijkheden flink uitgebreid en zal dit ook voortdurend uitgebreid worden.

Veiligheid 
ICT-ontwikkelingen gaan razendsnel. Zo snel dat het zeker voor kinderen steeds moeilijker wordt te overzien wat de mogelijke consequenties zijn van het gebruik van ICT-toepassingen. Op St. Augustinus wordt in de klas uitgebreid aandacht besteed aan de gevaren van internet, met name als het gaat om privacy-vraagstukken. We maken duidelijke afspraken met de kinderen over het computergebruik en over de consequenties van het niet nakomen van deze afspraken.
 ​
Belangrijke afspraken die met de kinderen gemaakt worden:
  • op de computer wordt alleen gewerkt als daarvoor toestemming is gegeven door de leerkracht.
  • persoonlijke informatie (namen, adressen, telefoonnummers, foto’s.) mag nooit via internet doorgegeven worden.
  • chatten is niet toegestaan.
  • bij het gebruik van zoekmachines worden geen woorden ingetoetst die te maken hebben met grof woordgebruik, seks of geweld.
  • het downloaden van bestanden wordt uitsluitend door leerkrachten gedaan.
  • bij twijfel of iets wel of niet mag, altijd naar de leerkracht gaan.
Leerlingvolgsysteem
St. Augustinus werkt met het leerlingvolgsyteem Parnassys. Het grote voordeel van dit systeem is dat het de leerkrachten eenvoudiger maakt belangrijke informatie over leerlingen bij te houden en meer in te spelen op individuele behoeften. Ook is de overdracht van een kind naar een volgende leerkracht eenvoudiger te realiseren. Het systeem draagt zo in belangrijke mate bij aan onze leerlingenzorg. ​​​​​​​