Meedenken over het beleid bij de ASKO

  • Gemaakt op: 12-10-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 12-10-2018 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Maaike Rundberg
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Wil jij meedenken over het beleid van de ASKO?

Meld je dan aan als kandidaat voor de oudergeleding van de GMR

De termijn van één van de ouders is verstreken per 1 december 2018. Wij nodigen je van harte uit om je als ouder kandidaat te stellen.

Wat is de GMR en wat doet de GMR

De GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit is de overkoepelende medezeggenschapsraad van alle scholen van de ASKO. De ASKO is één stichting en veel beslissingen die de scholen aangaan worden op ASKO niveau genomen. 

De GMR houdt zich bezig met medezeggenschap op diverse bovenschoolse onderwerpen, ofwel onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen binnen de ASKO.

De GMR is een wettelijk orgaan. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn de bevoegdheden van MR en GMR vastgelegd. De GMR van de ASKO bestaat uit 4 leden van het personeel en 4 ouders van de scholen.

Wat ga je meemaken?

De GMR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Dit is vaak op de dinsdag vanaf 18.00 uur.
In het eerste gedeelte van de vergadering worden onderling punten besproken als voorbereiding op het tweede deel van de vergadering met de bestuurder.
Er heerst binnen de GMR een prettige en informele sfeer. Je toekomstige collegae van de GMR zijn zeer betrokken medewerkers  en ouders die medezeggenschap hoog in het vaandel hebben staan en zeer serieus hun taak vervullen.
De relatie met de bestuurder is open, prettig, informeel, maar zakelijk als dat nodig is. Er zijn korte lijnen.
Voor nieuwe GMR-leden is het mogelijk een basis cursus Medezeggenschap van 2 avonden te volgen.
Voor elke vergadering is er een onkostenvergoeding van € 50, -
Als je ons GMR-team wil versterken, stuur dan snel een e-mail naar gmr.asko@askoscholen.nl 


Proces:

De sluitingsdatum kandidaatstelling is 16 nov 2018. 
De verkiezing vindt in de week daarna plaats. 
De MR'en van de scholen kiezen uit de kandidatenlijst één persoon
We zouden het prettig vinden als je in een paar regels kunt aangeven waarom en hoe je ons team wilt versterken. 


Als je eerst vragen hebt, laat het weten. De vragen kun je via de mail stellen maar je hebt het snelst antwoord als je mij even belt op 06 31 36 77 25.

Wij hopen snel kennis met je te kunnen maken.

Namens de GMR,


Arnold Klamer voorzitter GMRFoto's

Video's

Meer informatie