Memo 11 - 1 februari

  • Gemaakt op:
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Maaike Rundberg
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Belangrijke data

Woensdag 13 februari Zwemmen groep 6, 7 en 8
                                                Zaalvoetbal groep 8
Vrijdag 15 februari        Studiedag, alle leerlingen vrij
16-2 t/m 24-2                Voorjaarsvakantie

Berichten voor iedereen 

Rapport en gesprekken
Afgelopen weken zijn we druk geweest met het afnemen van de Cito toetsen in de groepen 2 tot en met 8. Zoals u op de kalender kunt zien, krijgen de kinderen van de groepen 2 t/m 8 op vrijdag 8 maart hun eerste rapport mee naar huis. Wilt u de rapportmap van uw kind(eren) mee naar school geven als u dit nog niet heeft gedaan? Op dinsdag 12 en donderdag 14 maart zullen de 10-minutengesprekken plaatsvinden.   

Start pilot 21 st century skills groep 2
Donderdag 7 februari gaat de pilot 21 st centry skills in groep 2 van start. De oudste kleuters gaan 8 donderdagen workshops volgen. Aan het einde van deze workshops hebben zij gezamenlijk een Stop-Motion film gemaakt. Het ontwikkelen van 21 st -eeuwse vaardigheden vinden wij belangrijk met het oog op de toekomst. Het volgende komt aan bod; creatief denken, probleem oplossen, samenwerken, ICT basisvaardigheden, sociale en culturele vaardigheden. De workshops worden in samenspraak met de school, gegeven door stagiaires van de  Stichting Welzijn Diemen. De school heeft de eindverantwoordelijkheid voor dit project.

Inschrijving broertjes en zusjes jonger dan 4 jaar
Jongere broertjes en zusjes van leerlingen die bij ons op school zitten hebben voorrang op de wachtlijst. Daarom hebben de ouders die dit betreft recentelijk inschrijfformulieren ontvangen voor hun kind onder de 4 jaar. Graag ontvangen wij deze formulieren z.s.m. retour. Op deze manier is uw kind verzekerd van een plek op onze school. Mocht u nog geen formulieren ontvangen hebben wilt u dan zo vriendelijk zijn deze op te halen bij de administratie.

Verkleedfeest
Op vrijdag 1 maart hebben wij het verkleedfeest. Wij zullen deze dag weer heel veel leuke activiteiten doen en kunnen daar de hulp van de ouders heel goed bij gebruiken. Bij de klaslokalen hangen de intekenlijsten. Voor de onderbouw, groepen 1 t/m 4, hebben wij de hulp van ouders nodig bij de spelletjes en het knutselen. 
Voor de bovenbouw, groepen 5 t/m 8,  hebben wij de hulp van ouders nodig bij de sport- en spelactiviteiten in de sporthal en bij het knutselen op school. Deze activiteiten vinden plaats tussen 8.45 – 12.15 uur. 
Van 12.15 tot 14.00 uur hebben wij nog een programma voor de kinderen op school. Voor de onderbouw is dat in de klas. Voor de bovenbouw is er een playbackshow. De kinderen kunnen zich bij de leerkrachten aanmelden en al flink gaan oefenen. De kinderen moeten een tussendoortje en een lunchpakket meenemen. De schooldag duurt voor de hele school tot 14.00 uur. 
Voor vragen over het verkleedfeest kunt u terecht bij juf Tineke voor de onderbouw en juf Karin voor de bovenbouw.

Staking 15 maart 
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord hebben de bonden uit alle sectoren van het onderwijs 15 maart opgeroepen tot een staking. Op dit moment inventariseren wij de stakingsbereidheid op de Sint-Petrusschool en of ASKO de actie ondersteunt wordt momenteel besproken. Zodra wij meer informatie heb zal ik u op de hoogte brengen.

Crea-middag
Vrijdag 8 februari is het weer zover. Dan is er weer een gezellige crea-middag op school. We zijn heel blij met hulp van ouders, opa’s, oma’s e.a.
Komt u ook? Opgeven kan bij de leerkrachten of op de intekenlijsten.

Voorleesontbijt:
Vorige week woensdag zijn de Nationale voorleesdagen gestart. Onder het genot van een glaasje limonade en een ontbijtkoek werden alle leerlingen voorgelezen door opa’s en oma’s. Ze waren alleen een klein beetje verbaasd om alle leerlingen in hun pyjama op school te zien, maar dit mocht de pret niet drukken. We danken alle opa’s en oma’s voor hun hulp! 

PBS bericht uit de groep 6 
Graag wil ik een paar successen van groep 6 delen met betrekking tot PBS, de methode voor veilig gedrag bij ons op school.
De afgelopen 3 weken hebben de kinderen veel muntjes verdiend voor het tonen van het gewenste gedrag. Het gaat heel goed tijdens het lopen naar de gymzaal en het zwembad. Ook in de kleedkamers houden zij zich aan de regels. Op de gang zijn ze ook rustig en als er wordt gepraat doen ze dat op rustige toon.
In de komende periode gaan we meer aandacht richten op het binnenkomen in de klas, waarbij het de bedoeling is 
ze aan hun tafel gaan zitten en iets gaan doen, zodat we de dag rustig kunnen beginnen. Meestal ligt er een tafelblad op de tafel. Op deze manier worden ook meteen de tafels geoefend.
Ik ben trots op de kinderen!
Juf Veena en juf Karin 

Bericht vanuit de werkgroep Begrijpend lezen
De werkgroep die zich bezig houdt met het (Begrijpend)leesonderwijs op de Sint-Petrusschool zal vanaf nu af en toe een artikel in de Memo plaatsen die voor de ouders interessant kan zijn. We hopen dat er bruikbare tips in staan waar u samen met uw kind mee aan de slag kunt.
10 manieren om de woordenschat te vergroten
Door veel (voor) te lezen, wordt de woordenschat groter. Een goede woordenschat is een tweede voorwaarde voor begrijpend lezen. De eerste voorwaarde is het technisch kunnen lezen. Hoe kun je de woordenschat van je kind vergroten?
* Leg veel uit en benoem wat je tegenkomt. Gebruik daarbij ook de moeilijke varianten van woorden: fauteuil i.p.v. stoel, afbeelding i.p.v. plaatje.
* Schakel sowieso niet te veel terug in taalniveau als je tegen je kind praat. Het moet nog wel begrijpen wat je zegt, maar een beetje moeite mag het er wel voor doen.
* Lees veel verschillende teksten (voor): verhalen, teksten over onderwerpen die je kind interesseren, maar ook het recept van de taart die jullie samen bakken, de folder over de vakantiebestemming, enzovoort. En denk ook aan knutselboeken! Zo komt je kind in aanraking met minder alledaagse woorden.
* Kijk samen naar programma’s zoals het Jeugdjournaal, Het Klokhuis en herhaal nieuwe woorden die daarin voorkomen.
* Lees sowieso veel voor! Zelf lezen is belangrijk voor de technische leesontwikkeling, maar nieuwe woorden zal je kind niet gauw leren uit boekjes voor beginnende lezers.
* Lees een tekst met nieuwe woorden meerdere keren voor. Vooral jonge kinderen zijn dol op herhaling en nieuwe woorden blijven beter hangen als ze vaker herhaald worden.
* Ook oudere kinderen, die zelf al veel kunnen lezen, zijn gebaat bij voorlezen. Ten eerste is samen op de bank met een boek gezellig, maar bovendien kunnen jullie samen wat moeilijkere boeken lezen, met een wat ingewikkelder verhaal en weer nieuwe woorden.
* Kies ook voor wat oudere boeken. Moderne schrijvers zullen niet zo gauw woorden als voortreffelijk, kwelgeest, enzovoort gebruiken, maar dat zijn toch woorden die je kind moet kennen.
* Maak er een spelletje van om nieuwe woorden te ontdekken. Je kind wordt een woorddetective. Stimuleer oudere kinderen om onbekende woorden zelf op te zoeken. Bijvoorbeeld in het gratis online woordenboek van Muiswerk.
In de onderbouw is de boekenserie “Mijn eerste (tweede, derde) Van Dale” een absolute aanrader! Het eerste boek is voor kinderen vanaf 2 jaar. Bij ieder woord (het zijn er 1000!) hoort een tekening waarover je met je kind kunt praten. In het tweede boek (vanaf 4 jaar) worden in een verhaaltje woorden (weer 1000) uitgelegd die moeilijk uit te leggen zijn, zoals verliefd, deftig, je aanstellen. In het derde boek staan (vaak grappige) verhaaltjes waarin meerdere betekenissen van één woord gebruikt worden. Bovendien is dit een echt samenleesboek: de zinnen die je kind zelf kan lezen, staan in een andere kleur.
Van: Wijzer over de basisschool

Met vriendelijke groeten,
Het team


Foto's

Voorleesontbijt

Video's

Meer informatie