Memo 17 - 17 mei

  • Gemaakt op:
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Maaike Rundberg
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Belangrijke data :

Dinsdag 21 t/m vrijdag 24 mei  Avondvierdaagse 
Vrijdag 24 mei   Crea-middag 
Maandag 25 mei t/m vrijdag 31 mei   Lesvrije dagen & Hemelvaartsdag  
Maandag 3 juni Kamp groep 8 
Vrijdag 7 juniGroep 6, 7 en 8 zwemtoernooi 

 

Berichten voor iedereen  :

Nieuwe leerlingen 
Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom en wensen hen veel plezier en succes op de Sint-Petrusschool: 
- Elian Mensah uit groep 1-2 Joan/Joyce 
- Kaylian Mensah uit groep 1-2 Lia/Tineke 
- Eliana Bhageloe uit groep 1-2 Manon/Yelke 

 
Crea-middag 
Vrijdag 24 mei is er weer een crea-middag. We hopen dat veel ouders, opa’s en/of oma’s kunnen komen helpen! 
U kunt zich opgeven bij de leerkrachten of u kunt uw naam op de intekenlijst schrijven. 

Vacature 
Aangezien juf Chris komend schooljaar op een andere school binnen het ASKO bestuur gaat werken, hebben wij voor komend schooljaar een vacature. Deze vindt u in de bijlage.  

We zouden het zeer op prijs stellen als u deze in uw omgeving wilt delen. Bij voorbaat dank.  

 

Avondvierdaagse mei 2019 

De Avondvierdaagse is van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei aanstaande. Het vertrekpunt is het Kruidenhof aan de kant van de woningen, in de hoek bij de tandartspraktijk (naast het schoolplein van De Venster). Om overzicht te krijgen moet ieder kind zich melden bij een lid van de Ouderraad, aldaar aanwezig. 

5 kilometer 

Start op dinsdag, woensdag en donderdag om 18.10 uur. Start op vrijdag om 18.30 uur. Kom iets eerder om je aan te melden. 

Ouders begeleiden en zijn verantwoordelijk voor hun eigen kind. Dit is verplicht voorgeschreven door de organisatie van de Avondvierdaagse. Het tempoverschil blijkt elk jaar groot. Daarom is het mogelijk dat de groep tijdens het wandelen uit elkaar valt. U hoeft zich na de wandelingen niet persoonlijk af te melden. 

10 kilometer 

Start alle dagen om 18.00 uur. Kom iets eerder om je aan te melden. 

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kind. U kunt met ouders van andere kinderen afspraken maken voor wat betreft het lopen. Wij willen proberen om zoveel mogelijk als groep te lopen. 

Medaille 

De organisatie van de Avondvierdaagse heeft dit jaar weer een officiële intocht op vrijdag. De medaille-uitreiking zal op vrijdag 24 mei plaatsvinden op het feestplein bij Het Wapen van Diemen. Bij het Wapen van Diemen kunnen de lopers bij de kraam van de Sint-Petrusschool de medailles ophalen. 

Ieder kind moet vier keer lopen om in aanmerking te komen voor een medaille. 

Extreme weersomstandigheden 

Bij extreme weersomstandigheden (onweer) staat de veiligheid zoals altijd voorop. Wij zullen proberen op tijd aan te geven of de loop doorgaat, maar mocht de loop al zijn gestart, dan mag u als begeleider zelf de beslissing nemen terug naar huis, of naar het Wapen van Diemen, te gaan.

Wij wensen iedereen veel wandelplezier toe met mooi weer! 

Bij calamiteiten 

Diana Apeldoorn: 06-53126776 

Karin Homan: 06-51170693 

 

Veiligheid op het schoolplein 

De leerkrachten van de onderbouw voelen zich verantwoordelijk voor het goed overdragen van de kinderen aan de ouders op het schoolplein. Daarom heeft elke groep een eigen plekje op de speelplaats bij de muur van de school. De leerkrachten lopen daar met hun klas heen en nemen dabn afscheid van uw kind. Om het overzicht te bewaren verzoeken wij u vriendelijk, doch dringend, om achter de witte lijn op het plein plaats te nemen. 

 

Tevens willen wij nog een keer benadrukken dat fietsen niet zijn toegestaan op het schoolplein! 

 
 

Berichten uit de groepen :

Kleuters 
Zoals we u eerder hebben medegedeeld hebben de oudste kleuters onder begeleiding van stagiaires van de Stichting Welzijn Diemen samen een stop-motion film gemaakt. Deze zullen wij op school aan de andere leerlingen laten zien. Als u geïnteresseerd bent, kunt u deze film ook op woensdag 29 mei om 16.00 uur in de Omval bekijken. De film maakt onderdeel uit van de Eindshow van de naschoolse activiteit "De verdwijning van Oscar". In de bijlage kunt u informatie vinden over hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. 

Groep 4 
Wat zijn wij in groep 4 goed begonnen na de vakantie! De eerste dag hebben we de afspraken herhaald zodat iedereen weer wist wat de bedoeling is in de school. Toen iedereen de afspraken weer goed in zijn/haar hoofd had, wisten weer precies hoe het hoort op school.  
 
Deze afspraken weten we al heel goed:  
-we zijn stil op de gang  
-je bent kort op de gang  
-als iemand praat, dan ben ik stil  
-we spelen samen  
-we houden onze handen en voeten bij ons zelf  
 
 
We hebben het samen heel fijn in groep 4. Na een week hebben we al heel veel muntjes verdiend en zijn we alweer bijna toe aan een beloning. We mogen dan tekenen en de juf zet dan een muziekje op. 

Groep 6 
In de groep zijn we met van alles bezig. Leuke, gezellige en ook leerzame uitstapjes worden er gemaakt. Ook wordt er hard gewerkt zoals hieronder te lezen is.  

Vrijdag brengen de kinderen van groep 6 een bezoek aan het Rijksmuseum, waar ze een les krijgen over Rembrandt, de handel en scheepvaart in de Gouden Eeuw. Deze les sluit aan bij de lessen geschiedenis uit de methode.  

In het rekenblok waar we momenteel mee bezig zijn worden de volgende onderwerpen behandeld: oriëntatie van getallen tot 100 000, breuken gekoppeld aan een prijs of hoeveelheid, het berekenen van afstanden op een kaart, cijferend (onder elkaar) optellen en aftrekken.  

In thema 7 van taal leren de kinderen hoe ze de persoonsvorm kunnen vinden, van het werkwoord een zelfstandig naamwoord te maken, een boekrecensie en limerick schrijven en spreekwoorden en woorden opzoeken in een woordenboek.  

In thema 7 van spelling leren ze de tegenwoordige tijd van werkwoorden (met v/f- z/s-wisseling)spellen.  

We werken al een aantal weken met een nieuwe weektaak, waar ze nog aan moeten wennen, maar ze werken hard en doen goed hun best om de weektaak af te hebben. 

Met vriendelijke groeten, 

Het team 

 


Foto's

Video's

Meer informatie