Memo 2 - 21 september

  • Gemaakt op: 21-9-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 21-9-2018 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Maaike Rundberg
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Belangrijke data

Maandag 24 september Ouderavond:
- 18:45-19:30 Het algemene deel 
- 19:30-20:15 Groep 1 t/m 7
Woensdag 3 oktober Opening Kinderboekenweek ‘vriendschap’
Vrijdag 5 oktober         Dag van De Leraar 
Berichten voor iedereen
Nieuwe leerlingen:
Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom en wensen hen veel plezier en succes op de Sint-Petrusschool

Groep 1-2 juf Lia en juf Tineke:
- Evy Vriend
- Elize van Libergen

Nationele Kinderzwerfboekendag op de Sint-Petrusschool: 
Op woensdag 3 oktober doen wij mee met de Nationale Kinderzwerfboekdag. Op deze dag worden in heel Nederland vele kinderboeken op zwerftocht gestuurd. Zo kunnen meer kinderen genieten van leuke boeken. In de hal van de bovenbouw en in de hal van de onderbouw staat een zwerfboekenkastje met daarin de zwerfboeken. Dit zijn alleen de boeken waar de speciale zwerfsticker op zit. 

Je mag een zwerfboek mee naar huis nemen om te lezen.  Neem het boek daarna weer mee naar school en zet het in het zwerfboekenkastje zodat iemand anders van de Petrusschool het weer mee kan nemen. De zwerfboekenkastjes blijven daarna vast onderdeel van de hallen op school. We hopen dat veel kinderen/ouders er gebruik van gaan maken 
Wilt u samen met uw kind een boek uitzoeken dat uit zwerven gestuurd mag worden? Het boek kan vanaf 3 oktober mee naar school worden genomen en vervolgens worden ingeleverd bij juf Anja van de bovenbouw of bij juf Lia voor de onderbouw. In de klas plakken we een zwerfsticker op het boek en sturen we het boek uit zwerven. 

Ouderavond 24 september
De ouderavond start om 18.45 uur met een algemeen gedeelte in de bovenbouwhal. Er is een presentatie van de directeur en een korte algemene ledenvergadering van de ouderraad. Daarnaast stellen de leerkrachten en de MR zich aan u voor. Om 19.30 vertellen de leerkrachten over het lesprogramma van het komend schooljaar. Dit vindt plaats in de desbetreffende groepen.

TSO
Heeft u voor uw kind(eren) die op vaste dagen overblijven al een nieuw aanmeldingsformulier ingevuld?
De aanmeldingsformulieren zijn te krijgen bij Chan en mogen daar ook weer ingeleverd worden.

Week van de Pauzehap
Van 24 september tot 28 september doen onze groep 5 & 6 mee met de week van de Pauzehap, een lesprogramma van Ik eet beter. Tijdens de week van de pauzehap leren en ervaren de kinderen van groep 5 & 6 hoe lekker en leuk het is om te kiezen voor een gezond tussendoortje. Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de kinderen een verantwoorde pauzehap aangeboden. Die dagen hoeft uw kind dan ook geen 10-uurtje mee te nemen. Op vrijdag 28 september is er een opdracht rond een zelf meegenomen gezond tussendoortje. Het is leuk als uw kind zelf met een suggestie komt. Bij een gezonde pauze hoort niet alleen een goed tussendoortje, ook lekker bewegen en ontspannen zorgen voor energie. Ook daar gaan de kinderen mee aan de slag. Alle kinderen krijgen een ‘Heppie-de-Peppie’ waarmee ze zelfs de familie thuis in beweging krijgen! 

Dyslexie software Sprint
In juli 2018 bent u uitgenodigd voor een informatieavond over spraaksoftware  Dit is software wat vooral geschikt is voor kinderen (en volwassenen) met problemen op het gebied van lezen en spelling. Wij hebben toen de software van L2S gedemonstreerd. Het plan was om in dit schooljaar een proefperiode L2S te gaan gebruiken en dan te beslissen of we over zouden gaan tot aanschaf.

Echter is onze school onlangs opgegaan in de stichting ASKO. De ASKO, bestaande uit 33 scholen, maakt al geruime tijd gebruik van spraaksoftware, genaamd SPRINT. Wij hebben besloten om ook gebruik te gaan maken van SPRINT. Het voordeel is dat wij veel materialen kunnen gebruiken en ondersteuning kunnen krijgen van de scholen binnen de ASKO die al met SPRINT werken. Op 10 oktober is onze eerste studiedag over SPRINT.

Over hoe de implementatie en het eventuele gebruik van SPRINT voor uw kind(eren) zal gaan verlopen, wordt u op de hoogte gehouden.

Voor meer informatie over SPRINT: https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/sprint

Met vriendelijke groeten,
Het team


Foto's

Video's

Meer informatie