Memo 6 - 9 november

  • Gemaakt op:
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Maaike Rundberg
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Belangrijke data

Woensdag 14 november Zwemmen groep 6, 7 en 8

Berichten voor iedereen
Nieuwe leerlingen:
Wij heten Jonas Richter uit groep 1-2 Joan/Joyce van harte welkom en wensen hem veel plezier en succes op de Sint-Petrusschool.

Creamiddagen
16 November starten we met de eerste creamiddag. U kunt zich op de formulieren die in de hal / naast de klassendeur hangen, inschrijven. Wij hopen dat u ook zin heeft in een creatieve middag en komt helpen, want zonder uw hulp is het lastig te organiseren.

Namens de Ouderraad – Herinnering ouderbijdrage 
Donderdag 27 september heeft u namens de Ouderraad een verzoek ontvangen voor de betaling van de jaarlijkse ouderbijdrage. Van de totale ouderbijdrage voor het schooljaar 2018/2019 is bijna 60% betaald. Dit betekent dat ruim 40% nog niet is betaald. 
Als u bij deze 40% hoort en nog niet heeft betaald, wilt u dit dan alsnog zo spoedig mogelijk doen. 
Informatie over de ouderbijdrage en op welk rekeningnummer het bedrag overgemaakt dient te worden staat vermeld in de bijgesloten brief.

Wethouder
Vrijdag 9 november komt de wethouder op bezoek in groep 7 en 8. De wethouder geeft een les over respect in het kader van de ‘Week van Respect’! 


Met vriendelijke groeten,
Het teamFoto's

Video's

Meer informatie