Memo 7 - 23 november

  • Gemaakt op: 23-11-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Maaike Rundberg
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Belangrijke data

Woensdag 5 december Sinterklaasfeest
Berichten voor iedereen
Nieuwe leerlingen:

Wij heten Sena Abouraja uit groep 7 van harte welkom en wensen haar veel plezier en succes op de Sint-Petrusschool.

Veiligheid op het schoolplein
De leerkrachten van de onderbouw voelen zich verantwoordelijk voor het goed overdragen van de leerlingen aan de ouders bij het uitgaan van de school. Daarom heeft elke groep een eigen plekje op de speelplaats bij de muur van de school. De leerkrachten lopen daar met hun klas heen en nemen dan afscheid van uw kind. Om het overzicht te bewaren verzoeken wij u vriendelijk, doch dringend, om achter de witte lijn op de speelplaats plaats te nemen.

Tevens willen we nog een keer benadrukken dat het niet is toegestaan om te fietsen op het schoolplein. 

Dans/drama schooljaar 2018-2019
Vanaf september dit jaar krijgen de kinderen onder schooltijd dans/drama les van juf Enneke. Tot aan de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen uit groep 4 en 7 op dinsdagochtend dans/drama les en de kinderen uit groep 3 en 6 op vrijdagochtend. De lessen van 40 minuten per week worden op school gegeven en daarom willen we u vragen of u uw kind, op de dag dat het dans/drama heeft, naar school kunt laten gaan in makkelijk zittende kleding. 

Na de voorjaarsvakantie krijgen de kleuters en groep 8 dans/drama. Groep 5 heeft dit schooljaar geen extra dans/drama les omdat zij zwemles hebben.

Tijdens de dramalessen komen diverse spelvormen aan bod, zoals: dialoogspelen, pantomime, tableau, improvisatie en voordrachtspel. Naar mate de kinderen ouder worden, wordt er steeds meer gelet op: het gebruik van de stem, mimiek, gebaar, houding, emotie en timing.

Tijdens de danslessen besteden we o.a. aandacht aan: het leren van een choreografie, dansexpressie, de juiste houding aannemen, op de maat van de muziek dansen en het leren herkennen van muziekfrases in de muziek. Daarnaast wordt er natuurlijk ook ingespeeld op de actualiteit en zijn op dit moment de Fortnite danspasjes erg populair bij de kinderen.

Plusgroep groep 3 t/m 7 op dinsdagmiddag
Om de meer begaafde en hoogbegaafde leerlingen op onze school extra uitdaging te kunnen bieden hebben we op school een plusgroep. De plusgroep is dit schooljaar op dinsdagmiddag en juf Enneke begeleidt deze kinderen. De plusgroep kinderen uit groep 3, 4 en 5, krijgen gezamenlijk een uur begeleiding, net als de kinderen uit groep 6 en 7. De kinderen werken ook in de klas aan hun plustaken. Ze hebben hier extra tijd voor, omdat ze minder herhalingsstof hoeven te maken. 

De kinderen uit de plusgroep zijn dit schooljaar gestart met het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), om zo helder te krijgen wat ze nog graag willen leren. Daarnaast werken ze gedurende het schooljaar aan diverse, voornamelijk zelfgekozen, thema’s. Indien uw kind wordt geselecteerd voor de plusgroep hoort u dit via de groepsleerkracht. 

Geen snoepgoed tijdens de overblijf
Wij willen u vragen geen snoep en koek mee te geven voor de lunch.

Berichten uit de groepen
Groep 4
Groep 4 is op donderdag 15 september naar de OBA geweest. De kinderen leerden hier van alles over rijmen. 
Ze mochten ook zelf een gedicht maken. Dit was een Elfje. Het was een ontzettend leuke ochtend.Foto's

Groep 4 bezoekt de bibliotheek
Groep 4 bezoekt de bibliotheek

Video's

Meer informatie