Opvang

Voorschoolse opvang
Op maandag, dinsdag en donderdag is er vanaf 7.35 uur in school gelegenheid voor voorschoolse opvang. De voorschoolse opvang wordt bij voldoende belangstelling mogelijk uitgebeid met woensdag en vrijdag. Informatie over de voorschoolse opvang is te verkrijgen bij de directeur.

Naschoolse opvang
Het bestuur heeft een overeenkomst met Popeye en met De Toversteen voor naschoolse opvang.

De naschoolse opvang van Popeye is in onze school. De kinderen van De Toversteen worden gehaald.

Op school zijn folders beschikbaar van Popeye en De Toversteen. Ouders kunnen voor de naschoolse opvang ook informatie vinden op www.broodspelen.nl en www.bsopopeye.nl