Schooltijden

Tien minuten voor de school begint, kunnen de kinderen en hun ouders de school binnenkomen. We beginnen graag op tijd!

Twee minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste zoemer. Ouders nemen afscheid van hun kind en verlaten de klas. Als de tweede zoemer gaat, om 8.45 uur en 13.30 uur, beginnen de lessen. Wij verwachten dat alle kinderen nu in de klas zijn en de ouders de school hebben verlaten.

Maandag/Dinsdag/Donderdag/Vrijdag: 8.45 - 12.15 uur en 13.30 - 15.30 uur

Woensdag: 8.45 - 12.15 uur

De schooltijden kunnen eventueel een kwartier afwijken in verband met gymnastieklessen. Dit zal alleen voorkomen in bovenbouwgroepen.

Speelkwartier
Voor de groepen 3 t/m 8 is er 's ochtends een speelkwartier waarbij met twee groepen tegelijk buiten wordt gespeeld. De kleuters pauzeren op wisselende tijden.