Team

​​​Groepsleerkrachten

De groepsleerkracht is verbonden aan een of meerdere groepen. Hij of zij geeft onderwijs aan de leerlingen en onderhoudt contacten met de ouders/verzorgers. Sommige leerkrachten werken parttime. Het spreekt voor zich dat duoleerkrachten een wekelijkse overdracht hebben. Naast lesgeven hebben groepsleerkrachten organisatorische en onderwijsinhoudelijke taken.
 

De intern begeleider

Hugo Rijken is intern begeleider. Hij ondersteunt de groepsleerkrachten en bewaakt samen met het team de leerlijnen. Ook maakt hij in overleg met de leerkracht en andere deskundigen plannen voor de groep, subgroepen en het individuele kind.
 

Onderwijsassistent

Sabrina Fernandes en Aysel Yalman zijn onderwijsassistent op de Alan Turingschool. Zij ondersteunen groepsleerkrachten en begeleiden leerlingen.
 

Leescoördinator

Heleen Buhrs is  leescoördinator. Zij richt zich op het verbeteren van het leesonderwijs en op de dagelijkse aanpak ervan.
 

Rekencoördinator

Onze rekencoördinator is Martin Bootsma. Hij houdt zich bezig met het rekenonderwijs. Nieuwe ontwikkelingen binnen het rekenonderwijs en de doorgaande leerlijn zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.
 

ICT-coördinator

ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Arjen Meijer, onze ICT-coördinator, is verantwoordelijk voor het beheer van de apparatuur en software. Daarbij gaat het niet alleen om het technisch onderhoud, maar ook om de educatieve software. Daarnaast ondersteunt hij de kinderen en leerkrachten bij het gebruik van de computer.
 

Vakleerkracht lichamelijke opvoeding

Ron van Beekhoven is de vakleerkracht lichamelijke opvoeding op de Alan Turingschool. Naast het geven van de speel- en gymlessen werkt hij samen met de schooldirectie en de Stichting Vrienden van de Alan Turingschool aan een zo gezond mogelijke school.

Office manager
Alle administratie op de Alan Turingschool wordt verzorgd door Rita Naar. Zij is verantwoordelijk voor organisatorische, secretariële zaken en voor het up-to-date houden van het leerlingenbestand. 
U kunt tevens bij haar uw adres- of contactgegevens wijzigen, een inschrijfformulier  voor de TSO halen en aangeven als u de vrijwilige eigen bijdrage gespreid wilt betalen.
Rita Naar is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Conciërge

Russ Ismail is onze concierge. Hij gaat over allerhande facilitaire zaken.
 

Schoolleider​

Onze schoolleider Eva Naaijkens gaf van 2007 tot  2016 leiding aan SBO Michaëlschool in Amersfoort. Ze transformeerde de school van een zwakke school in een school die drie keer op rij het predikaat Excellente School ontving. Eva was ook directeur van het KPOA Expertisecentrum.
 

Teamleider en conceptontwikkelaar

Martin Bootsma is twintig jaar groepsleerkracht in het basisonderwijs. Eerder was hij leerkracht en onderwijscoördinator op de A. Bekemaschool in Duivendrecht. Martin was in 2011 Leraar van het Jaar in het primair onderwijs. Verder is hij redactievoorzitter van het onderwijsvakblad JSW. Tussen 2011 en 2014 was hij jurylid van het traject Excellente Scholen. Op de Alan Turingschool stuurt hij het team van leerkrachten aan en ontwikkelt de leerlijnen voor groep 5 tot en met 8. Hij is ook rekencoördinator.


Stagiairs

Zoals op de meeste scholen komt u ze op de Alan Turingschool ook tegen: Pabo-studenten die stage lopen. Ze draaien meestal een dag per week mee in de klas om het vak van leraar in de vingers te krijgen. Uiteraard bieden wij deze toekomstige leerkrachten de mogelijkheid bij ons het vak te leren.
 ​

​​​