Day a Week School

​​​De Alan Turingschool neemt deel aan de Day a Week School Amsterdam. Dit programma focust op onderwijs aan cognitief talentvolle kinderen die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën. Het doel is een zo breed mogelijke basis te leggen voor talentontwikkeling en het blijven uitdagen van deze kinderen. Day a Week School komt bijeen met uitblinkers van andere scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Er is aandacht voor de ontwikkeling van studievaardigheden en tijdmanagement. Daarnaast zijn er activiteiten om sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. 

Meer informatie op www.dayaw​eekschool.nl​​