Het Scheepsvaartmuseum

 

De Alan Turingschool werkt samen met een aantal partners die in de nabije omgeving van de school te vinden zijn. Zo werken we samen met Het Scheepvaartmuseum. Met deze instelling bespreken we de inhoud van ons thematisch onderwijs. We bezoeken met alle leerlingen jaarlijks Het Scheepvaartmuseum en we delen met elkaar kennis en informatie. Deze samenwerking richt zich met name op het verdiepen van de kennis van de leerlingen en de mogelijkheid om activiteiten die op school niet of moeilijk uitvoerbaar zijn, toch te laten plaatsvinden.