Stichting Vrienden van de Alan Turingschool

De Stichting Vrienden van de Alan Turingschool bestaat uit Erik van Bruggen en Ebel Kemeling, twee vaders uit Amsterdam die een school zochten voor hun kleuters. Zij zagen kansen om het onderwijsaanbod in de stad beter aan te laten sluiten op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Samen met Eva Naaijkens en Martin Bootsma ontwikkelden ze het concept van de Alan Turingschool. Na het winnen van de scholenwedstrijd 'Onze nieuwe school' is men een samenwerking aangegaan met de ASKO om de school in 2016 te starten. Sindsdien bewaakt de Stichting Vrienden van de Alan Turingschool de uitrol van het schoolconcept en fungeert als klankbord voor de schooldirectie. De stichting is daarnaast verantwoordelijk voor het besturen en (financieel) beheren van de toekomstige buitenschoolse opvang (BSO)​, die zo wordt ingevuld dat een doorlopende leerlijn ontstaat van de school tot in de opvang. ​