Enigma 9, 23 december 2016

  • Gemaakt op: 23-12-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Arjen Meijer
  • |
  • Auteur: Martin Bootsma
  • |
  • Fotograaf:  

​​​​Alan Turingschool
Nieuwsbrief 23 december 2016

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zo net voor de kerstvakantie, kijken we met trots terug op de eerste vier maanden van de Alan Turingschool. We zijn zeer blij met de alle hulp en betrokkenheid die we van de ouders hebben gekregen bij het opstarten van onze nieuwe school. Het team werkt hard om zeer goed onderwijs te realiseren voor uw kind(eren) en dan is het fijn om te zien dat veel ouders betrokken, actief en enthousiast zijn.
Een voorbeeld hiervan is de afgelopen week. Het kerstdiner verliep goed, het eten was geweldig en de kerstborrel gezellig. De school zag er zeer sfeervol uit en met name de hal liet een prachtig kerstplaatje zien.

Het gehele team van de Alan Turingschool wenst u een goede kerstvakantie. We zien uw kind(eren) en u graag in 2017 in goede gezondheid terug.

In deze Nieuwsbrief kunt u onder meer lezen over ons logo op de buitenmuren, het thema Mijn lijf van groep 3 en de campagne die we gaan starten om onze school nog bekender te maken in Amsterdam.

Logo
Afgelopen dinsdag is het logo op ons schoolgebouw geplaatst. Zowel aan de kant van de Poolstraat als de Kleine Wittenburgerstraat is het logo te zien. Zo is de school voor iedereen herkenbaar.

Campagne Alan Turingschool
Na de kerstvakantie starten we een campagne om de belangstelling voor onze school verder te vergroten. Er komt een website, met filmpjes en verhalen én met prachtige foto's. We krijgen hierbij de hulp van Renée en Pieterjan, de ouders van Marinus uit 1/2 B. Hieronder alvast een klein voorproefje van de foto's die worden gemaakt voor de campagne.

 
Boekpresentatie
Afgelopen zondag is in Het Tropenmuseum het Gouden Boekje Net als Anne… gepresenteerd. Leerlingen van groep 3 hebben meegewerkt aan een film ter promotie van het boekje. Op de foto's hieronder ziet u een impressie van deze bijeenkomst.

Thema mijn lijf, groep 3
De afgelopen drie weken heeft groep 3 gewerkt aan het thema Mijn lijf. Een aantal ouders heeft in de klas verteld over hun werk in de gezondheidszorg. De moeder van Yorlinio werkt op de huisartsenpost in het ziekenhuis en is hierover komen vertellen. De moeder van Damjan werkt op de afdeling verloskunde en heeft in de klas verteld over haar werk.

 

Nieuw gymrooster
Na de vakantie geldt er voor vrijdag een nieuw gymrooster. Dit in verband met de clubs die dan gaan beginnen. We gaan schaken, filosoferen en programmeren om maar wat te noemen. Het nieuwe rooster:

Groep 8         8.30 uur - 9.15 uur
Groep 6/7      9.15 uur - 10.00 uur
Groep 5         10.15 uur - 11.05 uur
Groep 4         11.05 uur - 11.55 uur

Groep 2          13.00 uur – 13.45 uur
Groep 3          13.45 uur - 14.35 uur

Het gezicht van 1018
Eind januari gaat de Alan Turingschool meedoen aan het fotoproject Het gezicht van 10​18. Ongeveer 65 leerlingen van onze school zullen worden geportretteerd. Na de vakantie krijgt u meer informatie. U kunt op deze website meer informatie vinden over dit project: http://hetgezichtvanamsterdam.nl/1018/


Nederlands praten
We vragen u nogmaals vriendelijk om in school Nederlands met elkaar te spreken. Het is belangrijk om één gemeenschappelijke taal te spreken. Het verbindt en sluit niemand buiten.

​logo, campagne Alan Turingschool, boekpresentatie, thema mijn lijf groep 3, nieuw gymrooster, het gezicht van 1018, Nederlands praten

Foto's

Video's

Meer informatie