Enigma 2, 9 september 2016

 • Gemaakt op: 9-9-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Arjen Meijer
 • |
 • Auteur: Martin Bootsma
 • |
 • Fotograaf:  

 

Nieuwsbrief 9 september 2016

 Koffieochtend leesonderwijs

Alle kinderen goed leren lezen is een belangrijke ambitie van de Alan Turingschool. We besteden veel aandacht aan lezen en vinden het belangrijk dat kinderen van onze school ook thuis lezen. Hierbij kunt u als ouder een belangrijke rol spelen. Om ouders te informeren over het grote belang van lezen, organiseren wij op woensdag 21 september een koffieochtend over leesonderwijs. Leesspecialist Leontine le Blanc zal deze ochtend verzorgen en u vertellen hoe u thuis kunt oefenen met het lezen van uw kind(eren).

 De ochtend begint om 08.45 uur en eindigt om 10.15 uur. De ochtend is bedoeld voor de ouders van kinderen in groep 3 en groep 4. Bij deze Nieuwsbrief treft u een flyer aan met meer informatie. We vragen u, als u belangstelling heeft, de strook bij deze flyer in te vullen en bij de leerkracht in te leveren of een mail sturen aan juf Ingrid:  i.elijzen@askoscholen.nl

 Rekenen in groep 1-2B

We zijn in de kleutergroep gestart met een nieuwe rekenmethode, Rekenrijk, die aansluit bij de belevingswereld van het jonge kind. Het is een realistische methode die uitgaat van leren op basis van begrip. Er zijn verschillende rekenonderdelen die gedurende het schooljaar aan bod komen zoals cijferkennis,  tellen in sprongen van 2, meten , vergelijken, hoeveelheden splitsen. De kleuters werken op verschillende niveau's, werken vaak samen en leren door veel te oefenen en te herhalen. Kortom een zeer afwisselende rekenmethode om de kleuters goed voor te bereiden op groep 3.

In één van de eerste rekenlessen maakten de kleuters in 1-2B kennis met "Reken-egel" ; dit is de handpop die bij sommige rekenactiviteiten gebruikt wordt om een rekenactiviteit te ondersteunen. Vanaf het moment dat de handpop in 1-2B geïntroduceerd is vragen de kleuters zodra wij in de kring zitten: "Komt Reken-egel vandaag op bezoek?"

In onze klas staat een kleine rekentafel waarop regelmatig een voorbeeld van een rekenles staat, u kunt deze rekenles dan misschien een keer tijdens de spelinloop met uw kind doen. Uw kind kan u dan vertellen wat hij of zij geleerd heeft tijdens deze rekenles.

 Juf Krista

Leesinloop in groep 3

Groep 3 is een spannend leerjaar! Het leren lezen krijgt een belangrijke rol. Dankzij onze nieuwe methode 'Lijn 3'  kunnen wij de kinderen een zeer breed en uitnodigend aanbod bieden. Buschauffeur Ben Bus neemt ons mee op reis door Leesstad waar wij letters leren en allerlei verhalen lezen.

Iedere ochtend komen de kinderen binnen en beginnen zij meteen met lezen. Ze kiezen zelf een boek uit de boekenkast en zoeken een plekje in de klas. Sommige kinderen trekken zich lekker terug in de leeshoek. Er zijn heel veel ouders en verzorgers die 's morgens met de kinderen lezen. De kinderen hebben hier veel profijt van!

Informatie over Lijn 3 vindt u hier: (http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Lezen/Lijn-3.htm)

 Groep 8

Wij kijken terug op een goede start. We hebben twee nieuwe methodes, voor taal en voor rekenen. Het is veel werken, maar wel op een heel leuke manier.

Spelling is heel anders dan vorig jaar, maar we pikken het snel op!

Iedere dag kunnen we op de dagplanning zien wat we gaan leren en welke doelen we gaan behalen. Hierdoor zijn we ons bewust van wat we moeten kunnen.

 Ons thema is 'het plantenrijk'. Als startactiviteit lagen er allemaal verschillende planten uit de buurt op de trappen en in de hal. De kinderen gingen dan met hun ouders kijken of ze de namen van de planten wisten.

We hebben het tijdens het thema o.a. over de 5 hoofdsoorten, over de kenmerken/onderdelen van de plant en over fotosynthese. We gaan het thema afsluiten door aan de ouders te presenteren wat we geleerd hebben.

 Ook hebben we geleerd wie Alan Turing was en waarom hij een inspiratiebron is voor onze school. We hebben zin in alles wat nog komen gaat!

 Wat we eten van een plant

Op donderdagochtend werden ouders en kinderen van de groepen 3 t/m8 verrast met een leuke groenteopdracht. In deze groepen hebben we het over het plantenrijk. Een van de leerdoelen van de kinderen is om aan het einde van het thema de onderdelen van een plant te kunnen benoemen. Het leuke is dat een tomaat bijvoorbeeld een vrucht is, maar bleekselderij weer de stengel van een plant. Zo waren de kinderen (en ouders) dus gezamenlijk aan het overleggen welk deel van de plant wij eten. Een leerzame activiteit op de vroege ochtend.

 Schoolzwemmen en bewegen

De leerlingen uit groep vijf krijgen zwemles tijdens schooltijd. Verder gaan we twee maal per week een mijl lopen tussen de lessen op school door. Even energie kwijtraken, ontspannen en  daarna weer fris verder met de leerstof.  Zo zorgen we ervoor dat onze leerlingen fit en geconcentreerd blijven.

 Soeplunch

De eerste woensdagmiddag van het schooljaar organiseerde het ouderteam weer de jaarlijks terugkerende soeplunch. Een moment om vakantieverhalen uit te wisselen, kennis te maken met de nieuwe ouders en ze welkom te heten onder het genot van een kop zelfgemaakte soep. Het was een groot succes!

Mascha, Pascale, Ineke, Marieke, Yvon, Adrienne, Najat en Fiona

 Trakteren

Wij promoten gezond trakteren. We hopen op de medewerking en het enthousiasme van alle ouders om op deze manier bij te dragen aan de gezondheid van onze leerlingen. Ouders kunnen daarnaast voor meer ideeën het boek 'Feest! 46 traktaties voor school of thuis' van het Voedingscentrum raadplegen. Dit boek staat vol met leuke en gezonde traktatie-ideeën en is op school te leen.

Afbeeldingsresultaat voor feest 46 traktaties voor school of thuis

Thematisch onderwijs

We zijn vorige week gestart met de eerste thema's van het nieuwe schooljaar. Er wordt gewerkt aan de volgende thema's:

 • Groep 1 / 2: familie
 • Groep 3: de nieuwe groep
 • Groep 4 t/m 8: het plantenrijk

 

De kinderen in groep 1/2 leren tijdens het thema familie wie er tot hun familie behoren en wat hun familienaam betekent en waar die vandaan komt.

De kinderen in groep 3 maken zelfportretten en leren wat een stamboom is en gaan deze maken van hun eigen familie.

De kinderen in de groepen 4 t/m 8 leren wat de vijf hoofdgroepen zijn waarin je planten kunt onderverdelen. Verder maken ze kennis met het begrip fotosynthese en kunnen in eigen woorden uitleggen wat fotosynthese is.

Aan de thema's worden diverse activiteiten en lessen gekoppeld. U kunt hierbij denken aan woordenschat, begrijpend lezen en luisteren, creatieve opdrachten en het maken en houden van presentaties.

 Vacature oudergeleding MR 

Net zo als alle andere scholen in Nederland, kent onze school een medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn. In verband met het vertrek van Nicolette van Kampen, heeft de MR van de Alan Turingschool een vacature voor een ouderlid. Daarom doen wij hierbij een oproep aan ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.


Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De Medezeggenschapsraad denkt mee over de gang van zaken binnen de school, bijvoorbeeld over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de schooltijden, de indeling van de groepen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op de school van uw kind gebeurt.
 
Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?
De Medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden, 3 personeelsleden en 3 ouders. Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode herkiesbaar stellen. Momenteel zijn juf Ingrid, juf Marie-José en juf Janni de personeelsleden in de MR en Yvon Ivens en Sacha Tamboer de ouderleden in de MR.

Wat wordt er van een MR-lid verwacht?
Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is wel belangrijk. Verder wordt van MR-leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de zes weken plaats, aan het einde van de middag/begin van de avond.

Wie komen in aanmerking?
Iedere ouder/verzorger van een leerling op Alan Turingschool kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de MR.

Heeft u nog vragen over deze vacature, neem dan contact op met een van de MR leden of mail naar alanturing.mr@askoscholen.nl.  Mocht u interesse hebben om lid te worden van de MR, stuurt u dan vóór 12 september a.s een email naar alanturing.mr@askoscholen.nl met daarin in ieder geval uw naam, telefoonnummer en naam/groep van uw kind(eren)

 Cursussen Positief Opvoeden, start eind september

Opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Kun je wel wat tips en adviezen gebruiken?

Positief Opvoeden geeft je duidelijke antwoorden op dagelijkse opvoedvragen.

Je leert bijvoorbeeld hoe je gewenst gedrag kunt stimuleren en ongewenst gedrag kunt voorkomen.

Cursus 1:

Data: woensdagochtend 21, 28 sept., 5, 12 okt.& 16 nov. 2016

tijd: 9:15-11:30

locatie: OKC Kraijenhoffstraat 32-1e verd., Centrum Oost

Cursus 2:

Data: donderdagavond  22, 29 sept., 6, 13 okt.& 17 nov. 2016

tijd: 19:30-21:45

locatie: OKC Lindengracht  204 A,  Centrum West

 

Je kunt je aanmelden bij OKT-assistent Bianca Stijl

Tel. 06-82047514     Mail. b.stijl@oktamsterdam.nl

 

Heb je nog vragen over deze cursus, dan kun je terecht bij  de Ouder- en kindadviseur Aleid Bouten (06-34659320) of a.bouten@oktamsterdam.nl

 

 

Nemo – Wakker worden lezingen

Maandelijks organiseert Nemo de Wakker worden lezingen. De eerstvolgende is op 25 september. De vraag die op 25 september wordt behandeld is of we op Mars kunnen wonen. Op 20 november is de vraag: Hoe schreeuwt een plant om hulp? Dat is een onderwerp dat mooi aansluit bij het thema dat in de groepen 4 t/m 8 wordt aangeboden. Meer informative vindt u hier: https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/wat-is-er-te-doen/activiteiten/wakker-worden-lezingen/

 

Meer informatie?

Voor meer informatie rond de nieuwe Alan Turingschool kunt u kijken op onze website alanturingschool.nl, of op onze Facebook pagina. Tevens zult u aan het begin van het schooljaar een brief ontvangen (per mail) waarin de Stichting Vrienden van de Alan Turingschool u informeert over belangrijke zaken, zoals de vrijwillige ouderbijdrage.

 

 

 

 

​koffieochtend leesonderwijs, rekenonderwijs groep 1-2b, leesinloop groep 3, uit groep 8, schoolzwemmen en bewegen, soeplunch, trakteren, thematisch onderwijs, vacature MR, cursus positief opvoeden

Foto's

Video's

Meer informatie