Enigma 3, 23 september 2016

 • Gemaakt op: 23-9-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Arjen Meijer
 • |
 • Auteur: Martin Bootsma
 • |
 • Fotograaf:  

​Nieuwsbrief 23 september 2016

DIGIduif

De Alan Turingschool gaat overschakelen op DIGIduif. Met dit systeem kunnen we nog beter met u communiceren. U kunt bijvoorbeeld uw kind via dit digitale systeem ziek melden en wij kunnen eenvoudig informatie onder de ouders verspreiden. U heeft allemaal een brief ontvangen met daarin informatie om uw account te activeren. We merken dat al veel ouders dit hebben gedaan. Dat vinden we geweldig. We hopen dat iedereen dit zo snel mogelijk doet, zodat we DIGIduif volop kunnen gebruiken.

Tienminutengesprekken

In de week van 3 oktober vinden er tienminutengesprekken plaats in alle groepen. Vanaf maandag hangt er een schema bij de deur van de klas waarop u kunt noteren wanneer u naar school komt. In deze eerste ronde van gesprekken vragen we vooral informatie van u als ouder/verzorger. Samen met de leerkracht vult u een formulier in over uw kind, waarbij u aangeeft wat er goed gaat, wat kenmerkend is voor uw kind en waar wij als school u en uw kind bij kunnen helpen.

Schoolbel en op tijd komen

Vanaf deze week gebruiken we op school een schoolbel. Die gaat 5 minuten voor aanvang af, zodat iedereen weet dat de lessen 5 minuten later zullen beginnen. Ook bij aanvang van de lessen gaat de bel af. Op dat moment moeten de leerlingen in hun lokaal zijn. Er komen zowel 's morgens als 's middags leerlingen te laat. De lessen beginnen 's morgens om 08.30 uur en 's middags om 13.00 uur.

 Douchen

Na afloop van gym wordt er door de leerlingen niet meer gedoucht. Omdat we tijdens het douchen de sociale veiligheid niet kunnen garanderen, hebben we besloten om het douchen na afloop van de gymles af te schaffen.

 Afsluiting thema Plantenrijk

De leerlingen van de groepen 4, 5, 6/7 en 8 hebben het thema Plantenrijk vandaag afgesloten. Zij hebben aan hun ouders én de leerlingen van andere groepen gepresenteerd wat ze hebben geleerd. Een mooi thema werd zo op een leerzame manier afgesloten. De kinderen waren de experts en de ouders de leerlingen.

 We hebben de afgelopen weken genoten van schitterend nazomerweer. Hierdoor konden buiten sportieve activiteiten worden georganiseerd, waar door de leerlingen van werd genoten.

 

Groep 1/2 A

De kinderen van groep 1/2 A kregen als opdracht: "Maak van een kleislang de eerste letter van je naam met hulp van je naamkaartje."  Mynk legde vervolgens zijn hele naam; Mia kon natuurlijk niet achterblijven…

Groep 1/2A: de bibliotheek

In de kleutergroepen zijn we deze week gestart met het thema de bibliotheek. Alle kinderen mochten op maandag zelf een boek uitkiezen in de schoolbibliotheek op de gang.  In de kring heeft elk kind verteld waarom juist dat boek gekozen is.

In de loop van de week hebben we veel gesprekken gevoerd over boeken en de bibliotheek. We hebben ook gesproken over een eigen bibliotheek maken in de klas. Samen hebben we bedacht wat we hier allemaal voor nodig hebben. Allereerst waren er boeken nodig. Heel veel soorten boeken. Bijvoorbeeld boeken over dieren, sport, mensen, insecten, prinsessen en superhelden. Verder moesten er bibliotheekpasjes, een boekenkast, een scanner, een inleverbak komen. Om de boeken goed te kunnen sorteren en weer terug te vinden werd er door een kind geopperd om iets neer te leggen waardoor mensen weten dat daar bijvoorbeeld dierenboeken liggen. Met al deze dingen zijn we aan de slag gegaan, zodat we volgende week kunnen spelen in onze eigen bibliotheek.

Gezonde School

Wij promoten gezond trakteren. In onze nieuwsbrief geven we regelmatig voorbeelden van gezonde traktaties. We hopen op de medewerking en het enthousiasme van alle ouders om op deze manier bij te dragen aan de gezondheid van onze leerlingen. Ouders kunnen daarnaast voor meer ideeën het boek 'Feest! 46 traktaties voor school of thuis' van het Voedingscentrum raadplegen. Dit boek staat vol met leuke en gezonde traktatie-ideeën en is op school te leen.

Goede traktaties vinden wij:

Non-food: bijvoorbeeld stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekje of bellenblaas.

Kleine porties eten, liefst gekozen uit de Schijf van Vijf: (versierd) vers fruit (appel, mandarijn) of (versierde) groente (worteltjes, reepjes paprika).

Kleine porties van producten die niet te vet of te zoet zijn, zoals een doosje rozijntjes of een handje popcorn, rijstwafels, soepstengels, plak peperkoek, mini eierkoek, een rolletje met kleine snoepjes (zuurtjes, dropjes), dropveter of dropsleutel of een klein zakje met spekjes.

Nieuwe coördinator van de TSO

Ik wil mij graag voorstellen als de nieuwe coördinator van de TSO vanuit de school. De meeste ouders kennen mij als juf Sabrina, onderwijsassistente van groep 1 t/m 7. Per begin september heb ik het stokje overgenomen van juf Marie-José.

 Ik heb een aantal belangrijke mededelingen vanuit de TSO.  Naima is hoogzwanger en zal tot eind september coördinator zijn van de vrijwilligers. Talib, TSO vrijwilliger, gaat haar werkzaamheden overnemen en zal ingewerkt worden door Naima.

Wij merkten dat er onrust was tijdens de overblijf tussen de kinderen die niet overblijven maar wel op het plein spelen, nadat ze thuis hebben gegeten. Om meer rust en veiligheid te creëren voor de leerlingen die die aan de overblijfmedewerkers worden toevertrouwd hebben wij besloten om alle kinderen die overblijven op ons eigen schoolplein te laten spelen. Kinderen die naar huis gaan en dus niet overblijven, worden vriendelijk verzocht van 12.10 uur tot 12.50 uur het schoolplein te verlaten. Daarna zal het schoolplein weer geopend zijn. Enkele kinderen lunchen onder toezicht van hun eigen ouders/ verzorgers op het schoolplein. Uiteraard is dat geen enkel probleem.

Thematisch onderwijs

In de verschillende bouwen zijn de nieuwe thema's gestart. In groep 1/2 is het thema bibliotheek. Groep 3 heeft als thema De boom. Dit sluit aan bij de methode voor lezen die wordt gebruikt. De leerlingen op de bovenverdieping (groep 4 t/m 8) richten hun aandacht op het geschiedenistijdvak tv/computers. De groepen 4en 5 besteden aandacht aan Annie M.G. Schmidt, de groepen 6/7 en 8 gaan zich meer richten op de vraag waarom Nederland een multiculturele samenleving heeft.

Materialen gevraagd

De leerkrachten in de bovenbouw zijn op zoek naar diverse materialen die ze bij het thema graag zouden willen gebruiken. Het gaat om typemachines (bij voorkeur nog werkende), pagers, vhs-banden, een fax, etc. Na afloop van het thema krijgt u de materialen weer terug.

 Meer informatie?

Voor meer informatie rond de nieuwe Alan Turingschool kunt u kijken op onze website alanturingschool.nl, of op onze Facebook pagina. Tevens zult u aan het begin van het schooljaar een brief ontvangen (per mail) waarin de Stichting Vrienden van de Alan Turingschool u informeert over belangrijke zaken, zoals de vrijwillige ouderbijdrage.

 

Global Children's Designathon 2016

Op 12 november 2016 organiseert NEMO een internationale designathon. Een designathon is een project rondom een thema waarin kinderen ontwerpend aan de slag gaan. Het woord 'designathon' is geïnspireerd op het woord 'marathon' en het begrip 'hackathon' waarin men voor een langere tijd aan de slag gaan om iets te maken. Een designathon heeft altijd een thema als uitgangspunt. De Designathon Works streeft ernaar om real world thema's te behandelen. Dit stimuleert kinderen om de wereld te verbeteren. In een designathon gaan kinderen verzinnen, bouwen en presenteren hun zelf bedachte oplossingen rondom het thema. De Alan Turingschool mag twee leerlingen afvaardigen naar deze internationale bijeenkomst. Dit gaat om leerlingen uit de bovenbouw. Is uw kind geïnteresseerd in deze bijeenkomst, neem dan even contact met de leerkracht van uw kind of meester Martin.

 Open dag Science Park

Op zaterdag 1 oktober organiseert Science Park haar jaarlijkse open dag. Kinderen kunnen deze dag duiken in de wereld van de wetenschap. Zo kun je een komeet maken van droogijs of leren over zwaartekrachtgolven. Meer informatie vindt u op deze website: http://www.amsterdamsciencepark.nl/about-amsterdam-science-park/open-dag/

 Belangrijke data:

 • 30-09-16 Oudercafé
30-09-16
 • 04-10-16 Ouderavond
10-minutengesprekken04-10-16
 • 05-10-16 Ouderavond
10-minutengesprekken05-10-16
 • 05-10-16 Informatiebijeenkomst
Voor nieuwe ouders05-10-16
 • 07-10-16 ASKO open scholen dag
Voor nieuwe ouders 07-10-16
 • 10-10-16 studiedag
Leerlingen vrij10-10-16
 • 11-10-16 studiedag
Leerlingen vrij11-10-16
 • 17-10-16 start Herfstvakantie
Leerlingen vrij17-10-16

 

​digiduif, tienminutengesprekken, schoolbel en op tijd komen, douchen, afsluiting thema plantenrijk, vanuit groep 1/2a, gezonde school, nieuwe coördinator TSO, thematisch onderwijs, materialen gevraagd, global children's designathon 2016, open dag science park

Foto's

Video's

Meer informatie