Enigma 4, 7 oktober 2016

 • Gemaakt op: 7-10-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Arjen Meijer
 • |
 • Auteur: Martin Bootsma
 • |
 • Fotograaf:  

​DIGIduif

De Alan Turingschool gaat overschakelen op digiDUIF. Met dit systeem kunnen we nog beter met u communiceren. U kunt bijvoorbeeld uw kind via dit digitale systeem ziek melden en wij kunnen eenvoudig informatie onder de ouders verspreiden. U heeft allemaal een brief ontvangen met daarin informatie om uw account te activeren. We merken dat al veel ouders dit hebben gedaan. Dat vinden we geweldig. We hopen dat iedereen dit zo snel mogelijk doet, zodat we digiDUIF volop kunnen gebruiken.

Schoolbel en op tijd komen

Al enkele weken gebruiken we op school een schoolbel. Die gaat 5 minuten voor aanvang af, zodat iedereen weet dat de lessen 5 minuten later zullen beginnen. Ook bij aanvang van de lessen gaat de bel af. Op dat moment moeten de leerlingen in hun lokaal zijn. Er komen zowel 's morgens als 's middags leerlingen te laat. De lessen beginnen 's morgens om 08.30 uur en 's middags om 13.00 uur.

Thematisch onderwijs

In de verschillende bouwen zijn de nieuwe thema's gestart. In groep 1/2 is het thema bibliotheek. Groep 3 heeft als thema De boom. Dit sluit aan bij de methode voor lezen die wordt gebruikt. De leerlingen op de bovenverdieping (groep 4 t/m 8) richten hun aandacht op het geschiedenistijdvak tv/computers. De groepen 4en 5 besteden aandacht aan Annie M.G. Schmidt, de groepen 6/7 en 8 gaan zich meer richten op de vraag waarom Nederland een multiculturele samenleving heeft.

Verslag uit groep 3

De Appelboomgaard

We gingen met auto's naar de boomgaard. Voor 1 dag. Er waren honderd bomen. De appels kun je plukken en je stopt het in de bakken. Je kan ze opeten en je kan ze ook een beetje wassen. Soms worden ze helemaal bruin en dan kan je ze niet meer opeten omdat vogels er een hap uit hebben gegeten. En de vogels nemen de appels ook mee. Of ze nemen een hap en vliegen weg naar een andere appel. Vliegjes komen naar de appels toe als ze bruin zijn geworden en ze vliegen eromheen.

Adoptiebomen bestaan ook, en die zijn dan van iemand, alleen daar mag je niet van plukken. Je mocht maar 6 appels plukken. Er waren ook peren. We hebben de appels gewogen. Bijna over de 100 kilo!

Die appels staan nu in de klas en we gaan er appelmoes van maken. We gaan met een dun mesje schillen en je moet ze snijden in stukjes. Wat er verder mee gebeurt leren we vandaag!

Yorlinio en Ole

Rol van ouders binnen de Alan Turingschool

Ouderbetrokkenheid De Alan Turingschool maakt gebruik van de verdeling van De Vries (2010) tussen ouderparticipatie (als ouders meedoen aan activiteiten en hand- en spandiensten verrichten) en ouderbetrokkenheid (als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen). Wij spreken van ouderbetrokkenheid als ouders belangstelling tonen, voorwaarden scheppen voor het huiswerk maken of ondersteunen bij het leren, ze hun kind begeleiden waar nodig, ze ouderavonden bezoeken en respect tonen voor de leraar. Het team van de Alan Turingschool is in eerste instantie verantwoordelijk voor het onderwijs en ouders voor de zorg, maar wij zijn van mening dat wij voor elkaar hierin een ondersteunende rol kunnen vervullen. Wij vinden het belangrijk om ouders van het begin te betrekken bij ons onderwijs, ons motto is 'samen werken aan leren'. Dit zorgt voor betere resultaten van kinderen, het verhoogt de kans op succes en prestaties van kinderen en vermindert de kans op negatieve ontwikkeling zowel op school als in het latere leven (Shonkoff en Meisels, 2000).

Nederlands spreken binnen de school

Wij willen alle ouders verzoeken binnen de school Nederlands te praten met elkaar en hun kinderen. Wij vinden het spreken van Nederlands belangrijk voor de taalontwikkeling van iedereen en het sluit anderen niet buiten.

Bericht van het ouderteam

Heb je daar ook weleens last van? Je hebt een spontane ingeving, je denkt: "Wauw, dat is nog eens een goed idee voor de Alan Turingschool!" en dan vergeet je het weer, of je denkt: "Och, laat ook maar." Maar daar hebben we nu een oplossing voor: Een emailadres én een brievenbus.

Wist je dat je ook via het e-mailadres terecht kunt voor vragen, opmerkingen, klachten, complimenten, als je iets voor de school wilt doen, een talent hebt, als je een bijzonder beroep uitoefent? Deel het met ons!

E-mail: alanturing.ouderteam@gmail.com

De ideeënbus hangt na de herfstvakantie in de hal naast het mededelingenbord!!

Activiteiten tijdens de herfstvakantie

In de herfstvakantie worden talloze activiteiten georganiseerd voor kinderen. We hebben al een aantal suggesties met u gedeeld via digiDUIF en in school hangen diverse posters ter inspiratie. Ook op deze website kunt u veel informatie vinden: http://www.kidsproof.nl/Amsterdam

Op het gebied van lezen biedt de Amsterdamse bibliotheek een interessant programma voor kinderen: http://www.oba.amsterdam/oba-evenementen/

Meer informatie?

Voor meer informatie rond de nieuwe Alan Turingschool kunt u kijken op onze website alanturingschool.nl, of op onze Facebook pagina. Tevens zult u aan het begin van het schooljaar een brief ontvangen (per mail) waarin de Stichting Vrienden van de Alan Turingschool u informeert over belangrijke zaken, zoals de vrijwillige ouderbijdrage.

 MR

Ter informatie vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief de notulen van de laatste mr-vergadering.

 Belangrijke data:

 • 10-10-16 studiedag
Leerlingen vrij10-10-16
 • 11-10-16 studiedag
Leerlingen vrij11-10-16
 • 17-10-16 start Herfstvakantie
Leerlingen vrij17-10-16

 

​digiduif, schoolbel en op tijd komen, thematisch onderwijs, verslag uit groep 3, rol van ouders binnen AT, NL spreken binnen school, ouderteam, activiteiten in de herfstvakantie, MR, belangrijke data

Foto's

Video's

Meer informatie