Engels

​Binnen het concept van de Alan Turingschool is het goed leren spreken van Engels een belangrijk speerpunt. We leiden als school leerlingen op tot kritische wereldburgers. Om die rol later te kunnen vervullen is het van belang om een wereldtaal als Engels goed te beheersen.

In het schooljaar 2017-2018 start de Alan Turingschool met de methode Groove.me. Groove.me is de eerste complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen.  Met Groove.me leer je echt Engels spreken, schrijven, lezen en zingen. De ambitie van school is om het niveau van Engels op een dusdanig peil te brengen dat de overstap naar het middelbaar onderwijs en dan met name de schoolsoorten waarbij tweetalig onderwijs wordt geboden soepel te laten verlopen.