ICT-onderwijs

Om met de snel veranderende maatschappij om te gaan als kind is het mede de taak van het team van de Alan Turingschool onze kinderen voldoende vaardig te maken in die maatschappij. Nieuwe vormen van informatieverwerking en nieuwe communicatiemethoden hebben hun intrede gedaan en zullen in de toekomst een steeds belangrijker rol gaan spelen. We willen de kinderen hierop voorbereiden en het kunnen werken met computers is hier een belangrijk onderdeel van.

Wij zetten de computers vooral in als middel tijdens het zelfstandig werken, zodat dit de leerkracht in staat stelt om specifieke aandacht te kunnen geven aan leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben.