Rekenonderwijs

In de groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met Getal & Ruimte junior. Dagelijks wordt in alle groepen rekenles gegeven. Er wordt instructie gegeven volgens het EDI-model. Hierbij worden stapsgewijs de opdrachten overgedragen aan de leerlingen. Getal & Ruimte junior werkt er naartoe, dat alle kinderen aan het eind van de basisschool minimaal kunnen rekenen op niveau 1F. We streven er naar tenminste 85 % van de leerlingen te laten uitstromen op niveau 1S. Voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen wordt, aanvullend op de methode, gewerkt met meesterwerkboeken. We gebruiken naast de rekenmethode het computerprogramma Rekentuin om leerlingen bewerkingen zoals tafels te laten oefenen.

Drie collega's zijn door het NMI opgeleid om de rekencursus Foutloos Rekenen op school aan te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben.