Rekenonderwijs

Het Nederlands Mathematisch Instituut (NMI) is een partnerorganisatie van de Alan Turingschool. Vanaf het schooljaar 2016-2017 zijn zij medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het rekenonderwijs. Het gehele team van leerkrachten van de groepen 1 tot en met 8 alsmede de intern begeleider (IB-er) hebben een rekencursus gevolgd bij het NMI. Zij hebben zo zicht gekregen op de leerlijnen en kunnen hierdoor weloverwogen keuzes maken in het lesaanbod.

Drie collega's zijn door het NMI opgeleid om de rekencursus Foutloos Rekenen op school aan te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben.

In de groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met Getal & Ruimte junior. Dagelijks wordt in alle groepen rekenles gegeven. Er wordt instructie gegeven volgens het EDI-model. Hierbij worden stapsgewijs de opdrachten overgedragen aan de leerlingen. Getal & Ruimte junior werkt er naartoe, dat alle kinderen aan het eind van de basisschool minimaal kunnen rekenen op niveau 1F. We streven er naar tenminste 85 % van de leerlingen te laten uitstromen op niveau 1S. Voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen wordt, aanvullend op de methode, gewerkt met meesterwerkboeken. We gebruiken naast de rekenmethode het computerprogramma Rekentuin om leerlingen bewerkingen zoals tafels te laten oefenen.