Taalonderwijs

In Nederland zijn er relatief veel laaggeletterden. Ongeveer 15 % van de Nederlanders heeft moeite met het lezen van ondertitels op televisie, het lezen van de krant of het lezen van een contract. Wij zorgen ervoor dat alle leerlingen zeer goede lezers worden

Vanaf groep 1 ontwikkelen we activiteiten om het leesproces op gang te brengen. Gedurende de schooldag vinden er in alle klassen allerlei lees- en taalactiviteiten plaats. Voorbeelden hiervan zijn het gezamenlijk lezen van een boek, het herhaald lezen van teksten, het zogenaamde Close Reading en begrijpend lezen.

In groep 3 leren de leerlingen technisch lezen met behulp van de methode Lijn 3. De methode is opgebouwd rond 8 thema's. Naast lezen leren de leerlingen dan ook over onderwerp als de natuur, de ruimte en gezondheid.

Vanaf groep 4 wordt de methode Staal gebruikt voor taal en spelling. De methode is zo opgebouwd dat ze goed inzetbaar is bij het thematisch onderwijs dat we aanbieden.

We volgen de ontwikkelingen van de leerlingen op het gebied van technisch lezen, spelling en begrijpend lezen door middel van het leerlingvolgsysteem.