Klassenouders

Ze zijn onmisbaar voor een goed functionerende school: enthousiaste klassenouders die een steentje willen bijdragen. De klassenouder is contactpersoon tussen de leerkracht en de ouders, en tussen het Ouderteam en de ouders.

Taken van de klassenouders in de klas:
  • Zorgen voor een e-mail adressenlijst van de ouders.
  • Contactpersoon zijn tussen de leerkracht en de ouders. Wanneer de leerkracht bijvoorbeeld hulp nodig heeft voor activiteiten in/met de klas, regelt de klassenouder dat met de overige ouders.
  • Dingen regelen en organiseren; altijd in overleg met de leerkracht.
  • Andere ouders stimuleren om te helpen.
  • Ouders naar de leerkracht verwijzen wanneer er klachten, vragen of opmerkingen zijn.
 
Taken van de klassenouders op school:
  • ​Vragen vanuit de ouderraad verspreiden aan de ouders van de eigen klas/groep.
  • ​Ideeën van ouders voor de school of bijvoorbeeld voor feesten naar de ouderraad  doorsturen.