Ouder-kind adviseur

De Alan Turingschool werkt samen met Santucia Gradner. Zij werkt als ouder- en kindadviseur op onze school en in deze wijk en maakt deel uit van het Ouder- en Kindteam Centrum. Daarin werken ook jeugdartsen en jeugdpsychologen. Ouders kunnen bij haar terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Verder kan zij advies geven om kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. Er wordt samen gekeken wat nodig is. Dit kan een kort gesprek zijn of een uitgewerkt plan. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt.

Er is een inloopspreekuur op woensdagochtend op school. Mevrouw Gradner is bereikbaar via s.gradner@oktamsterdam.nl. Website : www.oktamsterdam.nl.