Oudergesprekken

​​Tienminutengesprekken
​Drie keer per jaar zijn er tienminutengesprekken op school. Tijdens de eerste twee gesprekken krijgt u ook het rapport van uw kind mee. Het eerste gesprek zal met name gaan over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Het is een zogenoemd omgekeerd tienminutengesprek: u geeft van tevoren op een informatieblad aan waarover u met de leerkracht(en) zou willen praten.