Ouderraad

De ouderraad is een initiatief waarin ouders en de school op een inspirerende en constructieve manier met elkaar samenwerken. De kerngroep bestaat uit vier à vijf ouders, de oudercontactmedewerker en iemand die vanuit de school het ouderbeleid vormgeeft. De ouders netwerken binnen de school. Zij betrekken andere ouders bij verschillende schoolactiviteiten en enthousiasmeren ze om hun talenten voor de school in te zetten. Daarnaast signaleren zij wat er leeft bij de ouders en praten daarover met de school en andersom. Op deze manier wordt gezorgd voor een goede communicatie tussen de ouders en de school.